Simbol znaka Jarca

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jarac-znak-simbol.jpg

U simbolu znaka Jarca vidimo jednu uzlaznu liniju koja stiže do određene tačke i onda se spušta na dole, da bi ponovo krenula nagore i umesto da se opet spusti, ona nakon dostizanja vrhunca prelazi u spiralno kretanje. Ovaj simbol je kombinacija kretanja energije na materijalnom planu, na našoj planeti, tlu po kom hodamo, i kretanja iste te energije kroz vreme i prostor na polju univerzuma koji nas okružuje. Ukazuje nam na to da mi kao ljudi hodamo po tlu koje je većim delom reljefno, sa usponima i padovima, brdima i dolinama, tako što se jednim delom svog puta uspinjemo, pa nakon što stignemo do vrha silazimo i to činimo stalno. Ali u isto vreme, dok se krećemo naizgled linearno, mi se zajedno sa našom planetom koja se kreće oko Sunca i zajedno sa Suncem i celokupnim Sunčevim sistemom krećemo kroz univerzum spiralnim putem. Poznato je da se planete kreću eliptičnim putanjama oko Sunca u približno istoj ravni, ali kako se kreće i ceo Sunčev sistem koji se nalazi na spiralnom kraku naše galaksije koja se i sama kreće, simbol znaka Jarca nam ukazuje na dvostuku prirodu prostora i vremena, što opet objedinjuje suprotne polaritete u jednu funkcionalnu celinu. Ovaj simbol nam ukazuje na to da mi zbog načina na koji se krećemo na tlu naše planete vreme doživljavamo kao linearno, ali ako bismo se kretali kroz univerzum poput zvezda, vreme bismo doživljavali kao spiralno. To nam govore i teorije moderne fizike koja proučava pojave u univerzumu kao što su mogućnost putovanja kroz vreme, skraćenje putovanja na ogromne daljine kroz crvotočine, a imamo i teoriju paralelnih univerzuma kao još jednu od mogućnosti spiralnog kretanja i protoka vremena. U simbolu znaka Jarca mi vidimo na samom početku sliku vrha koji predstavlja najvišu tačku, tj. Sunce u podne. Svoj rast, napredak i evolutivni razvoj možemo predstaviti upravo simbolom planine na koju se uspinjemo i u jednom trenutku u vremenu u svom životu dostižemo maksimum svojih sposobnosti. To jeste simbolika vrha koji treba da osvojimo. Kada smo došli kao ljudska bića na ovaj materijalni svet, mi smo pokrenuli genetski program koji smo nasledili od svojih predaka i nastavili smo da nadograđujemo evolutivni put koji su naši preci nekada davno započeli da trasiraju. Dostizanjem svog maksimuma u životu, stigavši do tačke gde smo fizički i vremenski dostigli vrhunac onoga što nam je rođenjem dato, bez obzira da li smo se oko toga trudili ili smo puštali da se sve dešava po inerciji, mi u okviru ove simbolike dolazimo u stanje potpune ravnoteže sa sopstvenom genetikom. Ovaj simbol nam ukazuje na to da u prvoj fazi svog životnog puta i razvoja mi vreme i prostor doživljavamo linearno poput penjanja naplaninu, ali kada to jednom obavimo, u drugom krugu, kada se opet popnemo do vrha više ne moramo da siđemo dole nego smo spremni da “poletimo” tj. da počnemo na kvalitetno drugačiji način da posmatramo vreme i prostor, kao spiralni put. Tako mi zapravo dolazimo u stanje krajnje ravnoteže i ostavljamo neophodan oslonac za naše potomke. Simboliku znaka Jarca možemo predstaviti i kao grafikon kretanja koji opisuje uspone i padove, što opet jeste pravilo kretanja energije – pokret i odmor.