Spaljeni put

18/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/spaljeni-put-00.jpg

Spaljenim putem se naziva deo horoskopa koji se prostire između 15. stepena Vage i 15. stepena Škorpiona. Ne spominje se često u astrološkoj literaturi jer je temeljno izučavan samo od strane retkih autora, a u svom nazivu nosi prizvuk nečeg zloćudnog, opasnog i tajanstvenog, zbog čega mnogima deluje odbojno već na sam pomen. Možemo ga posmatrati i kao 13. skriveni astrološki znak. Šta on zapravo predstavlja i koliko je važan za naš razvoj i napredak predstaviću vam u ovom tekstu.

Vaga je znak gde u prirodnom horoskopu Sunce zalazi i počinje noć. Zbog toga je Sunce u padu u znaku Vage. Sama tačka pada Sunca je 19. stepen Vage. Škorpion je znak gde je Mesec u padu. Razlog tome je što mi kada posmatramo prirodni horoskop, uzimamo nulti stepen Ovna kao početak dana ili izlazak Sunca. Nulti stepen Ovna postavljamo kao tačku koja simbolizuje početak sa kojeg možemo pratiti i opisivati cikluse svih planeta i nebeskih tela koje koristimo u astrologiji i povezivati ih sa ciklusom Sunca. U slučaju spaljenog puta uzećemo nulti stepen Ovna kao početnu tačku sa koje kreću Sunce i Mesec. U tom slučaju ćemo imati konjunkciju Sunca i Meseca, što u isto vreme predstavlja i mlad Mesec ili početak Mesečeve prve četvrti. U tom slučaju Sunce i Mesec izlaze u isto vreme i u isto vreme i zalaze, pa zato tokom noći nemamo mesečine. Kada to preslikamo na dnevno kretanje Sunca koje simboličkim prikazom izlazi u znaku Ovna, a zalazi u znaku Vage, i pri tome se kroz horoskop kreće u smeru kazaljke na satu (od 0 stepeni Ovna unazad na 29 stepeni Riba i tako dalje sve do 0 stepeni Vage) onda dobijamo sliku da će u periodu dok traje prva Mesečeva četvrt, Mesec prvog dana izaći oko 45 minuta kasnije od Sunca i zaći će oko 45 minuta nakon zalaska Sunca. Drugog dana Mesec izaći i zaći oko 90 minuta nakon Sunca, trećeg dana će izaći i zaći oko 135 minuta nakon Sunca, a kada bude ulazio u drugu četvrt zalaziće šest sati nakon Sunca, što znači da ćemo po ovoj šemi mesečinu imati do ponoći i onda opet do jutra imamo potpuni mrak, jer nemamo ni Sunce ni Mesec na nebu. Kako se ovo dešava u fazi Mesečevog rasta, Mesec nam u tom periodu šalje vrlo malo odraza svetla sa Sunca jer je tek krenuo da se puni, a takođe i kratko boravi na noćnom nebu jer u toj svojoj fazi zalazi ubrzo nakon zalaska Sunca. U šemi prirodnog dnevnog horoskopa tako dobijamo da Sunce uvek zalazi u Vagi, a da Mesec prva tri dana gotovo i ne vidimo na nebu jer je tek krenuo da se puni. Tako mi već vidljivi Mesec na nebu vidimo kako tri dana nakon zalaska Sunca, zalazi ubrzo nakon Sunca. Ostalih dana su noći svetlije jer Mesec sve više počinje da se puni i ostaje na nebu duže od pola noći. To je jedan od razloga zašto su Vaga i Škorpion znaci gde po prirodnom horoskopu zalaze Sunce i Mesec, pa se za njih kaže da su znaci koji nemaju svetla u sebi.

Mesec je nebesko telo najbliže Zemlji koje poput ogledala prenosi svetlost Sunca na stranu naše planete na kojoj je noć i samim tim mi imamo svetlo u noći. Šta mi zapravo radimo kada padne noć? Palimo svetla. Pre nego što je pronađena električna struja, ljudi su u sumrak palili vatre, kako bi videli u mraku, ali i kako bi se ogrejali jer sa dolaskom noći postaje hladnije. Vremenom su izumeli lampe koje su koristili kako bi osvetlili ono što su hteli da vide u noći. Ali u ta prošla vremena su vatre i lampe gorele najkasnije do ponoći, nakon čega su ih ljudi gasili i išli su na spavanje. Još i danas većina ljudi čak i pre ponoći ide na spavanje, osim nas noćobdija koji pišemo ovakve tekstove nakon ponoći. I u ovom se ogleda simbolika zalaska Sunca u Vagi i zalaska Meseca u Škorpionu. Ali ako malo bolje obratimo pažnju na ovu simboliku i na naziv koji glasi “Spaljeni put” uvidećemo da naziv ne odgovara najbolje simbolici. Pojam “spaliti” označava nešto što je izgorelo nakon što je na tome gorela vatra. Ali mi tokom ovog dela noći palimo svetla jer imamo potrebu da nešto osvetlimo. Prirodnog svetla, Sunca i Meseca, nema na nebu, pa mi tamu, noć, lampama osvetljavamo. Prema tome, ovo je onaj deo horoskopa gde je noć najgušća i najduža i gde je potrebno da je osvetlimo kako bismo bolje videli šta se sve tu nalazi. Ipak, arhaični naziv ovog dela horoskopa ostao je u upotrebi zato što su naši davni preci verovali da je Sunce velika vatra na nebu i da se ono svakog dana kada zađe, u stvari gasi i da od njega onda ostaje samo ono što je spaljeno, tj. pepeo. Zapravo Spaljeni put je onaj deo horoskopa gde mi učimo da kreiramo svetlost. On u nama budi potrebu da osvetljavamo. U ovom primeru smo posmatrali šemu dnevnog horoskopa postavljenog za period od 24 sata.

