Simbol znaka Blizanaca

01/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/blizanci-znak-simbol.jpg

Nakon razvoja emocija i vezivanja za zemlju što je početak učenja upravljanja materijom, energija nastavlja svoj razvojni put tako što započinje spajanje i uravnotežavanje suprotnih polariteta od kojih je i sama nastala, a to se događa u znaku Blizanaca. Oni su treći korak na evolutivnom putu u prirodi. Znak Blizanaca je predstavljen sa dva jednaka stuba koji su međusobno povezani. To samo po sebi asocira na dva sasvim stabilna stuba, što je analogno legendi o dva brata koja su uvek radila jedan za drugog. Dva povezana stuba predstavljaju integraciju polariteta u nama samima i u prirodi. Sve u našem univerzumu i prirodi odvija se po principu dualiteta ili interakcije suprotnosti. Te suprotne sile zapravo predstavljaju aktivni i pasivni princip u prirodi. Kako znak Blizanaca simbolizuje pokret, kretanje se oslikava u činjenici da u mesecu Blizanaca u tekućoj godini duvaju vetrovi koji raznose polen koji oprašuje cvetove. Princip pokreta u simbolici znaka Blizanaca možemo opisati i kroz hodanje. Da bismo mogli da hodamo, potrebno je da naši mišići tela, posebno mišići nogu, aktivno deluju na pasivnu podlogu. Na taj način mi hodamo. Ako bi se dogodilo da je i podloga na koju se oslanjamo dok hodamo aktivna i u pokretu, ne bismo mogli da održavao ravnotežu i da hodamo kako treba, već bismo pali. Simbolika Blizanaca predstavlja i osnove suprotnosti u prirodi, kao što su na primer: crno-belo, toplo-hladno, gore-dole, levo-desno, suvo-vlažno, tvrdo-meko, brzo-sporo, slatko-slano, tiho-glasno, prijatno-neprijatno, privlačno-odbojno, itd. U pogledu genetike to predstavlja potpunu ravnotežu suprotnosti koje smo nasledili od majke i oca, a predstavlja i našu telesnu simetriju. Kada posmatramo svoje telo, mi ga možemo podeliti na levu i desnu polovinu koje su simetrične, jer znamo da imamo dva oka, dva uha, dve nozdrve, dve ruke, dve noge. Kada posmatramo unutrašnjost našeg tela, tu vidimo dve hemisfere mozga, dva plućna krila, dva bubrega, dva jajnika ili dva testisa. U ovoj fazi našeg razvoja, postajemo svesni svojih polnih karakteristika, spoznajemo da se dečaci razlikuju po nečemu od devojčica. Ovde počinje razvoj naše svesti, koji se odvija tako da mi prvo uočavamo razlike, jer se naš način opažanja i mišljenja prirodno tim redosledom razvija. Osnovni nivo našeg načina razmišljanja koji je predstavljen simbolikom znaka Blizanaca jeste da mi iskustva koja doživljavamo skladištimo u dve suprotne fascikle u našem umu, a to su s jedne strane prijatna, a s druge strane neprijatna iskustva. Tako stvaramo koncept dobra i zla. Ipak, simbol znaka Blizanaca je simbol ravnoteže i u uči nas da doživljaj dobra i zla postoji samo kad je ravnoteža narušena. Kada je naša pažnja usmerena većim delom ka stubu koji smo klasifikovali kao “dobro”, onda ćemo imati doživljaj sveta kao prijatnog, a kada je naša pažnja većim delom usmerena na stub koji smo označili kao “loše” onda će naš doživlja sveta biti neprijatan. Ako kroz ovaj simbol shvatimo da su suprotnosti u univerzumu neophodne kako bi održavale ravnotežu i da su one uvek u međusobnom saglasju, da rade jedna za drugu, a ne jedna protiv druge, time smo završili prvu fazu svog razvoja. U prva tri koraka, od Ovna do Blizanaca, mi učimo da upravljamo svojim telom, da se orijentišemo uz pomoć emocija i da donosimo odluke uz pomoć mišljenja.