Retrogradni Merkur u Blizancima

10/05/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradni-merkur-u-blizancima-astrologija.jpg

Merkur je vladar znaka Blizanaca, gde započinje razvoj logičkog i analitičkog mišljenja. Kada se kreće retrogradno u znaku Blizanaca, Merkur traga za greškama koje je načinio dok je primao i prenosio informacije, kako bi mogao da ih ispravi. U znaku Blizanaca Merkur je na svom tlu, snažan je i svoju simboliku ispoljava stabilno. Upoređuje utiske koje je prethodno primio i razvrstava ih u dve fascikle ili u dva stuba koja su predstavljena simbolom znaka Blizanaca. U jedan stub ili fasciklu slaže utiske koje je doživao kao pozitivne, dok u drugu fasciklu slaže utiske koje je doživao kao negativne. Na osnovu upoređivanja utisaka sa obe strane, Merkur donosi zaključke o onome što ga okružuje, kako pojavama i predmetima, tako i ljudima. Na taj način on gradi sistem razmišljanja svakog pojedinca. U Blizancima je Merkur radoznao, zbog potrebe da prikupi što više informacija kako bi napravi bazu iz koje će da crpe saznanja o svemu što ga interesuje. Merkur u Blizancima je zainteresovan za sve što mu privuče pažnju. Ono što nije karakteristično za Merkur u Blizancime je što se on ne udubljuje previše u analizu onoga što ga interesuje. Njemu je samo važna osnovna informacija o tome koju kada dobije, prvo skladišti u bazu podataka, na mesto pozitivnih ili negativnih utisaka, a zatim tu informaciju kao znanje koje je usvojio, prenosi dalje, kroz razgovor sa drugima, pisanje ili bilo koju drugu vrstu oglašavanja. Tako je zadatak Merkura u Blizancima upravo onaj mitološkog glasnika sa Olimpa. On dobijenu informaciju prihvata, pamti je, i u datom obliku je prenosi dalje.

Merkur je poznat po svom retrogradnom hodu. On je jedini retrogradan tri puta godišnje. To je razumljivo, obzirom da je njegova revolucija oko Sunca 88 zemaljskih dana. Pri tome on tri puta obiđe Zemlju, za vreme jednog Zemljinog obilaska oko Sunca. Kako je po prirodi nemiran i nestašan, Merkur voli da se igra i često zanesen igrom zaboravi da se koncentriše na svoj zadatak. Ništa mu ne drži dugo pažnju. Zbog toga mu se dešava da načini poneku grešku, najčešće da skrene sa puta kojim je krenuo i da odluta, pa posle mora da nađe put nazad, kako bi stigao kuda se uputio. Takođe mu se dešava da nosi u svojoj torbici mnoštvo raznih sitnica i da na mestu gde je stao da se odmori ponešto od toga izvadi iz torbice i zaboravi, pa onda mora da se vrati po ono što je zaboravio ili ako nešto od toga uz put nepažnjom izgubi, mora da se vrati kako bi pronašao izgubljeno.

Kada je Merkur retrogradan u znaku Blizanaca, on postaje pomalo zaboravan. Razlog tome je što je tada sklon da prikuplja veliki broj, čak previše raznih informacija. Zbog svoje radoznalosti, njega sve i svašta interesuje, pa onda ne može da sve te informacije dovoljno dobro obradi, poslaže u fascikle i zapamti, pa samim tim ih onda ne prenese dalje na ispravan način.

