Saturn konjunkcija Pluton

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-konjunkcija-pluton-0-cover.jpg

Saturnova simbolika je povezana sa granicama, vremenom, strukturom, sistemima, odgovornošću i zakonitostima. Saturn je i onaj koji oduzima i razgrađuje životnu energiju. Pluton predstavlja vladara podzemnog sveta, onoga koji upravlja energetskim resursima ispod zemlje ali je i mitološki vladar sveta mrtvih. Obe planete su po svojoj prirodi zloćudne i često označavaju kraj nečega ili krajnji domet. Njihovo spajanje u konjunkciji ukazuje na početak novog ciklusa koji u proseku traje oko 33 godine. Ova konjunkcija se dešava tri puta u jednom veku. Kada se nađu u konjunkciji Saturn i Pluton najavljuju značajne događaje na opštem planu, dok na individualnom polju označavaju važne prekretnice u životu osobe.

Kakva će biti priroda konjunkcije ove dve planete zavisi od znaka u kom se dešava. Trenutna konjunkcija Saturna i Plutona događa se 12. januara 2020. godine na 22 stepeni znaka Jarca i po lokalnom vremenu će biti egzaktna u 17 časova i 5 minuta. Kako je Saturn vladar znaka Jarca, on je ovde snažan i dominira u ovoj konjunkciji nad Plutonom. Obe planete su majstori prerušavanja i skrivanja. Po tradiciji je Saturn onaj koji je umeo da se preruši i skrene čoveka na pogrešan put, onaj koji ga vodi u nevolju i opasnost. Pluton je po mitologiji Saturnov najstariji sin i kada se uz svoju braću i sestre borio da svrgne Saturna sa položaja vrhovnog vladara neba, Pluton je koristio šlem nevidljivosti. Ova simbolika ukazuje na to da konjunkcija ove dve planete započinje nastanak novih društvenih pokreta koji imaju jasnu i čvrstu strukturu i pravila krozu koja se manifestuju, a što je simbolika Saturna, ali da se u njihovoj pozadini krije nešto sasvim drugo što se ne može videti na prvi pogled, a to je simbolika Plutona. Stvari ovde nisu onakve kakvim se prikazuju i kakvim ih vidimo, već je njihova svrha da se uz pomoć sistema pravila i zakonitosti dođe do skrivenih ciljeva koji se nalaze često sa druge strane tih istih pravila.

Spoj ove dve planete u znaku Jarca u sebi nosi karmičku simboliku i povezuje nas sa ciljevima koje su nekada davno naši preci postavili i ostavili nam u nasleđe. Ti ciljevi nose u sebi element uzvišenosti koji često ne vidimo ali to nam se dešava kada smo oslonjeni na sebe i kada se osećamo pod pritiskom. Saturn je onaj koji pritisak stvara, a zajedno sa Plutonom samo pojačava osećaj kako se nalazimo u opasnosti. Jarac je znak kada počinje godišnje doba zima. Hladan je i suv, ispunjen surovim uslovima za život, oskudicom u svemu što život podržava, naročito toplinom i hranom. Pod ovim uslovima naša osećanja su često zaleđena i primorani smo da brinemo za sopstveni opstanak. Ovo ukazuje na opasnu situaciju gde u slučaju neopreznosti i nemarnosti lako možemo da izgubimo život. Mnogo više ova simbolika ukazuje na opasnost da izgubimo nešto važno i dragoceno, pa da se zbog toga osećamo emotivno povređeno, kao i da to utiče na manjak našeg samopouzdanja i osećanja lične vrednosti. Zbog toga je važno da budemo svesni svojih odgovornosti na prvom mestu, a nakon toga i svojih stvarnih sposobnosti i ograničenja. Tako ćemo uspeti da izbegnemo zamku Saturna i Plutona koji lako mogu da nas navedu na pogrešnu stranu. Potrebno je da se držimo sigurnih i proverenih pravaca delovanja koja su u Saturnovoj simbolici ali da u isto vreme tragamo za novim i drugačijim načinima koji su u Plutonovoj simbolici transformacije, a koji će nam omogućiti da se oslobodimo okova prošlosti i ne ostanemo zarobljeni u ponavljanju istih iskustava, držeći se sigurne zone. Saturn stvara teškoće i oskudicu tako što ograničava i uzima ono što je čoveku neophodno za razvoj i rast. On oduzima i vreme čovekovom životu i dovodi do starenja. Izaziva osećanja straha i stanje depresije. U Plutonovoj simbolici se nalazi skriveno bogatstvo i plodnost, ali se u čoveku požuda za uzimanjem i gomilanjem može lako preokrenuti protiv njega i dovesti ga u opasnost i krizu. Kako je unutrašnje bogatstvo i lični kvalitet koje u sebi nosi simbolika Plutona dodatno potisnuto oskudicom koju će čovek osećati u sebi, strahovima od siromaštva i nemaštine, osećanjima manje vrednosti, brzog prolaska vremena, ograničenjima u pokušajima da nešto promeni i postigne više, prosečan čovek će lako biti zaveden na sebičnost i veliki nedostatak empatije, emotivne topline i brige za najbliže. Umesto da pogleda duboko u sebe i uvidi skrivene kvalitete koje poseduje, umesto da uvidi da bogatstvo nije samo u materijalnom obliku dato, umesto da se udruži sa drugima i zajedničkim snagama krene u ostvarenje velikih ciljeva i izlaska iz niza ograničenja koja ga pritiskaju sa svih strana, umesto da se oslobodi strahova, prosečan čovek će biti u opasnosti da se još više otuđi. Tako će mu se dogoditi da još više zapadne u osećanje nemoći, beznađa i depresije. U slučaju da izgubi put ispravnosti i skrene na pogrešan put, na kraju će dići ruku na bližnjeg svog ili na sebe samog i tako će ga zloćudni uticaji Saturna i Plutona dovesti do velikih gubitaka i samouništenja. Kako vam se ovo ne bi dogodilo, imajte uvek u vidu da se u vama nalaze skriveni kvaliteti koji mogu da vas izvuku iz svake nevolje, samo ako ne popustite pod pritiscima i strahovima za vaš mali život. Umesto toga, posvetite se činjenju nečeg što je od opšteg dobra i ohrabrite druge da pronađu skrivene kvalitete u sebi.