Prateći dalju simboliku povezivanja ciklusa Sunca i Meseca od 0 stepeni Ovna, postavićemo i Mesečeve čvorove na ovaj stepen. Mesečevi čvorovi predstavljaju dve nematerijalne tačke na nebu koje su određene presecima putanje Meseca oko Zemlje i ekliptike, koja predstavlja putanju Zemlje oko Sunca. Uzlazni i silazni čvor uvek su jedan naspram drugog, sa Zemljom između njih. U astronomiji ove dve tačke ukazuju na periode pomračenja Sunca i Meseca, koji nastupaju samo kada se Sunce i Mesec, posmatrano sa zemlje, nađu približno istovremeno u blizini ovih čvorova. Konkretnije, do pomračenja Sunca dolazi kada je mlad Mesec ili pun Mesec u blizini ovih čvorova. U ovom primeru poslužićemo se periodom od mesec dana, tj. od jednog do drugog mladog meseca, što u proseku iznosi 29,5 dana. Ako prvi Mlad Mesec, tj. konjunkciju Sunca i Meseca postavimo na 0 stepen Ovna zajedno sa Mesečevim čvorovima dobićemo sliku pomračenja Sunca, tj. Solarne eklipse. Nakon 14,5 dana od mladog Meseca, Mesec će doći u opoziciju sa Suncem i nalaziće se na 15. stepenu Vage, što je u astrološkoj simbolici početak Spaljenog puta, gde će se u ovom slučaju odigrati Lunarna eklipsa ili pomračenje Meseca. Ovo pomračenje će trajati 1 sat i 44 minuta, što je i najduže moguće pomračenje. Ukupno pomračenje Meseca – delimično, totalno i opet delimično traje preko pet sati. U ovom slučaju, Mesec izlazi nakon zalaska Sunca, ali umesto da reflektuje sunčevu svetlost na Zemlju, nalazi se tačno u Zemljinoj senci i pomračen je, pa opet imamo noć bez svetla koja traje vremenski upravo onaj period do ponoći kada obično palimo svetla kako bismo videli u noći. Mesec izlazi iz Zemljine senke u potpunosti iza ponoći, što opet možemo povezati sa simbolikom Vage i Škorpiona.

Kada odemo još jedan korak dalje prateći ovu simboliku, vidimo da ako je u vreme uštapa Mesec u čvoru to znači da se čvor nalazi u senci i da sa Zemljom i Suncem leži u istoj pravoj (drakonički mesec). Ali pošto je senka široka Mesec će moći da uđe u nju čak i kad nije u svom čvoru. Poluprečnik senke iznosi oko 42′, a poluprečnik Meseca (prividni) je oko 15′. To znači da Mesec ulazi u senku čim rastojanje između centra senke i centra Meseca postane manje od 57′, a to je opet moguće samo ako je dati čvor od centra senke udaljen manje od 11°, sa jedne ili druge njene strane. To znači da zona pomračenja iznosi oko 22°, a pošto se senka kreće brzinom od oko 1° na dan (jer Zemlja 360° načini za 365 dana) izlazi da će senka prolaziti kroz ovu zonu oko 22 dana. Kada to preslikamo na astrološku simboliku, dobijamo rastojanje od 22 stepena koje imamo od tačke pada Sunca na 19. stepenu Vage do tačke egzaltacije Urana na 11. stepenu Škorpiona. Kako su Sunce i Uran vladari Lava i Vodolije, znakova koji se nalaze jedno drugom preko puta i kako je Sunce izvor svetlosti, a simboliku Vodolije i Urana možemo predstaviti kao sunčeve zrake koje su po svojoj prirodi talasi, pri čemu je simbol Vodolije predstavljen talasima, dolazimo do zaključka da sunčevi zraci kada stignu do Zemlje čine da se sa druge strane planete pojavi senka koja upravo u simbolici Škorpiona zaklanja Mesec i stvara gušći mrak.

