Retrogradni Merkur konjunkcija Sunce

21/05/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-retrogradni-konjunkcija-sunce-00.jpg

Merkur je u mitologiji poznat kao glasnik bogova, a u astrologiji simbolizuje svesni, analitički um, način razmišljanja i komunikacije, razmenu informacija, kao i saobraćaj. Sunce je drevnim narodima predstavljalo božanstvo, dok u astrologiji simbolizuje izvor života, centar, ono čemu težimo. Konjunkcija je aspekt koji simbolizuje spoj između dve ili više planeta iz čega se uvek rađa neko novo značenje. Predstavlja ono što je u formi semena ili na samom svom početku razvoja. Konjunkcija Merkura sa Suncem, može se predstaviti poput mitološke priče o Merkuru kao glasniku bogova. U ovom slučaju Sunce kao centar našeg planetarnog sistema, u ulozi nekoga ko upravlja svim planetama, prenosi svoj plan Merkuru. Nakon susreta sa Suncem, Merkur u svom daljem kretanju obaveštava druge planete o tome kako da učestvuju u onome što je Sunce naložilo da treba biti učinjeno, kroz aspekte koje pravi sa njima. U ovome se sadrži osnovni princip prenosa svetlosti koji više nije na podsvesnom, instinktivnom i emocionalnom nivou, kao kada je slučaj kod konjunkcija Sunca i Meseca, već se zahvaljujući simbolici Merkura božanski plan prevodi u sferu svesnog uma.

Kada Merkur pravi konjunkciju sa Suncem u svom direktnom hodu, on od Sunca prima direkcije i naloge koje zatim prenosi ostalim planetama. Merkur u stvari prenosi svetlost i energiju kao informaciju od Sunca. U slučaju kada Merkur pravi retrogradnu ili inferiornu konjunkciju sa Suncem, on donosi Suncu povratne informacije, kako o sopstvenom stanju tako i o stanju planeta sa kojima je pravio aspekte dok se kretao direktno. To se na spoljašnjem planu manifestuje kao slabost i teškoća da se prethodne informacije sa Sunca prihvate sa razumevanjem i primene u praksi. Svako ima plan kako bi nešto trebao da uradi u nekoj od životnih oblasti. Problem nastaje u trenucima kada pojedinac nema jasnu predstavu koliko je njegov plan realno ostvariv. To su oni momenti kada je neko u nedoumici oko toga šta mu je  neophodno i da li će uspeti da obezbedi sredstva za realizaciju svog plana. Svakome se povremeno dešava da kada započne sa realizacijom svog plana, nailazi na prepreke i teškoće. U tim trenucima čovek počinje da se oseća obeshrabreno, opada mu motivacija i samopouzdanje, oseća se umorno i bezvoljno, gubi snagu i energiju. Ono što se najčešće dešava u tim trenucima je da čovek počinje da traži uzrok problema izvan sebe, u okolnostima ili drugim ljudima. Počinje da se žali i da nalazi razna opravdanja zašto nije u stanju da ostvari ono što je planirao. Pri tome često očekuje da neko drugi, koji zauzima viši društveni položaj ili ima neku moć, reši njegov problem. U prošlosti je postojao običaj da podanici dolaze u određeno vreme kod vladara i iznose mu svoje probleme u vidu žalbi, a onda bi vladar određivao ko šta treba da učini kako bi rešio svoj problem. Ali kako se vremenom sve više povećavao broj podanika, vladar je prestao da prima podanike lično, već bi njihove žalbe primao putem glasnika, što ovde u ovoj simbolici upravo opisuje inferiornu konjunkciju Merkura sa Suncem. Osim tehničkog pojma za inferiornu konjunkciju, ovaj pojam asocira i na slabost u sistemu koju treba ispraviti.