Sada je već jasno da je konjunkcija Saturna i Plutona početak ciklusa velikih iskušenja za prosečnog čoveka. Kada se ova konjunkcija preslika na opšti plan, obzirom da su obe planete spore i da imaju veliki uticaj na čovečanstvo kao celinu označiće neophodnost ostvarenja velikih ciljeva od opšteg značaja za grupe ljudi, najčešće u okviru države. To će zahtevati pridržavanje zakonskih procedura, tradicije, očuvanja suverenosti granica ali i postavku svega toga na modernije osnove i strukture koje će dovesti do napretka i prosperiteta skrivenog u Plutonovoj simbolici. Kako se pod zemljom gde je carstvo Plutona nalaze veliki energetski resursi kao što su ugalj, nafta i zemni gas ali i drugi rudni energetski resursi, a kako Pluton u svojoj simbolici ima i nuklearnu energiju, kao i reciklažu, tragaće se za načinima da se ovi resursi racionalnije troše, obnavljaju i dobijaju na svojoj vrednosti. Tragaće se i za modernijim načinima njihovog korišćenja, koji će biti ekološki ispravniji i zdraviji za planetu, a aktuelno će biti i nalaženje načina uštede i obnavljanja ovih resursa. Kako su sve ovo stvari oko kojih se svetka ekonomija okreće, velika iskušenja će se nalaziti u privlačnosti kontrolisanja svetske privrede i finansijskih kretanja upravo preko kontrolisanja energetskih resursa ali i načina njihove upotrebe i obnovljivosti. Saturn i Pluton imaju veliku potrebu da drže stvari pod kontrolom. Tako će jedni hteti da imaju previše i da ograničavaju one koji su ionako u manjku, kako bi mogli da još više šire i nameću svoju kontrolu i dominaciju. Ovo u sebi nosi opasnosti od zloupotrebe koja će više da vodi u ekološke i ekonomske katastrofe i krize, nego što će voditi u ratove i velike oružane sukobe ali će svakako biti jednim delom uzrok i oružanih sukoba u svetu. Saturn će u svom zloćudnom dejstvu biti jači i vrlo vešto će skrivati ionako skrivenu simboliku Plutonovih kvaliteta, a umesto toga će jačati simboliku zloćudnosti Plutonove u vidu kriminalnih i nezakonitih aktivnosti iza zavese zakona i pravila, pa će ovo više koristiti pojedincima na vlasti i još više će štetiti običnom narodu. Ipak, seme Plutonovog kvaliteta će tiho nagrizati Saturnove pritiske i kod nekih pojedinaca će početi sve više da se budi ekološka svest,a onda će oni početi da se ujedinjuju u grupe i nalaze način da zaobiđu uobičajene ratove i revolucije u nalaženju načina da se promene stara i prevaziđena ustrojstva i sistemi represije kako bi se održala kontrola i vlast pojedinaca. Umesto toga počeće da se budi svest o kolektivnoj odgovornosti i odgovornijim i kvalitetnijim centrima moći koji će raditi za dobrobit zajednice. Tako će i energetski resursi moći da se koriste odgovornije, uz podizanje ekološke svesti da bi čovečanstvo u celini moglo da se na boljim osnovama razvija i napreduje u smeru smanjenja gladi i siromaštva u svetu.