Simbol znaka Device

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/devica-znak-simbol.jpg

Nakon što je energija završila proces individuacije i ispoljila se na svoj jedinstven, originalan način, ona u šestom po redu astrološkom znaku ide korak dalje i usklađuje se sa vibracijama celokupnog Univerzuma kako bi mogla da se dalje neometano razvija. Njeno ispoljavanje na jedinstven način zapravo je uvodi u izvršavanje njene svrhe u Univerzumu. Devica je predstavljena simbolom vibracija koje se nadovezuju na znak Lava i ona taj znak samo usložnjava. Taj put je spiralni pa to i ovde imamo. Energija vibrira po principu talasa što u simbolu znaka Device podseća na krivulju uspona i padova. To znači da mi u Devici sopstvenu individualnu jedinstvenu vibraciju usklađujemo sa vibracijom Univerzuma. Mi to ne možemo postići odjednom i iz prvog pokušaja, pa zato ovde i imamo krivulju uspona i padova. Jer mi životna iskustva stičemo najčešće po principu pokušaja i pogrešaka. To je kao kada podešavamo ton na nekom muzičkom instrumentu, na primer žičanom. Mi svoj lični jedinstveni ton puštamo da vibrira nastojeći da se uskladimo sa vibracijama prirode i univerzuma. To je nalik na osećaj pulsacije, određenog vibratornog ritma koji možemo kada smo dovoljno opušteni da osetimo u centru svog fizičkog tela koji se nalazi nešto malo ispod našeg pupka. Može u tom trenutku da nam se učini da je to ritam našeg srca i krvotoka, ali je u stvari to nešto na suptilnijem nivou i shvatamo da nije povezano sa otkucajima našeg srca već se otkucaji našeg srca podešavaju prema tom našem osnovnom ritmu. Kada osetimo to pulsiranje unutar našeg tela u njegovom centru, to je znak da smo se uskladili sa vibracijama prirode. U astrološkom simboli znaka Device opisuje se upravo taj način kretanja energije. Ona u vidu talasa kreće iz nas samih i usklađuje se sa svojim izvorom, a to je sam univerzum. Tako sve dolazi na svoje mesto. Ovo je ono što zovemo finim podešavanjem i zahteva razvoj kompletnog spektra osećaja, svih nijansi boja, zvukova, stvaranja veštine za razlikovanje mnoštva detalja u nama samima i onome što nas okružuje. U znaku Device je sadržana ta faza našeg razvoja, a simbol sadrži u sebi opis kako se usklađujemo sa prirodom i univerzumom. Primećujete da se simbol znaka Device sastoji iz tri polukružna luka. To u izvornom obliku nisu lukovi, već zapravo spiralno kretanje koje predstavlja tri dela našeg sopstva: telo, emocije i misli. U razvojnoj fazi mi sazrevamo upšravo tim redosledom – prvo sazrevamo telesno, zatim emocionalno i nakraju intelektualno, da bi se u krajnjoj fazi sva tri dela integrisala u jedinstvenu celinu. Kada to postignemo, mi smo tek tada dostigli moć kreacije, a kreativni proces se odvija iz nas samih po obrnutom redosledu: prvo imamo ideju, što je vezano za naš mentalni sklop, zatim unosimo energiju u tu ideju što je povezano sa našim emocionalnim sklopom da bismo na kraju imali konkretno ostvarenje svoje ideje na materijalnom planu, a to je analogno našem telesnom sklopu. Tako je u trostrukom spiralnom kretanju u simbolu znaka Device opisano naše usklađivanje sa vibracijom Univerzuma, jer tek kada postanemo ko-kreatori, mi jesmo u skladu sa prirodom. Na kraju treće sporale u simbolu znaka Device mi imamo stilizovanu krivu liniju koja u svojoj osnovi predstavlja simbol beskonačnosti ili krajnjeg kosmičkog sklada. Naravno, do sada ste već moglči da primetite da su pojedini simboli, kako astrološki, tako i oni povezani sa drugim sistemima koji se bave jezikom simbola, tokom vremena pretrpeli određene izmene, a to je iz razloga što su ih u izvornom obliku postavili posvećenici koji su tačno znali šta taj simbol opisuje. Kasnije su te simbole prepisivali neposvećeni u njihovo osnovno značenje, kako bi očuvali tradiciju i zbog toga nisu umeli verno da ih prenesu. Bez obzira na to, simboli svakako deluju i odašilju upravo ono što i jeste njihova suština, čak i kada su u nekom svom delu izmenjeni ili stilizovani. Prema tome, sve što osećamo da nije u skladu u nama samima i u našem odnosu sa okolinom, mi uz pomoć principa usklađivanja opisanom u simbolu znaka Device možemo da vratimo u ravnotežu.