Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Saturn u Jarcu – Astrosymbolica
 

Saturn u Jarcu

14/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-u-jarcu-cover.jpg

Saturn je po astrološkoj hijerarhiji dobio u krugu znakova zodijaka, u horoskopu, mesto koje je najdalje u odnosu na Mesec i Sunce. Kada ga posmatramo iz centra kruga, sa Zemlje, on se zaista i nalazi najdalje i poslednji je u nizu planeta čiji se odsjaj može videti na noćnom nebu bez korišćenja pomagala, tj. teleskopa. Mesto gde se on nalazi je vrlo hladno, tačnije ledeno i suvo, kao što je i Saturn hladna i suva planeta. Njegov prirodni znak je Jarac koji odgovara Saturnu jer sibolizuje vrlo daleka, visoka, nepristupačna, hladna mesta. Simbolika Jarca predstavlja planinski vrh gde se zemlja dodiruje sa nebom. Visoki planinski vrhovi su usamljena mesta, okovana večitim snegom i ledom. Nije svako sposoban da osvoji vrh neke visoke planine. Za to je potrebna velika veština, stalni trening, strpljenje i upornost. Potrebno je i vreme da se stigne od podnožja do vrha. Saturn poseduje sve ove kvalitete i ispunjava sve uslove koje zahteva znak Jarca. Zbog toga je Saturnu dodeljena uprava ili vladarstvo nad znakom Jarca.

Boraviti na vrhu visoke, najviše planine i upravljati onim što tu planinu čini zahteva poznavanje zakonitosti i veliko životno iskustvo. Saturn upravlja strukturama i brine se da budu stabilne. Kako bi mogao da održava stabilnost, upravlja se prema utvrđenim prirodnim zakonitostima. Brine se da konstrukcija ima pravilnu osnovu ili temelj, da sama bude podešena u skladu sa zakonima fizike, tako da može samu sebe da održava u ravnoteži, jer bi se u protivnom srušila. Na ovaj način Saturn uvodi pravila i njihovu sistematizaciju i brine se o tome da sve forme koje čovek pravi zadovoljavaju određena pravila. On je onaj koji određuje meru svega. Ako je nečega premalo, konstrukcija neće biti dovoljno stabilna, biće slaba. Ako je nečega preko mere, konstrukcija će biti preopterećena, što će je isto činiti slabom. Saturn predstavlja ograničenja ili granicu. Svaki sistem u prirodi, svaka konstrukcija, forma, može da opstaje samo u određenim granicama koje su jasno definisane i koje određuju svrhu te konstukcije ili tog sistema. Zbog toga se Saturn stara da granice budu jasno postavljene i utvrđene. U neku ruku, on predstavlja štit, tj. zaštitu samih granica. Saturnova priroda je da ograničava i da održava nešto u postojanoj formi. Ovo ima veze sa već pomenutom merom. Kada ne bi postojala ograničenja, vrlo brzo bi došlo do prekomernog na mnogim poljima, što bi dovelo do velike štete. Kako nije dobro za čoveka prekomerno uživanje u životnim zadovoljstvima, tako nije dobra ni prekomerna oskudica u tim zadovoljstvima. Saturn predstavlja i vreme. Kao što održava nešto u postojanoj formi, tako i uništava nešto kada toj formi, strukturi istekne rok trajanja. Ništa ne traje večno i to Saturn vrlo dobro zna. Njegov zadatak je da se postara da ono sto je jednom stvoreno, bude razloženo kada obavi svoju svrhu u vremenu, tj. kada se istroši i postane neupotrebljivo.