Merkurov zadatak u Blizancima je da jasno razdvoji informacije u dve osnovne grupe: one koje ga podržavaju, koje dovode do pozitivnog doživljaja i one koja nisu podržavajuće, već mogu da budu štetne, opasne, povređujuće, negativne. Merkur u Blizancima deluje površno samo zbog toga što on ne obrađuje svaku primljenu informaciju detaljno, već se usredsređuje samo na njenu osnovnu suštinu. On razmišlja u terminima “ili-ili”. Za njega primljena informacija može da bude ili korisna, važna, pozitivna ili beskorisna, nevažna, negativna. On ovde ima razvijen smisao za razumevanje suštine informacije, on svaku informaciju može generalno da podeli na dobru ili lošu. S druge strane, Merkur u Blizancima nema razvijen smisao za detalje. Zbog toga što je često skretao sa puta kojim je krenuo, jer mu je mnogo toga na putu privlačilo pažnju, Merkur je prikupio mnoštvo informacija, od kojih je većina ili potpuno beznačajna ili od manjeg značaja u odnosu na one što su uistinu važne i koje je potrebno obraditi i složiti. Prilikom obrade svih informacija koje je sakupio, Merkur je greškom svrstao poneku informaciju sa pozitivnom suštinom u fasciklu sa negativnom suštinom i obrnuto. Iz tog razloga su počele da mu se događaju čudne situacije i počeo je u dobija drugačije rezultate od onih koje je očekivao u pojedinim svojim akcijama, u komunikaciji sa drugima. Desilo mu se da krene na jedno mesto i stigne na neko drugo, gde nije želeo da se nađe. Očekujući pozitivnu reakciju od osobe kojoj je preneo informaciju za koju je mislio da će tu osobu obradovati, dobio je negativnu reakciju. Ono što ga je najviše zbunilo, bila je činjenica da neke od prikupljenih informacija nije mogao jasno da razluči, u smislu da li se radi o nečem pozitivnom ili negativnom. Merkuru je svojstveno da lako određuje gde šta pripada, a u nekim slučajevima na koje je naišao, primio je neodređen utisak. Ponešto od svega što je prikupio deluje mu kao da može biti i pozitivnog i negativnog značaja u isto vreme, što je za Merkura zbunjujuće, jer on ne zaključuje na taj način. On sve mora jasno da odredi. Usled previše prikupljenih informacija i prejake radoznalosti, Merkur je počeo da gubi orijentaciju, ali je uz to počeo i da gubi nešto od onoga što stalno nosi uz sebe i što mu pripada. To su razni spisi i dokumenta, mape koje služe kao putokazi, simboli koji mu služe za lakšu komunikaciju. To je Merkuru jasan signal da je negde na svom putu načinio greške koje mora da ispravi kako bi mogao da obavlja svoju svrhu neometano. Zbog toga je zastao, okrenuo se i krenuo da se vraća unazad putem koji je do sada prešao u znaku Blizanaca.

Krećući se retrogradno u Blizancima, Merkur nastoji da jasno razluči koju je informaciju smestio u pogrešnu fasciklu. Pomislio je da je stvar jednostavna. Samo će da otvori jednu od fascikli i odmah će ustanoviti koja je informacija pogrešno smeštena, tj. pogrešno shvaćena. Otvorivši fasciklu, Merkur je ugladao mnoštvo informacija, neuredno složenih, razbacanih, poslaganih zbrda-zdola, kako ispadaju i rasipaju se na sve strane. Tek sada je shvatio koliko u fasciklama ima nepotrebnih i suvišnih stvari i informacija. Očekuje ga naporan zadatak, a to je da ih ponovo pažljivo pregleda, kako bi mogao da izbaci sve što je suvišno, izdvoji one kojima nije mesto u ovoj nego u suprotnoj fascikli, a one što su preostale, koje su neophodne i korisne, poslaže tamo gde pripadaju. To mora da učini sa sadržajem obe fascikle – one pozitivnog i one negativnog sadržaja. Kako će se retrogradni Merkur u Blizancima ovde snaći? Ponašaće se i dalje poput radoznalog deteta. Neće se mnogo udubljivati u sadržaj, nego će se na početku oduševljavati informaciojama iz prošlosti i sećaće se zanimljivih situacija u kojima je došao do njih. Retrogradni Merkur, gde god da se nalazi je introspektivan i subjektivan. On neće moći baš najbolje da sredi ovaj nered u fasciklama kroz objektivni prostup. Umesto da jasno sagleda šta je od svega toga zaista važno i prioritetno, on će informacije razvrstavati i sređivati na osnovu utisaka koje ostave na njega. On će ponavljati utiske koje su informacije ostavile na njega i sećaće se šta je to što mu je nekada bilo drago, čemu se radovao, šta je voleo da čuje ili pročita, kao i šta je ono što mu je nekada bilo neprijatno da čuje, što je na njega ostavilo negativan utisak, uplašilo ga i slično. Iznenadiće se što će u tome pronaći poneku informaciju koja je bila u neko vreme važna i koja ga je činila srećnim, a sada je izbledela i postala nevažna. Informacije takvog sadržaja će izbaciti iz fascikle i odbaciti kao nevažne ili će se odlučiti da poneku od njih ipak zadrži u arhivi sećanja. Naići će i na poneku informaciju koja je ostavila pozitivan utisak na njega ali se pokazala kao nešto što mu je nanelo štetu. Takve informacije će premestiti u suprotnu fasciklu. Kada na taj način sredi oba fascikle, Merkur će se rasteretiti suvišnog i počeće jasnije da sagledava svoje prioritete. Zastaće još malo kako bi se bolje orijentisao i vrazio na put koji će ga odvesti na važna mesta, na ona gde je neophodno da što prenese i i sporuči one najvažnije informacije. Pri tome će uspeti i da pronađe gde je šta pogubio od svojih stvarčica. U stvari, pronaći će neke od njih. Neke neće moći da pronađe. Ostaće za njega zauvek izgubljene. Merkur neće mnogo žaliti za njima. Zaključiće kako to i nisu bile toliko bitne stvarčice kada su uspele da se izgube. Tako će se razbistriti, resetovati i početi ponovo da razmišlja logično. Zastaće još jednom, samo da bi se na trenutak odmorio, a onda će opet krenuti direktno.

