Sunce opozicija Mars

16/07/2020by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-opozicija-mars-cover.jpg

Mars dolazi u opoziciju sa Suncem uvek kada je u retrogradnom hodu. Opozicija u prostoru predstavlja situaciju kada je planeta nasuprot Suncu u odnosu na Zemlju. Kada posmatramo nebo, Mars ćemo u ovom slučaju, videti na istoku nakon zalaska Sunca. U grafikonu (krugu) horoskopa, videćemo u večernjim satima kada Sunce zalazi, Sunce na descendentu, tj. blizu vrha 7. kuće, kako zalazi i ulazi u 6. kuću. Nakon zalaska Sunca, Mars ćemo videti kako se uzdiže na ascendentu, tj. biće iznad vrha 1. kuće i nalaziće se u 12. kući.  Ova opozicija se događa uvek kada je Mars retrogradan. Ciklus opozicije Sunca i Marsa se dešava u proseku 779 dana. Kažem u proseku, jer se njihova opozicija događa u periodu od 762 do 819 dana ili 25 do 26 meseci. Toliko je potrebno da prođe od jedne opozicije ova dva nebeska tela do naredne. Nakon 7 opozicija ili oko 15 godina, opozicija Sunca i Marsa odigraće se 15 do 19 stepeni iza početne. Potrebno je da prođe 647 godina da bi se opozicija odigrala na istom stepenu.

Sunce predstavlja centar u svakom pogledu. Između ostalog predstavlja centralnu ličnost. Mars je predstavnik pokretačke energije i akcije koja služi probijanju nekih granica. I jedna i druga planeta oslikavaju muški princip dominacije, akciju koja služi postizanju svrhe. Simbolika opozicije Sunca i Marsa je u dostizanju zrelosti za preuzimanje uloge centralne ličnosti. Da bi čovek mogao da preuzme ulogu onoga koji upravlja i donosi odluke, bez obzira da li je to na osnovnom polju, npr. da postane glava porodice ili na mnogo širem polju – da bude u ulozi premijera jedne države, on mora da razvije pun potencijal svog Sunca. To može da učini samo kroz suočavanje sa izazovima i njihovo savladavanje, što je u simbolici Marsa. Kvalitetnog vladara u simbolici Sunca podržavaju kvalitetni oponenti koji mu u vidu Marsa predstavljaju opoziciju. Kako bi se održalo na svom položaju i dokazalo kao kvalitetan vladar, Sunce mora biti uravnoteženo i spremno da parira Marsu. Opozicija ove dve simbolike ukazuje na veliku napetost gde obe planete zadržavaju svoje pozicije i stavove, ne želeći da naprave ni najmanji ustupak drugoj strani. Obe uporno insisitiraju na svojim stavovima, čak su pri tome sklone da jedna drugoj nameću stavove koji su sasvim suprotni. Sunce želi da potčini Mars sebi, dok Mars želi da predvodi Sunce ka cilju koji je on sam odabrao, a koji je u suprotnosti sa svrhom Sunca. Kompromis je ovde teško postići jer su i Sunce i Mars tipični predstavnici elementa vatre, pa samim tim u sebi sadrže veliku dozu ponosa, ali i sujete kada su pod pritiskom, kao što je slučaj sa ovom opozicijom.

Mars pokušava da se nametne kao prirodni vođa i teži ka cilju koji nije u skladu sa onim što simbolizuje Sunce kao autoritet. mars želi da ostvari prestiž nad simbolikom Sunca i ne želi da prizna Sunce kao vrhovni autoritet i da mu se podredi, već hoće da se odvoji od Sunca i bude nezavisan. Mars je po svojoj prirodi okrenut sebi samom i zbog toga mu je teško da prihvati bilo čiji autoritet ali zato voli da komanduje da da upravlja drugima. U ovoj opoziciji Mars dolazi u direktan sukob sa Suncem i pokazuje otvoreno neprijateljstvo. Spreman je da se sukobi i da istera svoje po svaku cenu. Sunce ne može da ostvari kontrolu nad Marsom i da ga natera na poslušnost. Zbog toga će se pozvati na svoj autoritet i nastojaće da kazni Mars zbog neposlušnosti. Mars odbija da prizna Sunce kao centralnu i očinsku figuru, dok Sunce odbija sa sledi Marsovu direkciju. Poverenja između njih dvojice više nema, što može izazvati međusobne optužbe u vezi toga koja je strana odgovorna za probleme u odnosu. Pri tome će obe strane negirati svoju odgovornost i svu krivicu će svaljivati na onog drugog. Otvoreni sukob je neizbežan i lako može da dođe i do agresivnih ispada. Nakon toga, bez obzira na ishod, Mars i Sunce okreću leđa jedno drugom i odlaze svako na svoju stranu, noseći u sebi veliko ogorčenje na onog drugog kao glavnog krivca za neslaganje i neprijateljstvo.

