Simbol znaka Lava

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/lav-znak-simbol.jpg

U petom po redu astrološkom znaku Lavu, energija je ovladala sa sva četiri elementarna svojstva na osnovnom nivou, aktivirala je sve potrebne genetske kodove i spremna je da započne i ostvari proces individuacije ličnosti. Ona to čini tako što stvara zaokruženu celinu individualne jedinstvenosti i kao takva se iz centra bića manifestuje u prostoru i vremenu u kome boravi. Lav predstavlja naš put. Ovo može biti glava, griva i rep Lava, ali zapravo predstavlja formu energije poznatu kao Solarna baklja. Naučnici smatraju da Sunčeve baklje nastaju zbog pojave ponovnog magnetskog povezivanja. To se događa kada se promene magnetne linije dva magnetna polja, koji imaju suprotan smer i kada se povežu zajedno. Ta promena je povezana sa oslobađanjem energije iz osnovnog magnetnog polja u unutrašnjosti Sunca. Fenoman Solarne baklje opisuje kretanje energije gde mi, da bismo mogli da budemo zrela ličnost, što se formira u periodu adolescencije, moramo naučiti da se povezujemo sa sopstvenim izvorom i da spoznamo smisao i svrhu spiralnog puta, jer se energija uvek kreće na taj način. To je naša osnovna vibracija. Mi kada dostižemo formiranje zrele ličnosti pokrećemo našu izvornu vibraciju. Ona se kreće iz našeg centra, centra našeg fizičkog tela, kao i iz centra našeg celokupnog bića i ispoljava se kao talas energije, pramen vatre, ton ili vibracija, što je simbolički predstavljeno krugom iz koga izlazi jedna linija nalik na talas, što je predstavljeno u simbolu znaka Lava. Ta vibracija se tada harmonizuje sa vibracijama univerzuma. Mi to najčešće doživljavamo kao način na koji se prikazujemo spoljnom svetu i tumačimo to kao svoj imidž, ali to nije samo slika koju imamo o sebi i koju želimo da ispoljimo, već je mnogo više od toga. Ta vibracija je osnovno značenje nas samih. Svaki pojedinac ima svoju specifičnu vibraciju koja ga čini jedinstvenim bićem i ličnošću. Mi se tom vibracijom uklapamo u celinu, u materijalni svet, u univerzum. Kao što u nekom sistemu svaki deo tog sistema ima svoju svrhu i funkciju, tako je slučaj i sa nama u svetu u kome živimo. Pri tome mislim na prirodu čiji smo mi sastavni deo. Ako ne vibriramo u svom tonu, onda smo neuravnoteženi. Ko nije u skladu sa samim sobom, odmah će biti primećen kao neuravnotežen i lažan. Mi možemo stavljati na sebe maske, ali nam to neće pomoći, jer neskladan ton se primeti na suptilnom nivou. To možemo osetiti. Istina je da mi to sve spoznajemo, ali to odbijamo da prihvatimo. Na primer ako u nekome vidimo da je u neskladu sa sobom, često primećujemo da i mi to imamo u sebi. Zato dopuštamo drugome da bude neautentičan zato što smo i sami u nekom svom delu neautentični, pa smatramo da ako pređemo preko tuđih nepravilnosti očekujemo da će i drugi preći preko naših nepravilnosti. Jer šta je velika slabost osoba rođenih u znaku Lava? Upravo to što vole da staljaju na sebe maske, kako bi sebe naglasili. Ali ako već imamo autentičnu vibraciju, zašto bi je onda uopšte naglašavali? Sve što treba da činimo je da vibriramo u skladu sa samim sobom. To je ono što predstavlja lični stav i autentičnost, a to je i suština koja je iskazana simbolom znaka Lava.