Ljudi ne vole Saturna upravo zbog njegovoj svojstva da ograničava, da određuje rokove trajanja i da razlaže forme nakon isteka njihovog vremena. Zaboravljaju da im Saturn omogućuje da istraju, da sačuvaju svoju postojanost i kada je to najteže. Ne razumeju kako ih Saturn uči dragocenim lekcijama kroz nametanje istih tih ograničenja koja toliko ne vole. Ako neko želi da se popne do vrha visoke planine, to neće moći da učini ukoliko ne poštuje pravila i ograničenja. Kreće se od podnožja ka vrhu. Na prvom mestu, čovek treba da ima ambiciju da dostigne najviši vrh, a upravo Saturn mu ambiciju na početku daje. Na putu ka vrhu, potrebno je da čovek bude istrajan ali i svestan svojih mogućnosti. Potrebno je da ponese sa sobom opremu koja će mu pomoći da se popne do vrha, koja će ga štititi od oštrog stenja, blata, snega i leda, raznih opasnosti koje mu stoje na putu. Potrebne su mu rezerve hrane i vode. Topla i čista odeća, sklonište, pribor za prvu pomoć sa lekovima i razne sitnice. Sve to predstavlja određeni teret koji čovek mora da ponese ako želi da se osigura da će bezbedno stići do vrha. Teret ne sme da bude pretežak i treba da sadrži samo neophodne stvari i ništa više što bi moglo čoveka da ometa na putu. Dok se penja ka vrhu, potrebno je da štedi svoju energiju, da je ne rasipa nepotrebno i prekomerno. Potrebno je da njegov um bude koncentrisan na put i na ono što je povezano i podređeno usponu. Put je naporan, opasan i sve teži što je čovek bliži vrhu. Takođe je sve opasniji i strmiji. Ovo je put koji zahteva celo čovekovo biće. Svako skretanje sa puta, pogrešna procena, nedisciplina, nepoštovanje pravila puta i uspona, rasipanje snage, proizvešće neminovnu posledicu, što će za rezultat imati umanjenje mogućnosti da čovek dostigne vrh kojem teži. Mnogi neće uspeti na tom putu iz upravo navedenih razloga. Mali broj njih će uspeti da dođu do samog vrha. Kada dođu, shvatiće da je vrh vrlo usko, neudobno, hladno, negostoljubivo mesto, ali će steći neprocenjivo iskustvo koje će im biti nagrada za sve uložene napore i sva odricanja.

Nije Saturn onaj koji kažnjava. Čovek je taj koji kažnjava sebe ne poštujući zakonistosti i pravila života u telu, u materiji. Upravo to nepoštovanje mu uvek iznova i iznova donosi posledice koje ne želi da prihvati, koje mu stvaraju bol, strah, niz drugih neprijatnih osećanja i trauma. Ono što čoveku koji ne poštuje zakonitosti i ograničenja Saturn oduzima jeste nagrada koju najviše želi, a to je dostizanje sopstvenog maksimuma. Zapravo Saturn čoveku uskraćuje da njega samog dosegne i doživi u potpunosti, da ovlada zakonitostima materije. Slabosti koje neko poseduje mogu da se ograniče posredstvom onoga što Saturn predstavlja. Tako samo može čovek da ih nadvlada. U protivnom, slabosti će prevladati i čovek će biti na gubitku, uskraćen. Ako je čovek mek, emotivno osetljiv, popustljiv, neće moći da uspostavi kontrolu nad sobom i slabosti će ga nadjačati. Zbog toga je Saturn sam po sebi krut, hladan, deluje neosetljivo, kao da uopšte nema nikakvih osećanja, kao oličenje zla. Zapravo, njegova osećajnost se ogleda u minimalizmu. Kako bi se struktura očuvala, kako bi se dostigao vrh planine, sentimentalnost postaje suvišan teret. Saturn je odbacuje iz tog razloga. Na kraju dolazimo do odgovornosti jer je to krajnja i najvažnija lekcija koju Saturn simbolizuje i koju prenosi čoveku.

