Saturn u Strelcu

14/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-u-strelcu-cover.jpg

Saturnova simbolika je u uspostavljanju granica, ograničenja i stvaranju jasno definisanih struktura, koje ne moraju da budu samo materijalne, čvrste i opipljive. Saturn je suva i hladna  planeta i deluje tako što zgušnjava materiju, hladi i skuplja, umanjuje. Strelac je znak koji predstavlja početak širenja nebeskog svoda, simbolizuje daleka mesta, prostor koji se širi. Strelac najviše odgovara simbolici Jupitera koji je i vladar ovog znaka. Saturn se u znaku Strelca nalazi na mestu koje ne odgovara njegovoj prirodi. Strelac je vatreni znak, a Saturnovoj hladnoći ne prija vatra i toplota. Strelac će stoga ometati Saturna u uspostavljanju postojanijih struktura i umanjivaće njegovu moć da ograničava. Strelac je znak koji pruža mogućnost da se kroz njegovu simboliku sve odvija lako i nenaporno. Saturnov boravak u ovom znaku govori o tome da će napor ipak morati da se uloži da bi se došlo do željenih postignuća. Napredak u bilo kom smislu će biti uslovljen pravilima koje Saturn postavlja. Saturn predstavlja zakonitost i neminovnost kao predstavnik sile gravitacije i vremena koje je posledica gravitacije.

Kada čoveku pođe od ruke da savlada opasnosti i prepreke koje su predstavljene simbolikom znaka Škorpiona i zakorači na tlo znaka Strelca, on se oseća oduševljeno i obuzima ga velika sreća i optimizam. Saturn će već na samom početku znaka Strelca umanjiti oduševljenje i nagnaće čoveka na oprez. “Čemu oprez”, zapitaće se prosečan čovek, “kada na tlu Strelca ne postoje opasnosti, već samo velika podrška prirode?” Saturn nije neko ko veruje u podršku i ima potrebu da se osloni samo na proverene i opipljive činjenice. Nikada Saturn nije verovao, ali sada mu znak Strelca daje jasne instrukcije da je vera ovde neophodna, a sa verom i optimizam. Saturn nema izbora nego da prihvati veru. Pri tome on neće odbaciti sasvim svoju prirodu i težiće da se na neki način zaštiti od onoga što je za njega nepoznato. On zna da nikakav sadržaj ne može da postoji bez strukture koja ga određuje. Zbog toga će prihvatiti veru i početi da izgrađuje poverenje, da veruje da može da bude nešto više i bolje od striktnih pravila i ograničenja koje on sam simbolizuje. Saturn će početi da veruje na jedini za njega moguć način – stvoriće formu, strukturu verovanja. Stvoriće sistem verovanja tako što će uvesti pravila koja će prosečan čovek doživljavati kao zakonitosti, uputstva, kako se veruje, šta verovanje jeste i šta verovanje nije. Tako su nastali svi sistemi verovanja koje danas poznajemo kao religije. Saturn neće ovde stvoriti novu religiju ali će skrenuti pažnju na to da slepa vera bez imalo sumnje može da bude zabluda i da odvede čoveka na stramputicu. Ako neko veruje u nešto ili veruje nekome, a pri tome ne zastane na trenutak i zapita se do koje granice može da ide njegovo poverenje, može da bude naivan i postane žrtva manipulacije. To će najviše da se ogleda na polju raznih New Age pravaca i metoda koji privlače brojne ljude. Većina njih samo pročitaju nešto ili čuju od nekoga u vezi visoke efikasnosti i delotvornosti tih New Age tehnika i odmah poveruju da će im to preokrenuti život za 180 stepeni i da će im rešiti sve probleme. Za vreme Saturnovog boravka u Strelcu veliki broj ljudi će početi da traži čvršće dokaze o delotvornosti istih, umesto da veruju blještavim i bučnim, već ustaljeno šablonskim reklamama. Počeće da se pitaju koliko su tvorci i voditelji raznih sistema tog tipa obrazovani, obučeni, istrenirani ali i emotivno i moralno zreli da mogu da vode druge ljude i brinu o njihovom zdravlju i sreći.

Sistemi verovanja su obično sistemi sa strogim pravilima i vrlo čvrste, rigidne strukture. Poznato je da većina religija zastupa dogmatska uverenja. Kako je Strelac promenljivog kvaliteta, Saturn ovde neće moći da održava ove sisteme strogo određenim okoštalim pravilima. Toplota znaka Strelca omekšaće Saturnov oklop, pa će i sistemi verovanja da postanu popustljiviji i otvoreniji ka promenama u svojoj strukturi i delimičnom širenju svojih granica. Slično će se dogoditi i sa sistemima znanja, kao što su naučni sistemi. Nauka i religija su različite po tome što se nauka bazira na jasno definisanim i utvrđenim činjenicama koje se mogu dokazati. Religija se bazira na verovanju u nešto što ne može da se dokaže naučnim metodama. Saturn u Strelcu će olabaviti granice ovog razdvajanja, pa će neke od zvaničnih religija da prihvate određene naučne činjenice koje su ranije odbijale da prihvate. S druge strane će i pojedini naučni sistemi da prihvate kao validne pojedine činjenice koje su donedavno postojale samo u sistemima verovanja. Mada nauka još uvek neće moći da dokaže u praksi određene pojave koje spadaju u domen verovanja i o kojima su propovedale svetske religije, ipak će ponešto od toga uvrstiti u naučnu teoriju. Za polaganje ispita, Saturn će osim dobro savladanog sistema znanja, zahtevati i zrelost i odgovornost osobe. To se ne odnosi samo na polaganje ispita u školama i visokoobrazovnim ustanovama, već najviše po pitanju ispita zrelosti za neke stvari u životu.