Retrogradni Merkur u Blizancima dovodi do toga da većina ljudi postaje sklona da se pretrpava raznim informacijama. To će dovesti do toga da će zaboravljati da ih prenesu tamo gde je to potrebno, ali isto tako i da zapamte važne i prioritetne informacije. Pažnju će im zaokupiti nešto što je u datom trenutku sporedno u odnosu na započetu aktivnost. Zbog toga što će imati naglašenu potrebu da se u isto vreme bave različitim aktivnostima, dešavaće im se da krenu na poslovni sastanak i da zaborave ključni dokument ili najvažniji deo prezentacije, a da ponesu nešto što nije tema aktuelnog sastanka, zbog čega će se vraćati do radnog mesta i kasniti na sastanak. Zaboravnost i rasejanost će biti naglašena. Osim već pomenute dokumentacije, često će se dešavati da neko krene na posao i zaboravi ključeve od auta ili kancelarije, čak i da zaboravi da zaključa stan. Zaboravljaće da ponese sa sobom ono što mu je neophodno kada krene nekuda, pa će se, naravno vraćati i neće stići u dogovoreno ili potrebno vreme na mesto kuda je pošao. Ovog puta ćemo imati posla sa izvornim Merkurom koji nekuda krene, da bi se nakon izvesnog vremena vraćao istim putem unazad i opet nastavljao putem i ciljem kojim je prvobitno pošao. Prilikom prikupljanja važnih informacija dešavaće se da se previše zadržavate na nečemu što će vam skrenuti pažnju i uz put nećete dobro upamtiti ono što vam je neophodno, pa ćete morati još jednom da se vratite na informaciju koja vam je promakla i da je dobro proučite, a koncentracija će vam biti oslabljena, što će vam dodatno otežavati da je upamtite i adekvatno primenite. Takođe ćete imati teškoća da važne informacije prenesete sagovornicima dovoljno jasno i precizno. Zbog toga će biti neophodno da nekim osobama više puta ponovite ono što im budete rekli, jer će se oni vraćati sa molbom da im ponovite ili bolje objasnite rečeno. To će u vama izazivati nervozu i sklonost da reagujete svađalački. Umesto toga, potrudite se da budete strpljivi prema drugima. Merkur je retrogradan u Blizancima, zbog čega ni vi nećete umeti da jasno prenesete informaciju, niti će vaši sagovornici uspeti da je iz prvog puta dobro zapamte. Isto će se dešavati i vama kada vam neko nešto važno bude govorio. Ukoliko se usmerite da raščistite višak informacija o kojima razmišljate, kao i da se oslobodite suvišnih stvari u svom okruženju, efekte retrogradnog Merkura ćete uspeti da ublažite.