Još jedna simbolika svega ovoga je Mesec koji nakon što je dostigao svoju punoću počinje da opada, a to je opet slika Meseca koji dok boravi u Vagi još jedan dan nakon egzaktnog ulaska u treću četvrt i dalje izgleda sasvim pun, ali već kako uđe u Škorpiona počinjemo da vidimo kako je počeo da opada i reflektuje manje svetlosti sa Sunca.

Nakon astronomskih i prirodnih činjenica vezanih za ovu oblast, spomenuću i jednu mitološku priču koju povezujemo sa Spaljenim putem, a to je legenda o Faetonu. Ta mitološka priča glasi ovako: Ljubomorni Zevsov sin Epaf nije mogao podnijeti da je Faeton, Helijev sin, blistav i sjajan poput oca te ga je u svađi nazvao potomkom ništavnog smrtnika. To je Faetona jako uvredilo, ali i nateralo da posumnja pa je otišao Heliju i ispitivao ga da li mu je on sigurno otac. Helije ga je uveravao, ali Faeton se nije mogao smiriti, zbog čega se Helije zakleo presvetom rekom Stiks da će mu kao dokaz ispuniti bilo koju želju. Faeton je poželeo da jedan dan vozi očeva kola. Helije se uplašio i počeo razuveravati Faetona da to nije za smrtnike i da je neiskusan u kroćenju vatrenih i blistavih, krilatih konja koji vuku kočiju. Ali Faeton se nije dao razuveriti pa je, zbog zakletve, Helije morao da ispuni obećanje. Skinuo je svoju zlatnu krunu i ukratko mu objasnio kako da upravlja kočijom. Faeton je poterao Helijeva kola, a krilati su konji osjetili da ih ne vodi poznata i čvrsta ruka pa su skrenuli sa svoje svakodnevne putanje. Isprva su se podigli previsoko i zemlja se smrznula, a potom su se spuštali i padali sve niže, a od plamena su uzavrele reke, zemlja se sušila i pucala, a šume su gorele – čak su se i vrata Hada otvorila. Gea je zapretila Faetonu i pozvala Zevsa da spreči uništenje zemlje. Zevs je poslao munju na Faetona koji se srušio u bezdan, u reku Eridan, i umro, ali je život na zemlji bio spašen. Helije je bio neutešan i toga dana je zemlja ostala bez sunca.

Osvrćući se na realne činjenice kada posmatramo naš Sunčev sistem, postoji jedna zagonetka koju naučnici nisu uspeli da razjasne, a to je velika praznina između Marsa i Jupitera gde se nalazi asteroidni pojas. Postoji teorija da je tu nekada postojala planeta koja se pod nerazjašnjenim okolnostima raspala, pa je od njenih ostataka nastao današnji asteroidni pojas. U svemu tome veoma je interesantno i astronomsko pravilo zvano Titius- Bodeov zakon. Prema njemu sve planete oko Sunca kruže na određenim razmacima. Ipak, razmak između Marsa i Jupitera dvostruko je veći nego što bi prema tom zakonu smeo da bude. Da li to znači da tu nedostaje jedna planeta? Nije li možda reč o Faetonu? Proučimo malo bolje taj deo Sunčevog sistema. Faeton bi od Sunca trebao biti udaljen 350 – 400 miliona kilometara, dakle više nego dvostruka udaljenost Zemlje od Sunca (oko 150 miliona kilometara), tačno na granici kosmičkog života i smrti. Faeton bi se, kada bi postojao, nalazio upravo na granici ekosfere koja u našem Sunčevom sistemu označava područje mogućeg života. Samo se unutar tog pojasa može odvijati evolucija. Ta se ekosfera od Venerine staze pa preko Zemljine staze proteže do područja između Marsa i Jupitera. Kada ovo poveženo sa astrološkom simbolikom, postaje jasno zašto je i deo horoskopa između Vage i Škorpiona mesto gde se prelazi iz jednog stanja postojanja u drugo.

Sve ovo što sam do sada opisao su pojave koje realno postoje u prirodi. Kako smo mi neraskidivi deo prirode, sada ću vam opisati kako simbolika Spaljenog puta utiče na nas. Sunce u astrologiji simbolizuje izvor života, izvor toplote, dnevno svetlo, čovekovu jedinstvenost kao ličnosti. Mesec simbolizuje noćno svetlo, refleksiju svetlosti i način na koji primamo podražaje u vidu osećaja, pa na osnovu njih reagujemo. Vaga simbolizuje zapad i mesto gde Sunce zalazi, dok Škorpion simbolizuje veliku reku koju moramo preći da bismo dostigli Jupiterovu sferu ili simboliku onoga što je na nekom višem i boljem nivou od prosečnog. Prema tome, ovde smo na nekoj vrsti ispita koji nam daje jasnu sliku o tome da li smo zaista dovoljno sazreli da savladamo velike životne izazove i postignemo ono što možemo nazvati životom iznad proseka.

