Solarna eklipsa

30/04/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/solarna-eklipsa.jpg

U toku jedne prirodne godine, u obilasku Zemlje oko Sunca, dolazi do 12 poravnanja Zemlje, Meseca i Sunca. To je fenomen koji nazivamo Mlad Mesec. Pomračenje Sunca je  pojava koja se dešava kada se Mesec nađe između Zemlje i Sunca, pa usled toga Sunce pravi Mesečevu senku na površini Zemlje. To se može dogoditi samo kada je Mesec mlad, tj. kada ulazi u svoju prvu četvrt. Da bi došlo do pomračenja Sunca Mesec se mora nalaziti 16° u ravni svoje putanje ispred ili iza nekog od čvorova svoje putanje sa ekliptikom. U toku jedne godine može nastupiti minimalno 2, a maksimalno 5 pomračenja Sunca. U zavisnosti od trenutne udaljenosti Meseca i Sunca od Zemlje, kao i položaja posmatrača na Zemljinoj površini, može se odigrati jedna od tri vrste pomračenja Sunca: potpuno, delimično i prstenasto.

Kada posmatramo Sunce i Mesec tokom pomračenja, uočavamo da su sličnih dimenzija, ali znamo da je to samo optički efekat i da je u stvarnosti Sunce mnogo veće. Reč je o udaljenosti. Sunčev prečnik je 400 puta veći od Mesečevog, ali je Sunce isto toliko puta u proseku dalje od Meseca, pa nam se zato čine jednake veličine. To je ujedno i objašnjenje ovog fenomena koji je izuzetno redak u Univerzumu. Mi znamo da se zemlja poravnava i sa Venerom i Merkurom koji se nalaze između Zemlje i Sunca, ali da zbog veličine i udaljenosti ove dve planete vidimo nalik na zvezde i samo zbog blizine Meseca i udaljenosti Sunca u odnosu na Zemlju možemo imati fenomen koji zovemo pomračenjem Sunca.

U drevna vremena pomračenje Sunca se smatralo lošim znamenjem, jer je Sunce oduvek bilo izvor života i imalo je ulogu božanstva, a u trenutku kada ga zaklanja Mesečev disk to je za primitivnog čoveka delovalo kao pobeda tame nad svetlošću. I dan danas se često može čuti ili pročitati da pomračenje Sunca donosi nešto loše. U nekim tekstovima iz oblasti astrologije se spominje kako je loše ako se pomračenje dogodi na stepenu gde se nalazi neka planeta u nečijem natalnom horoskopu, jer će se toj osobi izdešavati problemi u simbolici te planete. S obzirom da više nismo na nivou nekadašnjih primitivnih ljudi, naših davnih predaka… a verujte mi da nismo, ma koliko se trudili ponekad da glumimo da jesmo što nas dovodi u smešne situacije… i s obzirom da je i sama astrološka simbolika objašnjena bolje nego što je to bio slučaj ranijih godina, zahvaljujući obimnim istraživanjima koja se stalno obavljaju širom sveta, da započnemo ovu trenutnu eklipsu sa par jednostavnih definicija: kao prvo, šta je zapravo tama? Tama je odsustvo svetlosti. Kao takva, tama ne može prouzrokovati nikakav problem i nikakvo zlo. Ono što izaziva strah u čoveku je činjenica da kada je mrak, onda ne vidi dobro šta mu se nalazi na putu. Ali ono što postoji i što vidimo pri danu, pri svetlosti – isto je ono što je tu oko nas i kada svetlosti nema. Objekti i bića ne menjaju svoje oblike i osobine. Ostaju to što jesu i pri svetlosti i bez svetlosti. razlika je samo u tome što ih pri dnevnoj svetlosti vidimo mnogo jasnije. Drugo: fenomen koji zovemo pomračenje Sunca bazira se na senci koju Mesec zahvaljujući svetlosti Sunca baca na površinu Zemlje. Svakog dana mi gledamo senke. Svaki objekat pri dnevnoj svetlosti ima svoju senku. I mi sami. Da li se bojimo svoje senke? Ne bih rekao. I zašto bi se plašili? Sve je to samo prirodna pojava. Neprirodne pojave ne postoje. Ako vam se učini da vidite i doživljavate nešto čudno, budite samo svesni da ste deo prirode i da sve što može da vam se dešava jeste samo ono što postoji u prirodi, u Univerzumu.

