Sunce konjunkcija Saturn

15/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-konjunkcija-saturn-cover.jpg

Sunce simbolizuje svetlost, najsjajnije je na nebu i samim tim se i najbolje vidi golim okom. Sunce predstavlja centar u bilo kom obliku – npr. centar našeg planetarnog sistema, jezgro naše planete, naše srce, centralnu tačku preseka našeg tela, glavni grad države, centar grada, centar našeg stana, sobe, itd. Takođe predstavlja i centralne ličnosti, kao što su predsednici i premijeri država, gradonačelnici, direktori preduzeća i kompanija, to je i osoba koja ima centralnu ulogu u porodici, što je u našem društvu najčešće otac, a predstavlja i ostale vodeće ličnosti koje su uvek vidljive i prikazuju se blistavo i sjajno, okružene materijalnim bogatstvom, pa samim tim predstavljaju uzor velikom broju ljudi. Sunce je zvezda sastavljena najvećim delom od vodonika od kojeg je najvećim delom sastavljen i ceo naš poznati univerzum. Nuklearnom fuzijom se vodonik unutar Sunca pretvara u helijum i ostale elemente, što stvara ogromnu toplotu, što je sve zajedno uzrok nastanka života na našoj planeti. Samim tim je Sunce uzrok stvaranja. Ono pripada elementu vatre, a poznato je da se pri velikim temperaturama atomi veoma brzo kreću. Svetlost koju vidimo tokom dana potiče od Sunca, a znamo da se svetlost kreće najbrže od svega što nam je poznato. Sunce je vladar astrološkog znaka Lava koji predstavlja sredinu godišnjeg doba leta, kada je najtoplije vreme. U čovekovoj ličnosti simbolika Sunca budi potrebu da bude autentičan, potpuno u skladu sa svojom prirodom, da sebe pokaže u najboljem svetlu, da bude dostojanstven i da poput samog Sunca sve u svom okruženju dovodi u ravnotežu.

Saturn predstavlja periferiju ili granicu. U našem solarnom sistemu Saturn je najdalja planeta koju možemo videti golim okom i predstavlja granicu do koje naše oko može videti odraz svetlosti sa Sunca. Takođe Saturn predstavlja formu, kao i periferni deo ili granice svakog materijalnog objekta. Kada je reč o našem telu, Saturn predstavlja kožu koja je granica našeg tela. U pogledu geografije, Saturn predstavlja državnu granicu, kao i granicu do koje se unutar neke države prostire neka regija, opština, grad, itd. Saturn predstavlja našu ambiciju, kao i sve ambiciozne ličnosti koje teže samom vrhu u društvenoj hijerarhiji i zato je on simbol puta ka uspehu koji ima svoja jasno određena pravila. Za razliku od Sunca, Saturn predstavlja ličnosti koje ne vole da budu viđene i u centru pažnje javnosti, pa su to najčešće usamljenici posvećeni nekom svom cilju. Ne prikazuju se blistavo i nisu okruženi materijalnim bogatstvom. Tako je Saturn jednim delom svoje simbolike i pokazatelj materijalne oskudice ili siromaštva, kao i neuglednih, ružnih ili starih ljudi. Saturn predstavlja svaku čvrstu i materijalno opipljivu formu, i najgušći nivo materije kao što je npr. kamen, stena i tome slično. Saturn je krajnji ishod uzroka stvaranja koji je potekao od Sunca, upravo zato što predstavlja jasno ograničenu, čvrstu i opipljivu formu. Pripada elementu zemlje, što nam ukazuje na veliku gustinu atoma, a kako je astrološki vladar znakova Jarca i Vodolije, Saturn predstavlja godišnje doba zimu kada su temerature najniže. Poznato je da se pod niskim temperaturama atomi sporo kreću, pa zato Saturn predstavlja nešto što je veoma sporo i iz tog razloga predstavlja i samo vreme. I sami znamo da je za nastanak bilo koje opipljive forme u prirodi uvek potrebno da protekne određeno vreme. Još nešto što je vezano za simboliku Saturna je vrh nečega, najviša tačka nekog objekta, kao što je npr. vrh planine, vrh zgrade, vrh naše glave ili teme gde se nalazi naša sedma ili temena čakra koja pripada upravo simbolici Saturna.