U jednom danu, prosečan čovek se budi kada izađe Sunce, što je analogno nultom stepenu Ovna, a zaspe kada Sunce zađe, što je onda simbolika nultog stepena Vage. U trenutku kada osoba započne fazu spavanja, ona se prvo nalazi u stanju koje možemo nazvati nekom vrstom polusna koja traje relativno kratko i nakon koje ulazi u fazu površnog sna i nakon otprilike 90 minuta nakon te faze, ona ulazi u fazu dubokog spavanja kada počinje da sanja. To znači da se prvo opuštaju naši mišići, što bi smo mogli povezati sa padom Sunca u znaku Vage, a zatim i naša čula, što povezujemo sa padom Meseca u znaku Škorpiona. Kada već govorimo o mišićima (Mars-Ovan) i čulima (Venera-Bik) primetićemo da je Mars u Vagi u izgonu, a da je Venera u izgonu u Škorpionu, što opet potvrđuje prirodni zakon na delu i simbolički objašnjava Spaljeni put kao mesto gde se dešavaju velike promene našeg telesnog, emotivnog i mentalnog stanja. Spavanje i san su naš boravak u sasvim drugačijem stanju nego što je budno stanje. Prema tome, Spaljeni put se samim tim potvrđuje kao mesto u horoskopu gde se odvija taj prelazak iz jednog stanja u drugo, tj. iz jedne realnosti u neku sasvim drugačiju realnost.

U periodu od godinu dana dobijamo sliku smene godišnjih doba i ciklus rasta i opadanja u prirodi. Ovan je početak proleća kada počinju topliji dani i kada se priroda budi i rađa. Vaga je početak jeseni kada priroda daje plodove i kada započinje opadanje njene aktivnosti, a znamo i da tada počinju hladniji dani, pa mi počinjemo da se grejemo i upravo je taj prelazni period između toplijih i hladnijih dana period kada Sunce prolazi između 15. stepena Vage i Škorpiona. Kada se Sunce nađe na 15. stepenu Škorpiona tada je sredina jeseni, a to je dan koji su stari narodi na tlu Evrope nekada slavili kao bdenje Šamana ili Šamain, a koji se u današnje vreme slavi kao dan mrtvih kome prethodi noć veštica. Upravo su taj dan smatrali kao datum kada se otvaraju kapije drugačijeg sveta gde su smatrali da idu duše mrtvih. Ovo opet možemo povezati sa Škorpionom i Mesecom u smislu da je simbolika Meseca u Škorpionu slika ljudske duše koja nakon smrti fizičkog tela odlazi na drugi svet. Ovde se takođe opisuje i prirodna pojava da nam je od sredine jeseni potrebna toplota koju smo nekada dobijali paleći vatre u ognjištu, kako bismo nadoknadili nedostatak toplote koju smo u proleće i leto dobijali od Sunca.

Kada povežemo simboliku Spaljenog puta sa životom čoveka, poslužićemo se astrološkom simbolikom da je fizički život čoveka opisan od njegovog simboličnog rođenja na samom početku znaka Ovna i kraju života na 3. stepenu Škorpiona. U ovom slučaju čovekov život, poput Sunca počinje da zalazi na 0 stepeni Vage. Naravno, mi znamo da se Sunce još jedno vreme vidi dok počinje da zalazi ispod horizonta. Kada je svojim obodom dodirnulo horizont to je simbolika 0 stepeni Vage. Čak i kada sasvim zađe ispod horizonta još jedno vreme mi vidimo dnevnu svetlost, ali ubrzo nakon toga nastupa mrak. Sunce je sasvim zašlo i mrak je preuzeo primat nad svetlom u simbolici 19. stepena Vage. Na 21. stepenu Vage je tačka egzaltacije Saturna koja označava početak noći, kada je već potpuno mrak. Takođe u tradicionalnoj astrologiji važi pravilo da nas Saturn dočekuje na rođenju i ispraća na kraju života, što se može uzeti kao simbolika njegovog pada u Ovnu i egzaltacije u Vagi. Simbolika završetka života u telu, tj. prestanka svih telesnih funkcija, što označava smrt, je 19. stepen Vage. Sunce, tj. život je tu zašao, životna energija je napustila telo i prestaje egzistencija osobe koja je do tada postojala kao jedinstvena ličnost sa svojim imenom, prezimenom i svim osobinama koje su je činile takvom kakva je bila. U tom trenutku, čovek se raspoistovećuje od svog identiteta. U daljem toku procesa zvanog smrt ili završetak života ono što ostaje je duša ili iskra koja se vraća svom tvorcu – sveukupnom univerzumu. Dušu možemo zamisliti kao suštinu svakog pojedinačnog ljudskog bića, pa čak i svakog bića uopšte, koja tokom igre zvane život upija u sebe iskustva na koja nailazi tokom života. Ta iskustva ona nosi u sebi i na osnovu tih iskustava stvara ličnost. U astrološkoj simbolici je duša opisana Mesecom. Mesec ima simbol polukruga, a zapravo predstavlja na početku života praznu vreću u koju duša skuplja svoja životna iskustva i kroz svoju ličnost se poistovećuje sa njima. Kada malo bolje razmislite, shvatićete da i vi imate ona životna iskustva koja vas čine takvim kakvi jeste i da se tih iskustava nikada ne biste odrekli. To su iskustva koja su povezana sa važnim događajima ili osobama u vašem životu. Na primer, ako ste roditelj, verovatno se nikada ne biste odrekli ljubavi prema svom detetu, već želite da tu ljubav nosite zauvek u sebi. Takođe, tu imamo i negativne povezanosti, kao što je na primer slučaj kada se neko oseća povređenim od strane nekoga i toj osobi nikako ne može da oprosti, zadržavajući tako u sebi osećanja mržnje, besa, osvetoljubivosti, itd. Upravo to su osećanja koja određuju nas same i naš životni put, i upravo zbog takvih osećanja nam se u životu dešava ono što nam se dešava – dobro ili loše. Stvar je u tome što mi toga nismo svesni. Tako je simbolika Spaljenog puta u onom dubokom delu nas kojeg mi nismo svesni, koji je u mraku u nama, jer tamo nemamo dovoljno svetla da bismo videli, tj. bili svesni šta se sve tamo nalazi. Iz tog razloga je naš zadatak da taj deo svoje ličnosti osvetlimo kako bismo mogli ovaj deo životnog puta bezbedno da pređemo. Ako pokušamo da ga razumemo bez da smo prethodno savladali osnovne životne lekcije, u tome nećemo uspeti i zbog toga ćemo se na ovom delu našeg puta naći u brojnim opasnostima. To bi bilo isto kao kada bismo pokušali da put koji ne poznajemo dobro pređemo u mrklom mraku. Bili bismo u opasnosti da se okliznemo i padnemo, naletimo na nešto, povredimo se, ugrozimo sopstveni život. Zbog toga nam ova simbolika poručuje da je ovo mesto gde je potrebno da upalimo svetlo kako bismo mogli jasnije da vidimo kuda idemo i šta nam se nalazi na ovom delu životne staze.