U Bibliji je zapisano: “I Bog stvori čoveka po obličju svome; po obličju Božjemu stvori ga”. Ako reč “Bog” zamenimo pojmom “Priroda” ili “Univerzum” i obrnuto, nećemo pogrešiti jer su i Bog i Priroda i Univerzum jedno. Kako su nas to Bog-Priroda-Univerzum stvorili po obličju svome, možemo jasno da sagledamo na modelu Soilarne eklipse, tj. pomračenja Sunca. Na slici koju sam postavio, vidimo šta se dešava pri pomračenju Sunca. Mesec se postavlja između izvora svetla Sunca i Zemlje i pravi senku koja pada na Zemljinu površinu. Na šta vas podseća ta slika? Ako bismo umesto Sunca, Meseca i Zemlje postavili model bilo kojeg izvora svetlosti, ljudskog oka i objekta koji se nalazi između izvora svetlosti i ljudskog oka, dobijamo sliku načina na koji mi ljudi vidimo. Objektivnu sliku koja govori kako naše oči, naš organ vida prima informacije. Po istom principu po kojem se dešava Solarna eklipsa. U zdravom oku sa oštrim vidom svetlosni zraci osvetljavaju posmatrani objekat, odbijaju se o njega i po principu senke se fokusiraju, prolaze kroz rožnjaču i sočivo da ih zatim fokusiraju do oštog žarišnog boda na mrežnjači. Ćelije osetljive na svetlost u mrežnjači transformišu svetlosni signal u električne inpulse i ovi prolaze kroz optički nerv do mozga. Mozak prevodi električni signal do slike koju mi smatramo vidjenjem. Ovde imamo potpuno jasan i neoboriv prikaz Boga-Prirode-Univerzuma na delu.

Kada obratimo pažnju na sliku naše planete Zemlje, vidimo da senka koja označava potpuno pomračenje Sunca na površini zemlje iscrtava oblik zenice ljudskog oka, senka koja označava delimično pomračenje iscrtava oblik dužice, a sve okolo što nije pokriveno senkom predstavlja beonjaču. Takođe na modelu Zemlje jasno vidimo kako je naša planeta jednim delom, gde se u ovom trenutku i nalazi Mesečeva senka, okrenuta ka Suncu, a svojom drugom polovinom je u mraku, što opet jasno oslikava ljudsko oko koje je jednom svojom polovinom unutar naše lobanje, znači u mraku, a drugom polovinom izvan lobanje i u mogućnosti da prima svetlost. I još nešto: kada posmatramo sam Sunčev disk u trenutku kada ga Mesec potpuno zakloni, opet dobijamo model ljudskog oka gde je Mesec sličan zenici oka, a korona koja se formira oko Meseca podseća na dužicu.

Na osnovu ovoga možemo lako zaključiti šta zapravo simbolizuje Solarna eklipsa ili pomračenje Sunca. To je pravi trenutak kada smo u mogućnosti da “progledamo” jer nam priroda kreće pažnju na ono što je za svakog od nas u datom trenutku primarno važno da razumemo i da ostvarimo. Svako od nas ima ono što doživljava u datom trenutku kao gorući problem, a to je opet jasna simbolika užarenog Sunčevog diska, i onoga što u istom tom trenutku jeste zapravo gorući problem koji zahteva rešenje, ali ga mi nismo svesni. To vam mogu najbolje predstaviti na primeru glavobolje. Kada imate glavobolju, to je najčešće simptom nečega čiji uzrok nije u glavi nego na nekom drugom mestu. Glavobolja često nastaje usled sužavanja i naglog širenja krvnih sudova, ali uzrok tog sužavanja krvnih sudova može biti u jakom stresu, umoru, dehidriranosti, itd. Ako u tom trenutku uzmemo tabletu protiv glavobolje samo ćemo potisnuti bol, ali uzrok glavobolje će i dalje da bude prisutan i nastaviće da nam stvara probleme. Ali ako dijagnostikujemo pravi uzrok glavobolje i uklonimo ga, onda smo problem rešili. To je zapravo ono što nam Solarna eklipsa omogućuje – da sagledamo šta uistinu jeste naš “gorući” problem i ukazuje nam na način rešavanja istog. U slučaju Solarne eklipse, od nas se očekuje da delujemo, da uklonimo uzrok problema, umesto da preteranu pažnju poklanjamo simptomu. To svakako vidimo u simbolici Mesečevog diska koji prekriva Sunce, u ovom slučaju – prvobitni simptom, i u tom trenutku aktivira našu sposobnost jasnoviđenja, kada zahvaljujući savršenstvu Univerzuma postajemo sposobni da jasno sagledamo šta je uistinu u ovom trenutku našeg života potrebno da uradimo kako bismo ostvarili kvalitetnu promenu i napredak u sopstvenom razvoju.

Svako u simbolici svog natalnog horoskopa može uvideti šta mu Univerzum poručuje. Sunce svakog dana osvetljava simboliku pojedinačnog stepena u horoskopu, a u trenutku eklipse precizno i jasno ukazuje na istinu i ono što je važno razumeti u simbolici datog stepena, kao i u simbolici planete koja se u natalnom horoskopu nalazi na stepenu gde pada eklipsa.