U poslovnim odnosima neslaganje će nastati između podređenog i nadređenog, gde je najčešće osoba u simbolici Sunca nadređeni, a osoba u simbolici Marsa podređeni. Mars će biti vrlo nestrpljiv da što pre dobije rezultate uloženog vremena i truda. Pri tom će imati utisak da ga Sunce sputava i da mu nameće dodatne obaveze i prepreke jer je zavidno na Marsovu efikasnost i preduzimljivost. Mars će sebe smatrati uspešnijim od Sunca, sposobnim da na izazove odgovori brže i efikasnije, zbog čega će na svaku promedbu ili kritiku od strane Sunca, bez obzira da li je to bilo dobronamerno ili možda i bezazleno, reagovati sa besom i svađalački. Smatraće da Sunce ne može da prihvati da je Mars ovog puta zaslužio sve pohvale i nagrade, pa čak i unapređenje. Sunce će sa svoje strane smatrati da sve najbolje sagledava i da ima puno pravo da uputi Marsu primedbe, jer će mu delovati da Mars previše toga radi na svoju ruku i da sebi previše dozvoljava. Zahtevaće od Marsa da postupi onako kako ono zahteva, bez pogovora i bilo kakve improvizacije. Marsu to neće biti po volji. To će se završiti prekidom saradnje, Marsovim davanjem otkaza ili će Sunce otpustiti Mars. Može da dovede i do mobinga na poslu.

U emotivnim odnosima opozicija Sunca sa Marsom će izazivati suprotstavljene stavove i težnje između partnera, uz pojavu pojačanih strasti. Oba partnera će jedno drugo da optužuju za sebičnost i smatraće da ih ovaj drugi zapostavlja i da misli samo na sebe i svoje potrebe. Doći će do pokretanja onoga što nije na vreme rešavano, a što je od ranije stvaralo nesuglasice i probleme u emotivnoj vezi. Umesto da se to rešava kompromisom i na razuman način, oba partnera će biti sklona da padnu u vatru i da jedno na drugo reaguju burno, sa besom, nepoverenjem, prebacujući jedno drugom krivicu i ne videći sebe kao deo celokupnog problema. Vrlo lako u tim situacijama dolazi do raskida veze.

U porodičnim odnosima odoba u simbolici Marsa neće priznavati autoritet glave porodice u simbolici Sunca i biće sklona da radi po svom, suprotno onome što Sunce kao autoritet očekuje. U odnosu roditelj dete, dete će pokazati nepoštovanje, prkos i inat u odnosu na dominantnog roditelja. najčešće prema ocu, ali ako je majka dominantna, onda će otpor i neposlušnost biti upravljeni ka majci.

Osobe koje imaju ovaj aspekt u natalnom horoskopu često će se nalaziti u raskoraku između onoga što jesu i načina na koji se ponašaju. Ono što budu pokazivali u odnosu na okolinu, neće biti u skladu sa njihovim pravim “ja”. Zbog toga će često raditi mnogo toga protiv sebe samih i sami sebi će biti najveći neprijatelji. Neće moći da podnesu autoritete, ali ni sami neće umeti da se postave kao osoba od autoriteta. Uvek će im trebati neko s kim će odmeravati stavove i lako će stvarati neprijateljstva. Najteže od svega će im biti da nađu zajednički prihvatljivo rešenje i da prihvate kompromis u bilo kom vidu. To im može doneti nestabilne odnose sa drugima, prvo u roditeljskom domu, a kasnije i u braku.

Ovi ljudi život posmatraju kao izazov. Njima je važno da nauče da uspostave samokontrolu kako bi mogli da imaju uravnotežene odnose sa drugima. Uvek im je potrebna druga strana sa kojom će se konfrontirati i koja će ih pokretati na akciju. To može da bude njihov životni partner, a isto tako i neko od prijatelja ili konkurenata na poslu. Ove osobe ulaze u svakodnevne duele sa osobama od autoriteta kako bi same sebe potvrdile i osećale se dostojnim svoje životne uloge. Zbog takvog životnog stava, ovi ljudi mogu lako da se nađu u začaranom krugu borbe za prevlast. Ta borba počinje već od njihovog detinjstva kada proradi njihova potreba da se dokazuju, pa ulaze u konfrontacije i česte konflikte sa jednim od roditelja, najčešće sa ocem. Kasnije se to nastavlja u odnosu sa bilo kojom osobom koja se prema njima postavi iz pozicije autoriteta. Na taj način ove osobe mogu da razviju snažan stav i borbenost, kako bi dokazale svoju vrednost. Ono što može da predstavlja problem je gubitak samokontrole i neprestana potreba za borbom i dokazivanjem koja u sebi nema nikakav viši i vredan cilj. Retrogradni Mars ukazuje na unutrašnje energije koje se osećaju kao impulsi u telu i mišićima, a koji dolaze iz instinktivnog dela ljudske prirode, zbog čega ove osobe pojačano reaguju na okruženje. Oni u sebi osećaju neki vid neprekidne uznemirenosti i napetosti, što projektuju na osobe iz svoje okoline, pa druge ljude doživljavaju kao ugrožavajući faktor. Na taj način oni sebi privlače ljude borbenog i takmičarskog duha, pa se najviše vremena provode u borbi sa njima, sa namerom da ih pobede i da budu broj jedan. Ipak, svaka pobeda koju ostvare nad nekim donosi im još veći broj protivnika u život koji žele da ih sruše sa položaja. Život ovih ljudi se tako pretvara u pravo bojno polje, što im ostavlja malo prostora za uspostavljanje skladnih odnosa. Njihove strasti su pojačane, kao i seksualna potreba, ali to može prerasti u naglost, pa će većina ljudi ove osobe doživljavati kao agresivne ljude, impulsivnog i nekontrolisanog temperamenta koji i sebe i druge dovode u opasnost. Ovi ljudi često donose impulsivne odluke ili učine nešto naglo, što se pokaže pogrešno, zbog čega kasnije žale. Njima u odnosima nedostaje empatija. Oni nemaju urođeni osećaj da prepoznaju potrebe drugih, niti umeju da osete kako se drugi osećaju, što im otežava nalaženje adekvatnog emotivnog partnera, pa u ljubavi mogu da imaju prilično sukoba i razočarenja. Potrebno je da mudro biraju životnog partnera, inače će njihov emotivni život biti nestabilan i traumatičan. Oni često nalaze za partnera osobu koja će u njima podsticati niske strasti. Umesto toga, potrebno je da se potrude da pronađu osobu koja je će u njima podsticati više kvalitete ličnosti. U svakom slučaju, njima je potreban  partner koji je jaka ličnost i koji im neće dopustiti da nad njim dominiraju, nego će im omogućiti da uspostave kontrolu nad sobom i da svoju energičnost preusmere sa sukobljavanja na konstruktivne akcije.

