Retrogradni Saturn

04/06/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradni-saturn-restauracija-cover.jpg

Saturn je u astrološkoj simbolici predstavljen kao veliki malefik, onaj koji stvara probleme i donosi nevolje. Često se Saturnu pripisuje odgovornost za sve nepoželjno što čoveka snađe i on većinom igra ulogu dežurnog krivca. U čemu ke problem sa Saturnom? Pre svega, Saturn je daleka i spora planeta. Potrebno mu je 29 godina da napravi pun krug, tj. da se vrati na poziciju na kojoj je bio kada se neko rodio. Saturn vlada znakom Jarca i znakom Vodolije. To su znaci zime. Jarcem započinje zima, a Vodolija predstavlja sredinu zimskog perioda. Tada su temperature niske, zemlja je zaleđena, duvaju hladni i suvi vetrovi i to je najhladnije doba godine. Ne samo što je tokom zime hladno, već su i dani prilično kraći u odnosu na trajanje noći. Saturn je i najudaljenija planeta Sunčevog sistema koju tokom noći možemo videti golim okom na nebu. Svi ovi opisi uklazuju da je Saturn spor, udaljen, krut, hladan, suv i mračan. Deluje zastrašujuće, zar ne? Nije čudo jer Saturn, između ostalog, vlada strahovima, a predstavlja i bolesti, starost, smrt. Njegovo svojstvo je da umanjuje i konzervira, zbog čega vlada vremenom i svemu određuje rok trajanja. Da ne bude baš sve toliko crno, što jeste Saturnova boja, on simbolizuje temelje, osnovu, formu, konstrukciju, kao i krajnji rezultat onoga u šta ulažemo svoju snagu, svoje radne i stvaralačke sposobnosti. Čvrst je poput stene, što ga čini dobrom zaštitom, poput zida iza kojeg možemo da se sakrijemo, ali njegovi zidovi se lako pretvaraju u zatvor i okove. Saturn, konačno, predstavlja sistem pravila, zakonitosti, neminovnost i ograničenja.

Retrogradno kretanje je fenomen koji nastaje igrom svetlosti koja se reflektuje o površinu planeta. Kada Zemlja na svojoj orbiti počne da se približava Saturnu i da ga prestiže u delu orbite kada se Saturn približava opoziciji sa Suncem, obzirom da se brže kreće od njega, stvara se slika Saturna kako na noćnom nebu počinje sve više da usporava, zastaje i okreće se u suprotnom smeru, kao da se vraća unazad. Bez obzira što se Saturn sve vreme kreće direktno po svojoj orbiti, zahvaljujući optičkom efektu koji se javlja i koji na nebu vidimo kao kretanje unazad, na našu svest se to odražava kao stvarnost. Zbog toga ćemo osetiti kako nas Saturn usporava i ograničava u većoj meri kada se bude kretao retrogradno nego što je to slučaj kada se kreće direktno.

Kako Saturn predstavlja krajnji cilj naših napora, on je ujedno i put do cilja sa svim preprekama i pravilima koja postoje u svrhu dostizanja cilja. Kada težimo da ostvarimo nešto važno, što će nas dugoročno podržati, u to je potrebno sistematično, savesno i svakodnevno ulaganje napora i vremena. Prepreke i ograničenja su na tom putu uobičajeni i neminovni. Od nas za zahteva da budemo odgovorni i da se pridržavamo pravila. Saturnovo retrogradno kretanje se odnosi na simboliku usklađivanja sa vremenom koje je potrebno da bi naši napori  sazreli tako da donesu korisne i upotrebljive rezultate. Pre svega, da bi se nešto formiralo kao stabilna struktura koja traje u vremenu, često je potrebno da protekne više vremenskih jedinica nego što je predviđeno iz prostog razloga što svaki razvojni proces podrazumeva suočavanje sa preprekama. Kada ne bi bilo prepreka, sve bi se odvijalo mnogo brže. Prepreke podrazumevaju i greške u izgrađivanju stukture. Te greške se obično primete tek kada izgradnja strukture odmakne i uznapreduje. Da bi se pogreške uklonile i ispravile, neophodno je „vratiti se“ u trenutak kada su stvorene, što znači da je potrebno uvideti i razumeti u čemu je greška, šta je dovelo do njenog stvaranja i šta je potrebno nadomestiti da bi se greška ispravila. Saturnov retrogradni period služi upravo uviđanju pogreški, njihovom otklanjanju i nadomeštavanju ispravnim delovima potrebnim za izgradnju stabilnih struktura. To opet podrazumeva izdvajanje dodatnog vremena kako bi sve to moglo da se uklopi u već postojeće tokove i međusobno uskladi. Na ličnom planu je ovo pogodan period za pojedinca da poradi na sopstvenim nedostacima kako bi ojačao svoju strukturu ličnosti. To zahteva ceo jedan proces. Promene u ličnoj strukturi ne mogu da se odrade odjednom, već zahtevaju dodatno vreme. U tu svrhu je neophodno da pojedinac revidira svoje odbrambene mehanizme ličnosti sadržane u simbolici Saturna, kao i da se suoči sa svojim strahovima. Tako će biti u prilici da spozna šta je to što je već svakako svojim prirodnim razvojem prevazišao, a čega se još uvek pridržava u svom ponašanju, jer su ostaci ranijih načina ponašanja, adekvatnih za ranije razvojne stadijume ono što ometa pojedinca da deluje potpuno integrisano i uravnoteženo. To je sve ono u vidu „repova“ koje vučemo za sobom, a koji mogu da se uklone u periodu Satrurnovog retrogradnog hoda.

Kada je Saturn retrogradan, ovo je povoljno vreme za suočavanje sa sopstvenim strahovima i slabostima jer će oni preovladavati zbog oslabljenih granica i oslabljenje sposobnosti da ih negirate i potiskujete. Bićete u mogućnosti da uvidite šta vas ograničava i ometa u postizanju uspeha, kao i da uvidite koja su to iskušenja kojima ne možete da odolite i od kojih ne umete da se odbranite. Kakvim to ponašanjem dovodite sebe u opasnosti i narušavate svoje zdravlje. Šta je to što zadržavate u sebi, a što vas slabi, umesto da se toga oslobodite. Često su to vaše ustaljene navike i obrasci ponašanja koje nosite u sebi iz dalje prošlosti, a neke od njih ste nasledili posredstvom genetike. Za vreme Saturnovog retrogradnog hoda moći ćete lakše da se prisetite kada ste doneli neke pogrešne odluke i kada ste zauzeli stavove koji vam stvaraju probleme u svakodnevnom životu, pa ćete moći da pogrešne odluke ispravite i učvrstite svoj lični integritet, što će vam ojačati kapacitet da prevaziđete nepotrebna ograničenja, kao i da svoje lične granice učvrstite i tako ojačate svoju sposobnost da se oduprete tuđim negativnim uticajima.