Simboli kojima se predstavljaju planete

18/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/simboli-koji-predstavljaju-planete-cover.jpg

Planete se u astrološkoj simbolici predstavljaju kroz kombinaciju tri simbola: krst, krug i polukrug.

Krst predstavlja horizontalnu i vertikalnu liniju koje se seku po sredini. Vertikalna linija simbolizuje nebo, a horizontalna zemlju. Vertikalna linija ima između ostalog simboliku uspinjanja ka gore ali i silaska od gore ka dole. To je svet ideja ali i spoj vrha i dna. U astrološkoj simbolici gornji deo vertikale simbolizuje Sunce u podne, a donji Sunce u ponoć. Ovo sugeriše na čoveka koji je tokom dana budan i u uspravnom položaju. Horizontalna linija simbolizuje izlazak Sunca ujutro i zalazak Sunca uveče. Ovo sugeriše na čoveka koji u u ležećem položaju spava tokom noći. Simblizuje i ideju ostvarenu u praksi. Horizontala i vertikala spojene međusobno ukazuju na dve strane čovekove prirode, na budnost i spavanje, na ideju i njen nosač, što sve zajedno stvara simboliku čovekovog tela i materijalizovanja ideje čoveka u praksi. Prema tome, u astrološkoj simbolici krst predstavlja telo.

Krug predstavlja celinu bez početka i bez kraja. Sam krug može na bilo kom svom delu imati početak i kraj. Početak je ujedno i kraj kada posmatramo krug. U astrolpškoj simbolici krug predstavlja celovitost i putanju. Predstavlja oblik i njegovu svrhu. Granice oblika koje su iznutra ispunjene svrhom, a u slučaju čoveka, svrha je život. Granice kruga ili ciklus, putanja, predstavlja čovekov put u životu, njegov razvoj, početak i kraj ali i beskonačnost čovekove suštine. Predstavlja sliku velikog neispoljenog koje kao manifestacija koja je nesavršena u odnosu na ono od čega je potekla u sebi sadrži sve postojeće mogućnosti. U ispoljenom Univerzumu ništa nije savršeno i sve putanje tela su, u stvari, eliptične. Sam krug ukazuje da materijalna nesavršenost ima težnju da se vrati svom izvoru, a to je savršeni krug.

Polukrug predstavlja polovinu kruga. Ovo ukazuje na osnovne polaritete – muško i žensko, aktivno i pasivno. U slučaju čoveka govori o tome da se svako ljudsko biće rađa ograničeno sopstvenim polom, kao muškarac ili kao žena i da na svom životnom putu teži da se ostvari, da se vrati svojoj celovitosti stvarajući svoju drugu polovinu. Ovo ukazuje na potrebu za odnosom i na to da ništa ne može da postoji bez svoje druge polovine, ništa ne može da bude bez odnosa sa drugim delovima celine. Kao što na Zemlji imamo sve vreme dan i noć, kao što jedan deo dana budemo budni, a drugi deo dana spavamo, kao što se kroz spoj sa suprotnom polom razmnožavamo, kao što svaki oblik na svetlosti ima svoju senku, tako i polukrug predstavlja jednu polovinu celine i teži da se stopi sa svojom drugom polovinom.

Sunce je predstavljeno krugom, dok je Mesec predstavljen polukrugom.

Kombinacijom krsta i kruga predstavljeni su Venera (krug gore-krst dole) i Mars (krst gore-krug dole).

Kombinacijom krsta i polukruga predstavljeni su Jupiter (polukrug gore-krst dole) i Saturn (krst gore-polukrug dole).

Merkur je predstavljen kombinacijom sva tri simbola – krstom, krugom i polukrugom, gde je polukrug gore, krug u sredini i krst dole.

Od transcencendentnih planeta je Neptun predstavljen kombinacijom krsta i polukruga (polukrug gore-krst dole), dok su Uran (krug dole, krst u sredini, dva polukruga sa leve i desne strane horizontalnog dela krsta) i Pluton (krug gore, polukrug u sredini, krst dole) predstavljeni kombinacijom sva tri simbola – krstom, krugom i polukrugom.