Simbol znaka Vodolije

06/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/vodolija-znak-simbol.jpg

Vodolija je predstavljena sa dva talasića koji zapravo predstavljaju simbol vibracije. Talasi su sasvim usklađeni jedan sa drugim. Talas je prenošenje energije duž ose osciliranja, tako što tačke na toj osi počinju da osciluju i izlaze iz svog ravnotežnog položaja prenoseći susednim tačkama, na toj osi, energiju da započnu oscilovanje. Talas se kreće u određenom smeru i pritom se energija prenosi sa čestice na česticu. U tom slučaju osciliranje jedne čestice neće moći ostati izolovano nego će se postepeno prenositi na ostale čestice. Kada sve ovo nadovežemo sa stubovima znaka Blizanaca, lukom u znaku Vage koji spaja dva stuba poput nebeskog svoda, u Vodoliji ove talasiće možemo zamisliti i kao niz lukova koji se nadovezuju jedan na drugi. Isto tako možemo ovo zamisliti i kao niz posuda koje su međusobno spojene po principu spojenih sudova. Talasići u simbolu znaka Vodolije ukazuju na način kako mi neverbalno komuniciramo, a može i da nam objasni psihologiju mase. Talasići u ovom simbolu predstavljaju oscilacije, a kada ih prevedemo na nas ljude, onda uviđamo način na koji mi jedni drugima prenosimo naša raspoloženja. Kada se unutar našeg tela dogodi određena reakcija na nešto, na primer na nešto što osećamo kao opasnost, bol, uznemirenost, onda se to putem oscilacija prenosi na celokupan naš organizam, emocije, misli i postajemo uznemireni, nerzvozni, tj. pod stresom. To stanje uznemirenosti dalje svojim ponašanjem prenosimo i na druge ljude, najpre na nama najbliže, članove porodice, partnera, decu, kao i na osobe koje su slične strukture i osetljive na simptome koje mi sami pokazujemo. Dalje to deluje kao lavina ili lančana reakcija i tako se od najmanje ćelije u telu uznemirenost prenosi na čitavu masu ljudi. Oscilacije se dešavaju i u prirodi, kao kada jedan kamenčić koji krene da se kotrlja sa vrha planine izazove odron kamenja, kada se odroni sneg pa izazove lavinu ili kada se na površini okeana stvori cunami, tj. serija vodenih talasa nastalih pokretanjem velike količine vodene mase usled vibracija nastalih zemljotresom, erupcijom vulkana ili nekim drugim vidom eksplozije ispod površine mora ili okeana. Ovo nam ukazuje na činjenicu kako je svako od nas s jedne strane jedinstvena individua, a u isto vreme potpuno identičan sa bilo kojim drugim ljudskim bićem, što nas uvodi u kvantnu teoriju koja kaže da čestice više nisu samo čestice, a talasi nisu samo talasi. Kvantna teorija uvodi dualnu prirodu materije po kojoj se svakoj čestici pripisuje talas određene frekvence, a svakom talasu se pripisuje odgovarajuća korpuskularna struktura, što sibolizuju i dva talasa u simbolu znaka Vodolije. To znači da u znaku Vodolije prestaju da važe određene zakonitosti koje jasno determinišu materiju i njenu osnovnu strukturu, pa je tako materija slobodna, tj. oslobođena od zakonitosti, što navodi na mogućnost postojanja slobodne volje koja nam omogućuje da biramo da li ćemo u određenom trenutku biti individua ili sastavni deo grupe. Kroz simboliku znaka Vodolije se može objasniti i suština astrologije, pa ćemo se i tu poslužiti kvantnom teorijom koja kaže da kvantna mehanika ne predviđa jedinstven i određen rezultat nekog posmatranja. Naprotiv, ona predviđa veći broj različitih mogućih rezultata i govori nam o tome kakvi su izgledi svakog od njih. Drugim rečima, ukoliko se preduzme isto merenje na velikom broju sličnih sistema, koji su svi započeli na isti način, ustanoviće se da će rezultat merenja biti A u izvesnom broju slučajeva, B u nekom drugom broju i tako dalje. Ako ovo razumete, onda razumete i način na koji sama astrologija deluje u svojoj suštini.