Retrogradno kretanje planeta

12/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-rx-simbolika.jpg

Retrogradno kretanje opisuje situaciju kada se neka od planeta kreće prividno unazad, suprotno svojoj prirodnoj orbiti. Ovaj efekat nastaje kada brža planeta na svojoj orbiti obilazi sporiju planetu. Ovaj efekat se vidi sa Zemlje, kada zaista vidimo kako planeta pravi retrogradnu petlju na nebu, ali se radi o optičnom efektu, tj. optičkoj varki. Ono što se dešava neposredno pre prelaska planete u retrogradni hod je da se osoba preoptereti simbolikom koju opisuje planeta. U slučaju da se ne oslobodi suvišnog tereta i ne uvidi svoje greške na vreme, čovek nastavlja sve više da greši, postaje ubrzan i ishitren u načinu na koji obavlja određene funkcije, a preopterećenost takve vrste ga iscrpljuje. Većina ljudi ne razume svrhu retrogradnog kretanja planeta i ne postupa po prirodnim zakonitostima na koje im ukazuje ova simbolika, već su samo svesni nepoželjnih efekata koji im se događaju u ovim periodima.