Hajde da sada osvetlimo taj deo kako bismo videli šta se sve tu nalazi, a šta može da bude opasnost po nas ukoliko to ne vidimo. Ako krenemo od 15. stepena Vage koji je u astrologiji poznat kao tačka apsolutne ravnoteže, onda je već na početku jasno da možemo bezbedno proći ovaj deo horoskopa samo ako smo potpuno zreli i uravnoteženi kao ličnost. Jer ovde nam opasnost najviše preti od gubitka ravnoteže. U slučaju gubitka fizičke ravnoteže, opasnost je od povreda pri padu. Ako izgubimo emocionalnu ravnotežu, bićemo povređeni u ljubavi i u odnosima sa drugima. Ako izgubimo mentalnu ravnotežu, simbolički “padamo u vatru” u nastupu besa kada smo u stanju da kažemo mnogo toga što u uravoteženom stanju ne bismo izgovorili i tu nas reči povređuju. Mars i Venera su vrlo jaki i aktivni u ovom delu horoskopa, jer Venera vlada Vagom gde je stabilna, dok je u izgonu i nestabilna u Škorpionu. S druge strane, Mars vlada u Škorpionu gde je stabilan, a nestabilan je i u izgonu u Vagi. Nestabilni Venera i Mars simbolizuju naše instinkte i nekontrolisane strasti, što sve izaziva negativne emocije kao što su mržnja, ljubomora i slično, a što je opet ono što povređuje. To su one sile koje u nama deluju na duboko nesvesnom nivou i kada nas obuzmu, mi ne možemo da se kontrolišemo, već one kontrolišu nas. Prema tome, na ovom delu horoskopa nalaze se najveći izazovi sa kojima se suočavamo u svom životu, a to je zapravo druga strana naše prirode koju mi uporno odbijamo da vidimo i priznamo da postoji. Sunce je u astrologiji slika idealnog ja kroz koju težimo da se prikažemo drugima i svi mi o sebi mislimo dobro, podstičemo osobine ličnosti koje smatramo pozitivnim, dok one koje smatramo negativnim potiskujemo. Kada Sunce simbolički zađe, onda ostaje na Spaljenom putu sve ono što smo godinama, čak i velikim delom svog života potiskivali, a što je takođe deo nas samih. I sve to što smo uporno potiskivali je jedan koncentrat ogromne nestabilne energije koja je vrlo opasna i destruktivna ukoliko nismo u stanju da je uravnotežimo. To možemo samo kroz njeno prepoznavanje i prihvatanje. U protivnom, ako tu energiju ne prihvatimo kao integralni deo nas samih, ona će nam se ukazati u vidu svih mogućih užasa i strahova od kojih smo se godinama skrivali i baš u tome i leži opasnost, jer su to zapravo naše prave slabosti koje mogu da nas onemoguće da dostignemo više ciljeve.