U slučaju Saturna u znaku Jarca, Jarac predstavlja planinu, tj. planinski vrh koji dodiruje nebo, a Saturn je onaj koji se nalazi na vrhu, koji poznaje put i pravila. On je taj koji upravlja hijerarhijom. Jarac je po kvalitetu kardinalni znak. Predstavlja početak godišnjeg doba zime. Kada se Saturn nalazi u znaku kojim upravlja, može se očekivati da uspostavi novi i postojani sistem pravila i zakonitosti. Sve što je do sada pomenuto predstavlja simboliku Saturna u znaku Jarca. Kako se Saturn odnosi velikim delom na kolektivne događaje, onda će uspostaviti nova pravila u širem opsegu. Počev od okvira porodice, zatim raznih grupa, organizacija, do većih društvenih skupova kao što su države. Tako možemo ovde govoriti i o uspostavljanju novog poretka, novog društvenog uređenja u pojedinim državama, naročito onim u čijem mundanom horoskopu Saturn ima naglašenu ulogu. Doći će do razvoja novih društvenih struktura čiji je cilj da održe te društvene strukture stabilnim duži niz godina. Da se podsetimo, Saturnov ciklus iznosi 28-29 godina. Veliki i dugoročni društveni projekti startovaće sa ulaskom Saturna u znak Jarca. One vrednosti koje su uspele da opstanu kroz vreme i koje su se u nekom prošlom vremenu pokazale uspešne, ponovo će se uzdići u nekom novom obliku, sadržavajući istu suštinu. Ambicije čoveka i društva će porasti i počeće da se postavljaju novi grandiozni ciljevi. Počeće da se grade nove arhitektonske strukture koje će nadmašiti prethodne. Nove tehnologije počeće da polako zamenjuju dosadašnje. Prethodni put je Saturn ušao u Jarca krajem 1988. godine, kada je započeo ubrzani razvoj digitalnih tehnologija. Sada se može očekivati ubrzani razvoj robotičkih tehnologija i veštačke inteligencije, što donosi kako nove izazove tako i nove opasnosti od zloupotrebe. Doći će do uspostavljanja novih granica, kako na kopnu i moru, tako i šire, u kosmičkom prostoru koji neposredno okružuje našu planetu. Doći će i do uspostavljanja novih ekonomskih struktura i ograničenja, što se već počinje uviđati na primeru nagle ekspanzije digitalnih valuta i postepenom ukidanju štampanog novca kao sredstva plaćanja. Svaki novi početak po pravilu dovodi do rušenja starog, a na globalnom planu velike promene prate i ratovi. U ovom slučaju, kada Saturn ulazi u znak Jarca na kraju 2017. godine, gospodar rata Mars se nalazi u svom znaku, Škorpionu. To sugeriše da će se ratovi voditi ekonomskim sredstvima, ali i da će doći do stvaranja novih oružja za masovno uništenje i moderno ratovanje koji će prevazići ona do sada viđena. Poneka od tih oružja prete da budu isprobana. Saturn će tražiti od čoveka čvrstinu, a prezreće mekoću i sentimentalnost. Zahtevaće da se pokaže ambicija, da se stane na crtu slabostima pojedinca, da se prihvate ograničenja, da se postupa po zakonu minimalizma i odbaci sve što ometa krajnji cilj, a to je uspon do vrha. Mnogi će pasti na tom putu i izgubiti. Nije Saturnov put za svakog. Nisu ni velike stvari za svakog. Prosečan čovek može biti zadovoljan i može postići uspeh, može izbeći mnoge poraze ako samo malo više prihvati neophodne životne odgovornosti i bude strpljiv i uporan. Mada je Saturn poznat kao veliki malefik, dok prilazi kroz znak Jarca biće više od koristi svima nego što će biti zloćudan. Jedino će, kao što uvek i radi, tražiti da se poštuju pravila igre. Ko bude spreman i bude umeo da se prilagodi novim pravilima naći će svoje mesto u novim društvenim strukturama i imaće više stabilnosti u životu. Neko će dostići i vrh u svom polju delovanja. Ono što je najvažnije i što će svakom biti postavljeno kao istinski i najveći izazov je da dostigne sopstveni vrh, da ovlada sobom i ukroti svoje slabosti. Tako će se oni koji to uspeju, osloboditi okova Saturnovih. Onima koji budu popuštali slabostima, Saturn će zatvoriti put do vrha.