Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
Simbol znaka Strelca – Astrosymbolica
 

Simbol znaka Strelca

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/strelac-znak-simbol.jpg

U simbolu astrološkog znaka Strelca uočavamo vrlo lako oblik strele. Ta strela zapravo predstavlja sredstvo kojim se mi vrtoglavom brzinom penjemo ka nečem višem, jer sam Strelac predstavlja početak nadogradnje naše ličnosti. Predstavlja na neki način jednu lansirnu rampu i pogon koji može da bude strela, ali može da predstavlja i u modernom dobu raketu koja nas vrlo brzo dovodi do samog vrha. Omogućuje nam da brže i lakše napredujemo. Simbol strele koji predstavlja astrološki znak Strelca simbolizuje potrebu za veštinom, jer ono što nam omogućuje da se uspinjemo sve više i više ka cilju je upravo naša veština. Poznato je da se strela izbacuje iz luka. Prvo je potrebno samu strelu napraviti tako da bude sposobna da lako i željenim pravcem leti kroz vazduh i da pri tome ima udarnu moć. Vrh strele mora biti takav da stvara najmanji otpor vazduhu, zatim telo strele mora da bude aerodimaičnog oblika, pa i pera na kraju strele moraju stajati tako da joj omogućuju održavanje ravnoteže i pravca dok leti. Luk iz koga se strela izbacuje mora da bude dovoljno savitljiv da bi delovao kao snažna opruga za izbacivanje strela. Posebno je važno strunu na luku podesiti tako da ne bude ni previše zategnuta, ni previše opuštena, što je svima poznato. Simboliku znaka Strelca možemo posmatrati ne samo kao strelu već i kao krst materije na koji se nadovezuje strelica koja označava proboj. Kako je u ovom simbolu strelica okrenuta nagore, govori nam o proboju na nivoe koji su viši od prosečnih ili čisto materijalnih. Opisuje našu moć da savladamo gravitaciju koja nas drži vezanim za matičnu planetu Zemlju i da se vinemo u njenu orbitu. Ipak, krst materije u donjem delu ovog simbola upozorava nas da bez obzira što smo se vinuli u orbitu i savladali gravitaciju u neku ruku, mi smo i dalje vezani za tlo sa kog smo potekli jer i dalje, dokle god smo u telu, moramo da uzimamo hranu, vodu, vazduh i toplotu, što nam obezbeđuje matična planeta. Simbol znaka Strelca označava i smer kretanja, pa ga možemo koristiti i kao putokaz koji nam govori kako treba da se ponašamo i koje zakonitosti da sledimo kako bismo lako i nenaporno napredovali u nadogradnji i usavršavanju nas samih. Uz to predstavlja i simboliku samog putovanja, daljinu, jer sama strela je napravljena tako da može da dobaci daleko. Ona je napravljena od lakog materijala kako bi mogla da leti brzo, daleko, da uz to poseduje i udarnu moć, ali da njeno kretanje bude lako, sa minimalnim otporom vazduha. Baš zbog svoje aerodinamičnosti strela simbolizuje lakoću i vedrinu duha, daljine i visine, što se može preslikati na simboliku viših stepena svesnosti, ali i samog znanja. Što dalje odleti naša strela koja predstavlja naš duh u razvoju, to stičemo veću širinu duha i više saznajemo o sebi samima i svetu koji nas okružuje.