U ovom delu se, kao što sam već i napomenuo, takođe nalaze one stvari za koje smo vezani. Pre svega to je naša genetika. Ali u ovom slučaju, genetika nam može biti od velike pomoći jer je na 21. stepenu Vage, unutar Spaljenog puta, tačka egzaltacije Saturna, što znači da je ovde Saturn jak i da deluje pozitivno. Potrebno je samo da se povežemo sa našim precima i da ih vratimo u ravnotežu, što je ovde najlakše učiniti jer nas sama priroda podržava. Nije uopšte važno kakvi su bili naši preci, koliko su i u čemu grešili, koliko su međusobno bili posvađani i slično. Oni sada žive u nama, a mi smo ti koji smo na ovom delu životne staze sazreli da upravljamo njima, tj. da iz svog nenetskog materijala izvučemo najbolje. Setite se samo legende o Faetonu. Zašto je on pao? Zato što je bio nejak dečak, neiskusan i nedovoljno zreo. Zbog toga nas Spaljeni put upozorava da se upustimo u njegov prelazak samo ako smo dovoljno zreli i ako smo spremni da preuzmemo punu odgovornost za to. Iz prošlosti možemo mnogo naučiti ako umemo da se oslanjamo na životna iskustva, kako svoja tako i onih koji su bili pre nas. Ako to propustimo da učinimo i ako dozvolimo našim precima da se svađaju i dalje međusobno u nama, to znači da smo od njih preuzeli neuravnoteženost, da nismo ništa naučili iz prošlosti i da će nam to ovde biti ono što će nas odvesti u opasnost.

Ipak, najveća opasnost nam ovde preti od onoga za šta smo se najviše emotivno vezali. Ako je dete emotivno vezano za neku stvar, npr. ćebe, lutku, igračku, to je u redu za detetov uzrast. Ali ako je odrastao čovek vezan za to isto, onda je to jasan znak da on u stvari i nije odrastao. A mi se vezujemo za svašta što nam ne priliči i kad smo odrasli. Na primer, neko je vezan za svoj status u društvu i nekakva titula ili položaj čine da se on oseća važnim u toj meri da prosto ne bi mogao da živi ako bi to izgubio. U tome nema gotovo nikakve razlike od vezivanja za neku igračku, ali to je ono što mnogi ne vide kod sebe. I upravo to je i dokaz da nas određuju ona isklustva za koja smo najviše vezani. Na 3. stepenu Škorpiona, što bi bio 18. stepen Spaljenog puta, nalazi se tačka egzaltacije Plutona, ali je to ujedno i tačka Mesečevog pada. To je zapravo tačka transformacije. Ona deluje poput crne rupe. Njeno gravitaciono polje je toliko jako da ni jedan oblik materije ili radijacije ne može da se otisne od nje, uključujući i kvante svetlosti. Crna rupa sve objekte uvlači u sebe i svodi ih na nivo tačke, pa samim tim predstavlja mesto gde se svekolika materija nestaje, i ne samo materija već i svetlost.

Kada posmartramo prikaz crne rupe koja guta neku zvezdu, primećujemo prikaz vatrenog traga koji ta zvezda ostavlja za sobom, što opet asocira na simboliku Spaljenog puta. Crnu rupu možemo zamisliti kao mesto gde se sve transformiše i reciklira. Tako možemo simbolički sagledati zašto je ovo mesto u horoskopu tačka Mesečevog pada. Naši osećaji su poput lepka koji nas drži vezanim za one situacije u životu koje su se bukvalno utisnule u nas i koje, iako su davno prošle, još uvek utiču na naše postupke i odluke u životu. Ono što smo doživeli kao veliko uživanje nekada čini da i sada tragamo upravo za tim osećanjem topline, lepote, sklada, ljubavi, iako se to iskustvo nalazi negde u dalekoj prošlosti. Zato i propuštamo nova iskustva, jer ih ne vidimo. Mi većinu svoje životne energije i vremena provodimo čeznući za prošlim iskustvima. Što se tiče traumatičnih iskustava koja smo doživeli u prošlosti, njih nosimo na sebi poput parazita koji crpu našu životnu energiju. Mada su ta neprijatna iskustva isto u nekom prošlom vremenu, mi se ponašao kao da su ona uvek ovde sa nama, kao da nam se i dan danas dešavaju, što nas opet odvaja od novih iskustava. Na spaljenom putu sve to možemo da sagledamo ako smo dovoljno mudri da upalimo svetlo. Naravno, nije dovoljno samo da ih vidimo, već je neophodno da ih prepoznamo, da shvatimo u čemu je zapravo opasnost svega toga što se nalazi na ovom delu puta koji zovemo spaljenim. I kada to shvatimo, potrebno je da se tih opasnosti oslobodimo. Potrebno je da se oslobodimo tereta. Jer sve to što non-stop nosimo sa sobom je poput vreće pune svega i svačega koju teglimo na svojim leđima, a koja je teška poput planine. I naravno da smo zbog toga opterećeni, da nam mnogo toga teško ide u životu i da samo zbog toga nismo slobodni da se uzdignemo. Taj teret nas poput okova pritiska i drži zarobljene na zemlji. Ako smo to razumeli, onda toga tereta možemo svojevoljno da se oslobodimo, tako što ćemo svu tu tešku vreću skinuti sa svojih leđa i njen sadržaj ćemo istresti u veliki kosmički slivnik tj. reciklator, a to je crna rupa simbolizovana 3. stepenom Škorpiona. To je ono što će nas uzdići i osloboditi, a što je najbolje u svemu, to će biti naš svesni čin koji će nas i prevesti preko ostatka puta, koji će nam pomoći da pređemo predeo Škorpiona, položimo sve testove i stignemo do područja Strelca koji simbolizuje više ciljeve i nadogradnju ličnosti. To je zapravo potvrda naše zrelosti.

