Simbol znaka Ribe

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/ribe-znak-simbol.jpg

Ribe su predstavljene sa dva polukruga koji su međusobno povezani jednom niti što simbolizuje da sve ovo što je predstavljalo razvojni put ovde zatvaramo i zaokružujemo. Mi smo neraskidivi deo prirode i čovečanstva. Tu više nije bitno ja, već je bitno sve, uklapamo se sasvim u celinu i svesni smo je. Sve sličnosti se na kraju vraćaju u okean i opet iz okeana kreću male kapi. To nam opisuju simboli astroloških znakova. To su simboli energije i njenog kretanja i načina na koji se razvija u vremenu i prostoru. To je evolutivni put prikazan kroz astrološke znakove. Sada znamo šta nam sve to govori i opisuje. U simbolu znaka Riba privlači pažnju slika gde su dva polukruga okrenuti jedan od drugog na suprotne strane, umesto da su okrenuti tako da mogu da se lako spoje i naprave pun krug. Ovde imamo suprotne pravce dva polukruga koji kao da odlaze jedan od drugog u suprotnim smerovima ali su ipak međusobno povezani vrpcom. To ukazuje na naše dualstičko shvatanje kako nas samih tako i svega onog što nas okružuje kao dve međusobno suprotne celine koje su nespojive i koje su u večnom sukobu jedna sa drugom jer teže da se udalje i da odu što dalje jedna od druge. Ako malo bolje razmislite shvatićete da se svi tako ponašamo i da smo često sami sebi kontradiktorni, a da ne spominjem šta se sve dešava po pitanju međusobnih suprotnosti u sklopovima naših ličnosti kada smo u nekom odnosu sa drugom osobom. Pa opet, suprotnosti ma kakve bile i ma kako ih ko od nas doživljavao su uvek neraskidivi deo jedne celine bez obzira na to što se kreću u suprotnim smerovima. Kada uzmemo u obzir da je Univerzum prostor koji se svo vreme širi radijalno u svim smerovima onda dobijamo kružni oblik, a kada dodamo silu gravitacije koja omogućuje širenje i kretanje onda dobijamo da se ništa unutar Univerzuma u kom živimo ne kreće pravolinijski već sve ima zaobljene ili spiralne putanje. Kada to prenesemo na simbol dva polukruga okrenuta jedan nasuprot drugog, čak i njihovo udaljavanje i kretanje u suprotnim smerovima dovešće do toga da se na suprotnom kraju ovog kruga koji nazivamo horoskopom spoje u jedinstvenu celinu i formiraju pun krug. Simbol znaka Riba nam ukazuje na to da se sve u Univerzumu zasniva na ovim suprotnostima, ali da je sve zapravo jedna jedinstvena celina, da smo svi mi sa svim što nas čini i okružuje samo sastavni delovi jedne jedinstvene celine koju možemo nazivati Bogom, Prirodom, Univerzumom, koji god naziv nam se činio prikladnim. U svakom jedinstvu su sadržani suprotni polariteti: aktivno-pasivno, muško-žensko, pozitivno-negativno. Naše fizičko telo ima dve polovine – levu i desnu, pa tako imamo dva oka, dva uha, dve ruke, dve noge, dva plućna krila. Kada bismo imali samo jednu nogu ne bismo mogli da hodamo, dok sa jednom rukom ne bismo mogli da obavljamo veliki niz operacija. Imamo i dve polovine mozga od kojih je jedna zadužena za logiku i analiziku, a druga za sintezu i apstrakciju, što su suprotne funkcije. Mi imamo i svoja suprotna emotivna stanja – na primer: radost i mržnju, sreću i tugu, poverenje i strah, ljubav i bes, pa opet su to samo dve strane iste emocije jer bez mržnje ne bismo mogli da osećamo radost, bez straha ne bismo mogli osećati poverenje, bez besa ne bismo mogli biti u ljubavi, itd. Prema tome, simbol znaka Riba nam ukazuje da se mi, kao uostalom i sve što postoji u nama poznatom Univerzumu upravo kroz postojanje dve suprotne sile na kraju spaja u jednu jedinstvenu celinu, kao što se kap vode koja se u jednom trenutku izdvojila iz okeana, na kraju vraća u taj isti okean i da između jedne kapi vode i celog okeana nema nikakve razlike. Simbolika znaka Riba tako opisuje holističku ili hologramsku teoriju koja kaže da je svaki delić jedne celine identičan toj celini.