Simbol znaka Bika

01/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/bik-znak-simbol.jpg

Nakon proboja u materijalni svet što se dešava u simbolici znaka Ovna, energija se povezuje sa materijom od koje dobija podršku za dalji rast i razvoj, što se odvija u znaku Bika. Tu dolazi do razvoja naših pet fizičkih čula koja nam služe za interakciju sa prirodom koja nas okružuje, kao i do početka razvoja naših emocija. U nastavku ću vam približiti šta se sve nalazi u simbolu astrološkog znaka Bika. Znak Bika predstavljen je krugom sa polukrugom na gornjem delu. Taj simbol podseća na glavu i rogove Bika. Ovaj simbol s jedne strane predstavlja konjunkciju Sunca i Meseca, što  predstavlja period koji zovemo mesec dana u godini pošto od jedne do druge konjunkcije Sunca i Meseca protekne upravo taj vremenski period. Predstavlja i simbol naše planete u vidu kruga i njenog satelita Meseca u vidu polukruga. U osnovi simbolizuje drugu fazu u ciklusu rasta i kretanja energije. Kada izdanak nikne iz semena, on se ukorenjuje, što znači da je vezan za zemlju, za materiju i da njegov dalji opstanak i rast zavisi od materijalnih resursa kao što su hrana i voda, kao i vazduh što sve dobija od same planete, od prirode za koju je neraskidivo vezan. Prema tome, simbol znaka Bika opisuje našu vezanost i zavisnost od planete na kojoj živimo i od prirodnih ciklusa koji se na njoj odvijaju. Mi moramo da sledimo cikluse u prirodi koji nam omogućuju da dopunjavamo našu energiju. Mi jesmo deo prirode, ali još uvek nismo kompletni i moramo tu prirodu da prihvatimo, razumemo, integrišemo u sebe. Simbol znaka Bika, krug na koji se s gornje strane oslanja polukrug predstavlja i stvaranje oblika i forme. Nakon što probije opnu semenke izdanak još uvek nema jasnu formu, ali ubrzo nakon toga, što je u prirodi predstavljeno mesecom Bika u tekućoj godini, izdanak dobija svoju osnovnu formu i sve više počinje da izgleda kao izvor iz koga je potekao. Kada to povežemo sa genetikom, možemo reći da svi mi fizički podsećamo na naše roditelje. Naša interakcija sa prirodom odvija se putem razvoja naših fizičkih čula preko kojih smo mi u inerakciji sa svetom koji nas okružuje i preko kojih primamo informacije o onom što se nalazi spolja, ali i o procesima koji se odvijaju unutar nas. Energija uzima oblik posude i oblikuje se na osnovu onoga što sakuplja u sebe, ali je pri tome svakako vezana za zemlju ili materiju. Tako smo i mi genetski vezani za sopstvene korene što je predstavljeno krugom, a u isto vreme smo u procesu nadogradnje novog i proširenog značenja što predstavlja našu individualnost i predstavljeno je polukrugom koji se oslanja na krug. Taj polukrug jeste zapravo simbol Meseca i naših emocija, jer ono što mi osećamo utiče na naše reakcije i ponašanje i predstavlja osnovnu interakciju između nas i prirode koja nas okružuje. Zato simbol znaka Bika predstavlja jednim svojim delom, krugom, ono u nama što je već genetski određeno, a to su naše većinom fizičke, telesne karakteristike, dok svojim drugim delom, polukrugom, predstavlja onaj deo koji mi sami nadograđujemo. Taj polukrug je u osnovi posuda u koju mi skupljamo naša životna iskustva, pa je samim tim osnova na kojoj mi izgrađujemo i nadograđujemo svoj karakter, svoje lične osobine i način na koji se ispoljavamo. Uči nas da prihvatamo prirodne zakonitosti, zakonitosti materijalnog sveta i da se na osnovu toga upravljamo i ulazimo u interakciju sa prirodom. Krug predstavlja podršku prirode za naš rast i razvoj, a polukrug sve ostalo što zavisi od nas samih, a to je izgrađivanje ispravog odnosa prema sebi samima i prirodi koja nas okružuje.