Ako ne upalimo svetlo, ako odbijamo da sagledamo sebe takve kakvi zaista jesmo, na Spaljenom putu ćemo naletati na prepreke i osećaćemo strah. Bićemo u opasnosti. Ali Spaljeni put nije tu da bi nas doveo u opasnost i učinio nam nešto nažao. Naprotiv. Bog-Univerzum je uvek na strani čoveka i bezgranično ga voli i pomaže mu. U slučajevima kada neko ne razume šta mu se dešava, on se i dalje čvrsto drži svojih nakupljenih iskustava na osnovu kojih je izgradio neke svoje stavove i uverenja, i on i dalje nastavlja da tovari sve više i više tereta u svoju vreću, što ga sve više pritiska i dovodi ga u stvarnu opasnost da mu sav taj teret iscrpi svu životnu energiju. U tim slučajevima Bog-Univerzum stvara situacije koje tu osobu dovode na Spaljeni put gde ga usmeravaju neminovno na 3. stepen Škorpiona kako bi mogao da se oslobodi viška tereta. Za veliku većinu ljudi je to traumatično iskustvo, jer tu nemaju drugog izbora osim da se odvoje od iskustava za koja su emotivno vezani. Zamislite nekoga ko nosi sa sobom emotivnu povredu, koga je nekada napustila voljena osoba i ko ne ume samostalno da se oslobodi tog bola. Što je bliži 3. stepenu Škorpiona sve jače i jače se drži tog bola i svih negativnih emocija koje se na taj bol nadovezuju. To je osoba koja govori u sebi: “Mrzim te! Ne mogu, ne mogu, nikada ne mogu i neću da ti oprostim što si me toliko povredio!” Ona zbog toga kao i mitološki Faeton gubi kontrolu nad sobom i svojim životom, ispada iz ravnoteže i dovodi sebe u opasnost. Toj osobi Bog-Zevs-Univerzum šalje munju i ona to što joj se dešava doživljava kao pad. Jer zaista tu nešto pada – a to je teret koji tu osobu sprečava da bude slobodna. Teret pada u crnu rupu, u tačku 3. stepena Škorpiona gde nestaje. Od tada pa nadalje, osoba je u mogućnosti da pređe predeo Škorpiona ili da simbolički prepliva reku bez tereta koji bi učinio da ona potone. Da li će ta osoba zaista preći reku ili neće, to je već na njoj samoj, ali ono što je ovde značajno je činjenica da više ne može da bude vezana za onoliki teret ograničavajućih emocija. Isti je slučaj i kod prijatnih emocija, jer i one u nekom trenutku mogu da postanu ograničavajuće. Na primer, neko ostaje vezan za prijatno osećanje koje je imao u odnosu sa nekom osobom čak i ako taj odnos više ne postoji. Ta osoba obično govori sebi: “Ne mogu da ga ostavim, ne mogu da živim bez njega, nema mi života bez ove ljubavi!” Ali i to jednom mora da ode, da nestane, da se promeni. Dokle god to zadržavamo u sebi, postajemo slabi, ispadamo iz ravnoteže, ne možemo da budemo zaista zreli i slobodni od zavisnosti i ograničenja.

Faeton je pao u reku Eridanus koja je simbolički prikazana istoimenim sazvežđem koje se graniči sa sazvežđem Riba i po mitologiji predstavlja vodu koju Ganimed (Vodolija) sipa iz svog vrča u usta Južne Ribe. To ukazuje na činjenicu da ćemo biti potpuno slobodni od ograničavajućih osećanja tek kada na svom evolutivnom putu dostignemo simboliku Vodolije, zbog čega Vodolija u astrološkoj simbolici i jeste znak koji nas oslobađa. Zapravo, pravu slobodu dostižemo na prelasku iz Vodolija u Ribe kada se stapamo sa svojim izvorom. To je mesto gde se kap vode vraća u okean iz kojeg je potekla. Mit o Faetonu pokazuje nam šta se dešava kada nas slabosti nadvladaju, ali nam u isto vreme kroz simboliku Spaljenog puta ukazuje na način na koji možemo da ih savladamo i prevaziđemo.