Konjunkcija simbolizuje novi početak, stvaranje nečeg novog što nosi u sebi ujedinjenu simboliku planeta koje su se zajedno našle na istom stepenu određenog astrološkog znaka. U slučaju Sunca i Saturna, ovde se ujedinjuju vrlo različite simbolike kao što su centar i periferija, uzrok i ishod, ekstremna toplota i ekstremna hladnoća, brzina svetlosti i vrlo sporo formiranje reljefa na zemljinoj površini, ugledno i neugledno, bogatstvo i siromaštvo, i ostale različitosti koje su ovde nabrojane. Ono što je zajedničko Suncu i Saturnu je gravitacija. Zahvaljujući gravitaciji, sili teže u univerzumu, pravilo je da tela veće mase utiču na tela manje mase i određuju njihovo kretanje. Kao najmasivnije telo našeg planetarnog sistema Sunce se nalazi u centru i čini da se planete okreću oko njega po jasno utvrđenim orbitama, tj. zakonitostima. Saturn predstavlja svaki sistem, svako pravilo i zakonitost i njegova uloga u pogledu astrološke simbolike je da održava postojanost formi u vremenu, da određuje početak nastanka neke forme, njen vek trajanja i njen nestanak, tj. prelazak u neki drugi vid postojanja. Kada u simbolici konjunkcije Sunce i Saturn ujedine svoja značenja dobijamo već formiranu ideju, gde je uzrok ujedno i ishod, i u čemu je naša uloga ili naš zadataka da razvijemo razumevanje kao i prihvatanje već utvrđenog sistema kao i zakonitosti koja ga čine i održavaju u toj formi. S obzirom da je konjunkcija simbol semene forme nečega, u ovom slučaju nam ukazuje na potrebu za spoznavanjem i prihvatanjem sopstvene prirode i sopstvenih granica, tj. ograničenja. Sunce direktno osvetljava Saturn, ali ga mi ne možemo videti zato što se Sunce nalazi između nas, naše planete, i Saturna u pravoj liniji. Zbog toga mi jasno vidimo uzrok ali je potrebno da sledimo sasvim jasna pravila kako bismo došli do gotove forma. Prema tome, ova konjunkcija nam omogućuje da bolje upoznamo sebe same i da upravo kroz razumevanje određenog skupa prirodnih pravila i zakonitosti postignemo stabilnost i postojanost. To od nas zahteva spremnost za prihvatanje višeg stepena odgovornosti, jer svaki novi krug koji započinje konjunkcijom ili semenom formom po pravilu teži da bude savršeniji od prethodnog. To je evolutivni put. U ovom slučaju, konjunkcije Sunca i Saturna, Univerzum od nas očekuje da prihvatimo nove životne odgovornosti i da postanemo zreliji, a samim tim i kvalitetniji, u smislu da to dokažemo tako što ćemo na kraju ovog ciklusa, u narednih godinu dana ostvariti sasvim vidljive i opipljive rezultate u materijanoj realnosti. Time ćemo prevazići sopstvena ograničenja, što i jeste krajnji cilj evolucije.

Šta je potrebno da činimo kako bismo konjunkciju Sunca i Saturna iskoristili na adekvatan način. Pre svega je potrebno da budemo realni u pogledu svojih trenutnih sposobnosti i mogućnosti, kao i okolnosti koje nas okružuju. Da se zapitamo koliko u datom okruženju i okolnostima imamo mogućnosti da u nečemu budemo bolji. Da bismo u tome uspeli, potrebno je da vredno radimo na negovanju i učvršćivanju onih osobina naše ličnosti koje su nam neophodne da bismo postigli željeni cilj. To od nas, naravno, zahteva da se ponašamo odgovorno, tj. da budemo disciplinovani i da poštujemo i prirodne i društvene zakonitosti, da obraćamo pažnju na vreme, u smislu da poštujemo rokove ili vremenska ograničenja. Ako budemo tako postupali, spoznaćemo da je to najbrži i najefikasniji način stizanja do cilja, tj. ostvarenja nečega u materijalnoj realnosti. To nije nešto što zahteva napor. Naprotiv, sve se to odvija prirodnim putem zahvaljujući uticaju gravitacije. Ono što nam je neophodno je pažnja i koncentracija. Ali upravo zbog toga što je potrebno da budemo usmereni i posvećeni, disciplinovani, nama se ovaj aspekt u velikom broju slučajeva čini teškim. To je zato što smo kao ljudi po prirodi nestrpljivi i ne prija nam kada moramo da čekamo. Mi bismo želeli da rezultate naših napora vidimo odmah. Zapravo bismo želeli da prekočimo vreme, da ga ukinemo i čim nešto zamislimo da to odmah i imamo u materijalnoj realnosti. Ali zaboravljamo kako je vreme najvažniji faktor u formiranju materije. Od sasvim razređenog atomskog nivoa fizičkog univerzuma gde se sve kreće velikim brzinama, do vrlo guste forme molekula koji se sporo kreću i samim tim formiraju materijalni svet, upravo je vreme ključni faktor, a zatim i uticaj gravitacije, raznih vrsta pritisaka, toplote, što je sve u simbolici konjunkcije Sunca i Saturna. Kao što vidite iz ovog teksta, Univerzum nam uvek nudi sasvim jasna objašnjenja svega što se dešava, pomažući nam da shvatimo kako se šta dešava kroz jezik simbola koji je potrebno da naučimo da čitamo. Teško je samo onda kada nešto ne razumemo i kada nešto ne želimo da prihvatimo. Zbog toga, ne gubite vreme. Odredite sebi jedan cilj u narednih godinu dana, do ponovne konjunkcije Sunca i Saturna, na čijem ćete ostvarenju raditi. To može da bude bilo šta, ali je važno da na kraju imate potvrdu svog cilja u materijalnoj realnosti. Da li će to biti ostvarivanje bolje finansijske ili imovinske situacije ili možda prenošenje vaših misli i ideja u obliku neke knjige, ili nešto treće, nije važno. Važno je da vaš cilj na kraju bude ostvaren u vidljivoj i opipljivoj formi, a ako vam je sada jasno da ćete ga postići samo ako se pridržavate jasno utvrđenih pravila, onda već imate pred sobom lestvice ka vrhu. Tako ste već na početku krenuli najkraćim i najsigurnijim putem ka poboljšanju vašeg statusa i ugleda i bliži ste centralnom i blistavom Suncu, bliži ste tome da jednog dana vi sami budete onaj centar koji unosi red i ravnotežu u prirodu, a to i jeste krajnji cilj evolutivnog puta svakog ljudskog bića.