Sedma kuća horoskopa

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sedma-kuca-u-prostoru.jpg

Sedma kuća simbolizuje zapadni deo horizonta, mesto gde Sunce uveče zalazi. Kako je ovo deo horoskopa koji deli gornji, vidljivi deo, onaj se nalazi iznad horizonta – od donjeg, nevidljivog dela, ispod horizonta, na ovom mestu dolazi do smene dana u noć. Kada čovek zaspe i uđe u svet snova, on je ušao u svoju unutrašnjost i u kontaktu je sa drugom polovinom svog bića, sa svojim nesvesnim delom ličnosti. Sunce koje zalazi reflektuje sadržaj sa unutrašnje strane na Mesec koji se nalazi iznad horizonta. Ovo simbolično predstavlja projekciju čovekovog nesvesnog na osobu koja mu je najbliža, koja se predstavlja u liku životnog, tj. bračnog partnera. Sa bračnim ili životnim partnerom osoba deli svoj život. To znači da dvoje treba da dele zajedničke ciljeve, dom, finansije, sve dobre i loše stvari koje im se dešavaju. Tek tada se može govoriti o onome što jeste smisao braka.

Sedma kuća simbolizuje čovekovu drugu polovinu ili njegovog životnog partnera.  Simbolizuje osobu sa kojom imamo najbliži odnos i sa kojom delimo sve – i dobro i loše. Opisuje i sve druge osobe, posebno osobe sa kojima nismo u krvnom srodstvu. To mogu da budu i poslovni partneri, osobe sa kojima ulazimo u bilo kakvu vrstu pravnog i ugovornog odnosa. Predstavlja ugovore, pravne stvari i odnose sa javnošću.

Vrh sedme kuće se označava sa Desc, što je skraćenica za descendent. U prevodu sa latinskog, descendent znači – dole. Descending označava silaženje, onoga ili nešto što silazi sa vrha nadole. Predstavlja silazeću putanju Sunca sa najviše tačke na nebu ka najnižoj tački ispod horizonta.

Tradicionalno, Mesec vlada sedmom kućom. Mesec kao vladar sedme kuće predstavlja odraz svetlosti koja dolazi iz unutrašnjeg sveta osobe i reflektuje se spolja. Refleksiju svog unutrašnjeg sveta osoba projektuje na osobu koja joj je najbliža i najsličnija, a to je njen životni partner ili bračni drug. Mesec je najosetljiviji deo nas samih, pa čovek postaje vrlo osetljiv u odnosu sa životnim partnerom. Zbog toga je on u tom odnosu i vrlo brižan prema partneru ali i vrlo povredljiv na reakcija partnera koje nisu u skladu sa onim što očekuje. U ovoj kući nema planete koja se raduje.