Da bismo se izvukli iz opasnosti, potrebno je da odbacimo višak tereta, a to je uvek ono za šta smo snažno vezani i što doživljavamo kao naš neraskidivi deo. Ono što ne vidimo je da taj deo više ne služi onoj svrsi koju je nekada imao, da je taj deo nas izgubio svoje prvobitno značenje. Mi ga već jesmo prevazišli, ali to iskustvo nismo integrisali u sebe. Poznato je da neke životinjske vrste kada su u životnoj opasnosti žrtvuju deo sebe da bi se izvukli. Poznat je primer guštera koji žrtvuje svoj rep, a znamo i da Škorpion kada nema izlaza žrtvuje sebe samog. Stari narodi su nekada davno prinosili žrtve paljenice kao simboličnu predaju svojih slabosti. I vi to možete. Samo napišite svoje slabosti kojih se setite na parče papira i onda zapalite taj papir kako biste vaše slabosti simbolično predali vatri. Od papira će ostati samo pepeo, a i vi ćete se osloboditi makar i dela svog tereta.

Sada kada ste saznali šta je neophodno da osvetlite u simbolici Spaljenog puta i koja je svrha toga, ostaje još da prepoznate koje su vaše slabosti u simbolici planeta koje se ili nalaze na Spaljenom putu u vašem natalnom horoskopu ili ovuda prolaze u vidu tranzita, progresija ili direkcija. Kada ih prepoznate, potrebno je samo da ih pustite da odu, da ih otpustite od sebe, kao kada biste zaista rasteretili neku vreću koju nosite na svojim leđima. Ništa drugo ovde i ne treba da radite, jer će se vaša ravnoteža automatski, po prirodnom pravilu uspostaviti i nakon toga ćete se povezati sa višim delom sebe koji zatim samo treba da nastavite da negujete i da se usavršavate. U simbolici planeta na Spaljenom putu obratite pažnju na sledeće slabosti:

Sada kada ste saznali šta je neophodno da osvetlite u simbolici Spaljenog puta i koja je svrha toga, ostaje još da prepoznate koje su vaše slabosti u simbolici planeta koje se ili nalaze na Spaljenom putu u vašem natalnom horoskopu ili ovuda prolaze u vidu tranzita, progresija ili direkcija. Kada ih prepoznate, potrebno je samo da ih pustite da odu, da ih otpustite od sebe, kao kada biste zaista rasteretili neku vreću koju nosite na svojim leđima. Ništa drugo ovde i ne treba da radite, jer će se vaša ravnoteža automatski, po prirodnom pravilu uspostaviti i nakon toga ćete se povezati sa višim delom sebe koji zatim samo treba da nastavite da negujete i da se usavršavate. U simbolici planeta na Spaljenom putu obratite pažnju na sledeće slabosti:

Sunce na Spaljenom putu – ukazuje na preterano pridavanje značaja sebi samome, vezanost za oca ali istovremeno loš odnos sa ocem, vezanost za titulu i društveni položaj.

Mesec – vezanost za sopstvene nedostatke i njihovo preterano naglašavanje, vezanost za negativna i traumatična iskustva koja osoba doživljava kao nanetu nepravdu, vezanost za majku dok u isto vreme ima loš odnos sa majkom.

Merkur – pridavanje preterane važnosti rečima, ciničnost, sarkastičnost i sračunatost u ponašanju, pamćenje većinom loših situacija u životu i osoba koje su joj uputile reči koje je doživela kao uvredu, sklonost neurotičnosti i nervozi.

Venera – emotivna vezanost za određenu osobu i osećanje ljubomore u odnosu na nju, koristoljubivost, potcenjivanje drugih, preterana vezanost za materijalne stvari, novac i imovinu.

Mars – sklonost ka osvetoljubivosti, aroganicija, nestrpljivost, nekontrolisani bes i nekontrolisane strasti, sklonost ka konfliktima i preterivanju.

Jupiter – vezanost za sopstvena uverenja i sagledavanje sopstvenog viđenja sveta kao jedino ispravnog, preterana vezanost za religijske, moralne i etičke principe.

Saturn – velika vezanost za prošlost, pretke, status u karijeri, životno zanimanje, sklonost ka svođenju računa u smislu nikome ne ostati dužan za nanetu nepravdu ili uvredu.

Uran – vezanost za ideologiju i pripadnost određenoj ideologiji, kao što je npr. nacionalna, politička, društvena, itd. (generacija 1971 – 1977)

Neptun – sklonost svim vrstama iluzija i ovisnostima, emocionalna nestabinost i uznemirenost, vezanost za snove, maštu, kreativnu produktivnost (npr. slučaj slikara koji ne želi da proda svoju sliku jer je vezan za nju). (generacija 1949 – 1963)

Pluton – sklonost da se nešto sruši pre nego što je do kraja sagrađeno ili prekid odnosa već na samom početku njegove izgradnje, sklonost destruktivnosti i ulaženju u opasne situacije (generacija 1977 – 1989).