Pun Mesec u Lavu

16/02/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/pun-mesec-u-lavu-cover.jpg

Mesec u opoziciji sa Suncem je dostigao svoju tačku zrelosti i u potpunosti odražava svetlost sa Sunca. Lunarni ciklus je povezan sa našim osećajima i ukazuje nam na podršku prirode u izvođenju naših akcija u svakodnevnom životu i našoj ulozi u odnosima sa osobama sa kojima smo povezani pri tome. Simbolika Meseca je u primanju utisaka i razmeni energije. Od Sunca dobijamo svrhu i zadatak. Mesec prima instrukcije od Sunca u vidu svetlosti i prolazeći kroz svoje faze punjenja i pražnjenja vodi nas ka uspostavljanju ravnoteže unutar sebe samih i u odnosu sa energijama prirode koje nas okružuju. Mesec simbolički “upija” svetlost, tj. prima utiske. To najčešće osećamo u vidu utisaka koje raspoloženja drugih ljudi, najčešće nama najbližih osoba (emotivni partner, roditelji, deca, bliski rođaci) ili onih koji igraju značajniju ulogu u našem životu (prijatelji, poslovni partneri, poslodavci, osobe od autoriteta), prenose na nas. Kada je neko od njih negativno nastrojen prema nama, kada nas kritikuje, emotivno ucenjuje, povlači se i zatvara u odnosu na nas ili ispoljava ljutnju i bes, mi se osećamo uznemireno, trpimo emocionalni pritisak, a to nas izbacuje iz ravnoteže. To nas zatvara i blokira. Kada od drugih ljudi primamo pozitivne vibracije, odobravanje, podršku, emotivnu tolpinu, ljubav, osećamo se dobro i vraćamo se u ravnotežu. To nas otvara i podstiče. Mesečev ciklus (lunarni ciklus) počinje od konjunkcije Meseca sa Suncem kada primamo od Sunca uputstva za ono što nam je neophodno za napredak na životnoj stazi u narednih mesec dana. Od mladog Meseca do punog Meseca traje ciklus punjenja kada dobijamo podršku prirode u izgrađivanju naših akcija, a od punog do mladog Meseca smo u stanju da to što smo izgradili koristimo u produktivne svrhe i energiju vraćamo prirodi. To je ciklus kruženja energije i uvek ide tim tokom.

U ciklusu Meseca koji je započeo konjunkcijom, dobili smo zadatak da naučimo kako da se kao individua uklapamo u kolektiv. U periodu punjenja Meseca smo od prirode dobijali podršku da potrebe grupe nama sličnih ljudi sprovedemo u delo, angažujući se oko toga isto kao kada bismo se angažovali oko bilo koje sopstvene potrebe. Većinom se iskreno zalažemo kada želimo da ostvarimo sopstvenu zamisao ili želju, a kada je reč o nečemu što je od opštedruštvenog značaja, skloni smo da to doživimo kao nametanje tuđe volje, kao nešto što nas lično ne zanima, pa onda nemamo volje i jasnu viziju. U tom slučaju se povlačimo od angažovanja ili nevoljno učestvujemo kako bismo od okoline ili osoba od autoriteta iskamčili pozitivne poene. Često iz vida gubimo društvenu svest i osećaj istinske pripadnosti grupi. U ovom slučaju je potreba da se povežemo sa kolektivnom svešću i preuzmemo svoju prirodnu ulogu kao sastavnog dela nečega što je veće, vrednije i važnije od nas samih, a to je grupa nama sličnih jedinki, pojačana i neophodna iz razloga što smo se previše udaljili jedni od drugih. Zbog toga nam je sve teže da se razumemo, da se dogovaramo, da sarađujemo. Ko bude razumeo da ono što  nesebično i od srca daje od sebe ima pozitivnog uticaja na njegovu okolinu i na grupu ljudi koja deli njegova interesovanja i životne ciljeve, biće u mogućnosti da ostvari napredak na životnom putu u ovom lunarnom ciklusu. Sada nije vreme da se izdižemo iznad drugih i da ističemo sebe ispred ostalih, već je vreme da svojim delovanjem doprinesemo razvoju grupe kojoj osećamo da pripadamo. To mogu biti naši poslovni partneri i saradnici, grupa ljudi koji se bave istom profesijom ili istim hobijem, grupa ljudi okupljenih oko iste ideje ili cilja. Svako od nas je u mogućnosti da podjednako doprinese ostvarenju ili bar napretku jednog zajedničkog projekta ili cilja. Samo je potrebno da svako od nas postane svestan svog mesta i svoje uloge u grupi i da obavlja svoju ulogu ne nadmećući se sa drugima.