Saturn – astrološka simbolika

13/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-simbolika-astrologija-horoskop.jpg

Simbol Saturna je polukrug na čijem vrhu se nalazi krst, što ukazuje na dominaciju materije nad dušom. Saturn je poslednja vidljiva sfera koja okružuje materijalni svet u sredini i predstavlja granicu, ograničenje, ali i zaštitu od spoljnih uticaja. Ovaj simbol predstavlja potrebu duše da spozna materiju, da doživi i integriše iskustva koja postoje na najgušćem nivou manifestacije – zemljanom ili materijalnom nivou. Kako bi to mogla, duša mora da se nađe u materijalnom telu koje je smrtno i prolazno, koje ima svoj rok trajanja koji zovemo životom. Duša pri ulasku u materijalno telo zaboravlja svoju nematerijalnu, savršenu prirodu i ograničena je iskustvima koja postoje u manifestaciji materije. U tim iskustvima materija dominira nad dušom i uslovljava njeno dejstvo ograničenjima koje joj nameće kroz telo i telesna iskustva. To je sve ono što zovemo životom. To su iskustva rada, ulaganja napora, potrebe za hranom i svim ostalim telesnim iskustvima, kao što su oskudica, bolesti, povrede, strahovi, pa i sama smrt kao prestanak bitisanja u materiji. Od rođenja u telu do fizičke smrti duša se nalazi pod dominacijom materije, a kako je život ograničenog trajanja, to dovodi do svesnosti o vremenu, ali i njegovom poznavanju kao linearnom, umesto spiralnom kakvo ono uistinu jeste. Sve što je u simbolici Saturna ukazuje na neminovnost doživljavanja iskustva u fizičkom telu, na materijalnoj ravni.

Saturn simbolizuje skupljanje i umanjenje. Predstavlja osnove, temelje, strukturu i granicu. Odnosi se na sve vrste ograničenja, ali i zaštite. Predstavlja vreme i ukazuje na rok trajanja bilo čega u vremenu. Simbolizuje sve što je kvadratnog i pravougaonog oblika, geometrijske figure kvadar i kocku, sve vrhove, visinu i sve što je visoko postavljeno, npr. krov. Predstavlja sve što je čvrsto, otporno i dugog roka trajanja, kao što je stena ili granit. Odnosi se na sve što je tamno, u mraku, hladno, kao i na bolesti, posebno na hronične bolesti i na bolesti kostiju, kičme i kolena, kao i na kožne bolesti i bolesti zuba. Predstavlja zatvor, konzerviranost, prepreke i teškoće svake vrste. Ukazuje na  sve što se odvija sporo, što zahteva dugotrajne procese i što dugo traje u vremenu. Predstavlja umor, zapuštenost, starost, sve što je staro i arhaično, antikvitete, pa tako i arheologiju i gerontologiju. Simbolizuje podzemna mesta, podrume, ali i rude i rudno bogatstvo ispod zemljine površine, ugalj. Predstavlja sistematizaciju, sistem, hijerarhiju i odgovornost.

Saturn ima svoje vlaradstvo u znacima Jarca i Vodolije. Jarac i Vodolija predstavljaju zimske mesece, jarac je prvi, a Vodolija je drugi mesec zime i to je doba godine kada je najhladnije i kada se usled hladnoće molekuli skupljaju, sažimaju i slabo kreću. Ovo dovodi do stezanja i pretvaranja tečne vode u led. Padavine iz atmosfere su takođe u vidu zaleđene vode u obliku snega koji u ovim mesecima pada i prekriva tlo, što štiti semenke ispod zemlje ali i vegetaciju čije je korenje ispod zemlje, životinje koje žive ispod površine zemlje i ribe koje su ispod zaštitnog sloja leda na površini reka i jezera da se ne smrznu usled pojačane hladnoće u  vazduhu. Ovo je doba godine kada Saturn preuzima dominaciju i kako je on najdalja planeta vidljiva golim okom i nalazi se daleko od Sunca tako da do njega slabo dosšpeva sunčeva svetlost, simbolizuje najhladnije i najtamnije dane. Ovo je doba godine kada su noći vidno duže od obdanice, pa je i hladno i mračno. U ovakvim uslovima priroda ne može da rađa i da daje plodove, već miruje i obnavlja se, poput životinja koje hibernacijom odlaze u zimski san. Saturn u ovoj simbolici skuplja prirodu i materiju, sažima je, a kada posmatramo horoskop iz ugla sfere koja je ispunjena sadržajem, sferu Saturna koja obavija sve što je unutar nje same i vladavinu Saturna nad znacima jarca i Vodolije, možemo predstaviti kao prostor koji predstavlja vrata kruga manifestovanog Univerzuma, a Saturn ovde predstavljamo kao zaštitni sloj koji zatvara krug i deluje upravo kao brava koja ga zaključava. Ako zamislite balon, Saturn bi u ovom slučaju bio otvor kroz koji se u balon ubacije vazduh i koji se nakon toga zatvara kako bi vazduh ostao unutra. Saturn ima svoj izgon u znacima Raka i Lava. Ovo su letnji meseci kada je najtoplije doba godine, a takođe to je i deo u krugu koji predstavlja orbite svetala, Sunca i Meseca, pa su samim tim i mesta horoskopa gde ima najviše svetlosti. To je u suprotnosti sa simbolikom Saturna i u ovom delu horoskopa, u oba dva znaka, Saturn nema nikakvu moć skupljanja.

Saturn ima egzaltaciju u znaku Vage, a pad u znaku Ovna. Vaga je znak koji predstavlja početak jeseni, kada nakon jesenje ravnodnevnice dani postaju kraći, a noći duže i kada dani postaju hladniji, što ukazuje na to da Saturn preuzima dominaciju nad Suncem i započinje doba godine kada priroda počinje da se sažima i skuplja usled povaćanja indeksa tame i hladnoće. Iz tog razloga je Saturn egzaltiran u znaku Vage. Znak Ovna označava prvi mesec proleća, kada Sunce preuzima dominaciju. Ovim znakom započinje doba godine kada priroda kreće da se širi usled povećanja indeksa svetlosti i toplote, što je razlog pada Saturna u znaku Ovna.

Po svojoj prirodi Saturn je dnevna planeta, muškog pola. Hladan je i suv, melanholične prirode i zemljanog elementa. Poznat je kao veliki malefik – problematične prirode.

Jačine i slabosti Saturna u horoskopu (dostojanstvo i debilitet):

Vladarstvo: Jarac, Vodolija
Egzaltacija: 21. stepen Vage
Triplicitet: Dnevni – Blizanci, Vaga, Vodolija

Termini:
Ovan: 27. – 30. stepena
Bik: 23. – 26. stepena
Blizanci: 22. – 25. stepena
Rak: 28. – 30. stepena
Lav: 1. – 6. stepena
Devica: 19. – 24. stepena
Vaga: 1. – 6. stepena
Škorpion: 28. – 30. stepena
Strelac: 21. – 25. stepena
Jarac: 26. – 30. stepena
Vodolija: 1. – 6. stepena
Ribe: 27. – 30. stepena

Lica ili desetine: Bik: treći dekant (21.-30. stepena), Lav: prvi dekant (1.-10. stepena), Vaga: drugi dekant (11.-20. stepena), Strelac: treći dekant (21.-30. stepena), Ribe: prvi dekant (1.-10. stepena).
Izgon: Rak, Lav
Pad: 21. stepen Ovna