Pojaviće se potreba za ozbiljnijim i savesnijim proučavanjem i učenjem tradicionalnih naučnih pravaca koji će ostvariti najveći napredak upravo za vreme Saturnovog boravka u znaku Strelca. Na polju istorije, arheologije, antropologije, genetike i ostalih nauka koje proučavaju prošlost i poreklo su moguća nova otkrića. Poneki nalazi iz prošlosti moći će da se restauriraju i predstave kroz proširene naučne spoznaje. Na polju, npr. astronomije, nauka će se usmeriti na proučavanje već prethodno otkrivenih kosmičkih prostranstava i suziće svoje proučavanje na nebeska tela bliža našoj galaksiji, bliža Sunčevom sistemu, bliža Zemlji. Većina naučnih pravaca će da suzi svoja proučavanja na specifične oblasti i u manjem obinu nego obično će da razmatraju nove naučne teroije i proširenje svoje oblasti proučavanja. Usmeriće se na utvrđivanje validnosti postojećih teorija kroz traženje čvršćih dokaza i neće prihvatati ništa što se zasniva na nedovoljno utvrđenim i dokazivim činjenicama. Saturn će ovde pojačati potrebu za savesnijim učenjem, kako bi se mogla načiniti reforma nauke i napraviti sistematizacija onoga što je prikupljeno u prethodnim godinama Saturnovog ciklusa. Saturn u Strelcu je dobar za pisanje naučnih radova, kao i knjiga sa ozbiljnom tematikom, koje nisu zabavne i lake za čitanje, već zahtevaju pojačanu koncentraciju i pažnju. Saturn će u ovom znaku pisati nove zakone, društvena pravila i norme ponašanja.

Strelac je znak koji predstavlja daljine. Saturn će ovde ograničiti slobodu putovanja tako što će svojim pritiskom na ljudska prava izazvati povećan broj emigranata iz predela i država pogođenim ratovima ili represivnim režimima vlasti. Zbog povećanog broja izbeglih lica i onih koji zbog teške ekonomske situacije u svojim državama pokušavaju da se presele u razvijenije države, većina razvijenih država će pooštriti procedure prijema i davanja azila stranim državljanima. Pripadnici određenih etničkih i verskih grupa u stranim državama će se više nego obično držati zajedno, što će pojačavati njihov osećaj sigurnosti. Doći će do promena u granicama pojedinih država uticajem Saturna u znaku promenljivog kvaliteta. Ono što dugo traje i teži promenama moraće da se promeni, kako bi se kasnije stabilizovalo i učvrstilo kada Saturn, nakon tri godine izađe iz Strelca i uđe u svoje sedište u Jarcu. Stariji ljudi će u periodu Saturnog boravka u Strelcu da budu otvoreniji prema promenama i širenju svojih vidika ali će te promene teže i sporije prihvatati i biće im teže da im se prilagode u odnosu na mlađi deo populacije. Što se tiče mlađih osoba, one će se suočavati sa ograničenom slobodom mišljenja i biće im otežano da razumeju svrhu ograničenja da svoje stavove i mišljenja izraze i sprovedu u delo. Zapravo, Saturn će zahtevati da se prvo dobro razmotri delotovornost naprednih ideja i životne filozofije pre nego što se započne sa njihovom primenom u praksi. Postaviće pitanje: da li su napredne ideje sposobne da pokrenu čovečanstvo ka napretku ili će zbog nečega možda usporiti i unazaditi napredak? Za svaki korak napred u znaku Strelca, Saturn će tražiti od čoveka ulaganje napora, postavljanje pitanja i uslova, traganje za čvršćim dokazima i neće dozvoljavati da se sve odvija lako i nenaporno kroz prepuštanje verovanju kako će na kraju sve da bude savršeno dobro. Saturn u Strelcu uči čoveka da izbegne zamku lakovernosti i da svoja uverenja prvo proveri u praksi kako bi mogao da ih učvrsti i efikasno primenu i svakodnevici.

Osobe koje u svom natalnom horoskopu imaju Saturn u znaku Strelca su po prirodi oprezne kada se nađu na terenu koji ne poznaju dovoljno, koji za njih relativno nov. Uvek ispituju vrednost i primenjivost teorija i ideja u praksi pre nego što ih prihvate. Zbog toga deluje da im učenje i studiranje ide sporije nego većini ljudi. Oni nisu ograničenih mišljenja i shvatanja, kako bi neko mogao zaključitri, već su praktični i potrebno im je da pažljivo prostudiraju nove pravce u životu, pa čak i nove puteve, kulture, daljine, pre nego što ih integrišu u svoj život. Oni nikada ne prihvataju napredne teorije i mišljenja sa oduševljenjem, već odmah imaju sumnju u ispravnost istih. Prvo će sačekati jedno vreme da se uvere da stvari idu u dobrom pravcu, pa će se tek onda uključiti u njih. Učenje stranih jezika im ide teže, kao i razumevanje stranih kultura i nepoverljivi su prema strancima i daljinama. Radije bi da se drže već proverenih staza. Kako im život donosi upravo susret sa dalekim predelima i ljudima drugačijih shvatanja, kulture i mentaliteta, oni će u početku imati otpor i strah od svega toga, da bi tek vremenom postali otvoreniji i prilagodljiviji. Uvek im je potrebno da se uvere da im ne preti opasnost na stranom tlu i da su ljudi po mnogo čemu slični jedni drugima, gde god živeli, nego što su raličiti. Ljudi sa Saturnom u Strelcu će uvek prvo videti razlike i tek nakon dužeg vremena će početi da primećuju sličnosti koje će im pomoći da se prilagode ljudima i okolnostima. Na daleka putovanja će radije ići vozom, nego što će se usuditi da putuju avionom.