Uzrok čovekovih slabosti je uvek u neadekvatnom rukovanju sopstvenim energetskim resursima. Kada pojedinac svoju životnu energiju ne usmerava pravilno, dolazi do njenog rasipanja i to stvara osećanje zamora. Zbog manjka potrebne energije, čovek nije u mogućnosti da efikasno i na vreme ostvari ono što mu je neophodno da bi mogao da neometano funkcioniše u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. To je ono što veliki broj ljudi ne primećuje i ne razume. Ako se čovek sa nedovoljno energije upusti u nekakvu akciju, osetiće da nešto nije kako treba, ali će to primetiti na osnovu povratne reakcije u vidu okolnosti. Na primer, ako bi pojedinac pokušao da nekakav zadatak obavi sa nedovoljno energije i nedovoljno informacija o tome kako to najefikasnije može sprovesti u delo, sasvim sigurno bi se suočio sa preprekama. Najčešća njegova reakcija u tom slučaju je da počne da se žali i prebacuje odgovornost. On će pretpostaviti da neko radi protiv njega. Na primer: da ga firma za koju radi iskorišćava, da je uzrok problema u ekonomskoj krizi ili aktuelnoj situaciji u državi. Pretpostaviće da ga neko blizak potcenjuje ili ne voli. Čovek je u stanju da pronalazi gomilu svakakvih izgovora i opravdanja.  Poslednje što bi mu privuklo pažnju je da vidi sebe kao uzročnika problema. Kada bi se potrudio da svoju situaciju sagleda bez preternog emotivnog uplitanja, zaobilazeći inferiorne elemente svoje ličnosti, čovek bi mogao da zaključi kako je došao u neželjenu situaciju tako što je akciju započeo sa nedovoljno energije, nedovoljno informacija, iskustva, resursa, itd. Razumeo bi da su prepreke na koje nailazi sasvim razumljiv i prirodni odgovor okolnosti na njegovu akciju. Tako svakome od nas Univerzum direktno ukazuje i na uzrok i na rešenje problema sa kojim se suočavamo. Kada je pritisnut problemima kod čoveka se javljaju inferiorni elementi ličnosti zbog kojih oseća nemoć da reši svoj problem. Kao što je i Merkur retrogradan, čovek regradira u fazu kada je bio dete i kada su roditelji ili autoriteti preuzimali odgovornost za njega. Kod takvog čoveka se javljaju otpori da prihvati svoj pogrešan pristup, pa razmišlja na sledeći način: “Nije moja greška što nemam dovoljno novca kad mi firma u kojoj radim ne isplaćuje platu na vreme, kasni sa isplatom, daje samo minimalac? Ja ne upravljam državom, nisam vlast, pa stoga nisam napravio sve ove probleme u društvu. Nije moja greška ako šef na poslu traži od mene nemoguće, a pri tome mi ne obezbeđuje ono osnovno. Ja moram da radim što mi se kaže kako bih preživeo”. Ovaj način razmišljanja simbolizuje način razmišljanja čoveka prilikom retrogradnog hoda Merkura, kada on traži rešenje i utočište kod autoriteta – Sunca.

Šta se zapravo dešava kada se retrogradni Merkur nađe u konjunkciji sa Suncem? Ako posmatrate njegov hod po nebu, primetićete da Merkur u svom retrogradnom hodu prilazi svakog dana sve bliže Suncu i zalazi nakon zalaska Sunca. To deluje kao da Merkur sledi Sunce i ponaša se po direkciji Sunca. Retrogradna konjunkcija Merkura sa Suncem dešava se ispod horizonta, zbog čega i nosi tehnički naziv “inferiorna”. To je zbog toga što se ne može videti prilikom osmatranja neba. Nakon što se susretne sa Suncem, Merkur sledećeg jutra i narednih dana izlazi pre Sunca na istoku. Ova slika simbolizuje čovekov um koji je preopterećen nagomilanim, a neobrađenim informacijama, zbog čega je sklon pravljenju grešaka. Sunce simbolizuje ispravnost. Sunce je uvek sigurno u sebe, nikada nije u nedoumici, nikada ne sumnja i ne greši. Svetlost i vatra Sunca simbolizuju načela po kojima se sav Univerzum upravlja. Ono je simbol svega ispravnog, a ujedno i izvor života. Svetlost Sunca “prosvetljuje” planetu koja se nađe u njegovom srcu, sagorevajući i pročišćujući sve što je suvišno, a što simboliku te planete odvaja od svog izvora i od načela Univerzalnih ispravnosti. Sunce u ovom slučaju preusmerava  Merkur ka ispravnom energetskom toku.

Razmislite: Da li ste zaista inferiorni? Da li neko može da upravlja vašim životom bez da mu  sami dopustite? Da li stvarno morate da radite šta vam drugi kažu da biste preživeli ili možete da mislite svojom glavom i pravite sopstvene, zrele izbore? Da li baš toliko potcenjujete sebe da verujete da nemate drugog izbora i da vaš izbor zavisi od nekog drugog umesto od vas samih? Ne treba da vas brine ako ste na većinu ovih pitanja odgovorili potvrdno. Svako u nekim trenucima u životu dođe u stanje umora, nema dovoljno energije i oseća se upravo ovako – inferiorno. Svaki čovek  povremeno oseća potrebu da se nekome izjada i da govori o problemima koji ga pritiskaju. Svakom ljudskom biću Priroda-Univerzum-Bog daje odgovor u tim trenucima, što je u skladu sa simbolikom ove konjunkcije. Kako ćete dobiti odgovor na rešenje svojih problema? Stavite se u poziciju Sunca, u poziciju uzroka, i prihvatite povratnu reakciju od strane okoline. Tako ćete lako spoznati šta je doprinelo da se nađete u nepoželjnom stanju i razumećete kako problemi nastaju. Spoznaćete da već na samom startu nešto niste dobro postavili i isplanirali. To će vam omogućiti da ispravite grešku. Pronaći ćete način da stvari postavite adekvatno i da krenete iz početka, samo ovog puta sa više znanja i iskustva. Najvažnije je da ovog puta u akciju krenete odmorni i sa više energije. Svrha konjunkcije retrogradnog Merkura sa Suncem je da se stvari koje su nastale prekomernim rasipanjem energije vrate u ravnotežu, reorganizuju i preusmere na pravi put.