Uspostavljanje unutrašnje ravnoteže je za njih najvažnija životna lekcija, a nju će moći da savladaju kroz usmeravanje svoje energije ka savladavanju prepreka koje ih odvajaju od ostvarivanja važnih i vrednih životnih ciljeva. Umesto da traže neprestano nekoga s kim će odmeravati snage i nad kim će uspostavljati dominaciju, ovi ljudi bi trebali da postave sebi jedan cilj koji će od njih zahtevati posvećenost i veliku količinu energije, naročito fizičke,  kako bi ga mogli postići. Na taj način će obezbediti sebi adekvatnu protivtežu i motivaciju koja će im omogućiti da prevaziđu potrebu za opsesivnim odmeravanjem sa drugima i svoju sklonost da sve u životu doživljavaju crno-belo. Bavljenje fizičkim aktivnostima ili sportom je za njih od velike važnosti jer im to pomaže da svoju energiju ispravno usmere. Oni su osetljivi u pogledu fizionomije i telesnosti, pa je potrebno da nauče da slušaju i prepoznaju impulse koje osećaju u svom telu. U mladosti će biti problemtičnog karaktera, ali sa zrelošću stiču životna iskustva koja im omogućuju da se oslobode osećaja manje vrednosti i unutrašnjih nesigurnosti, pa mogu prepoznati svoje prave vrednosti potencijale. U tom slučaju će se smanjiti njihova potreba za takmičenjem, njihovi odnosi sa drugima će biti uravnoteženi, svoju energiju će koristiti za uklanjanje prepreka na svom putu do cilja, posebno u poslu i karijeri, pa će moći da dobiju priznanja za svoja dela. U životu će uvek biti usmereni ka nekom višem cilju, što će im pomoći da načine razvnotežu između suprotnih ekstrema. Sa drugima će naučiti da sarađuju i da na njih utiču podsticajno, čime će ovaj aspekt pozitivno iskoristiti.

Kada je aktuelna opozicija Sunca sa retrogradnim Marsom, pravo je vreme za izbacivanje negativne energije iz tela. Nagomilana negativna energija može lako izazvati i bolesti, pa se može dogoditi da imate manifestacije slabosti organizma ili blago povišenu telesnu temperaturu u ovom periodu. To je dobar znak, jer ukazuje da vam se organizam, tj. telo prirodnim putem oslobađa od ptrova i negativne energije. Tokom trajanja opozicije Sunca sa retrogradnim Marsom potrebno je oslušnuti svoje telesne impulse, jer će vam oni ukazati na ono što je u neskladu u vama samima. Ako osećate stezanje u mišićima u jednom delu tela ili imate osećaj da vas nešto iritira, naročito kada je druga osoba prisutna u vašoj blizini, to je jasan signal da imate nagomilanu negativnu energiju koja preti da izazove sukob i da vas izbaci iz ravnoteže. Umesto da reagujete impulsivno ili da taj osećaj potiskujete, pozabavite se fizičkim aktivnostima koje će omogućiti da ispraznite negativnu energiju, a zatim opet pogledajte u sebe, jer ćete nakon toga biti u mogućnosti da otkrijete šta je to u vama što vas dovodi u stanje neprijatne napetosti. Ovo je pogodan trenutak da spoznate šta u vašoj okolini doživljavate pretećim i zastrašujućim i šta za vas predstavlja izazov koji je potrebno da savladate. Obično je dovoljno samo da prepoznate šta u vama stvara napetost ili bes, kako biste adekvatno reagovali i izbegli da učinite nešto naglo što vam može doneti neželjene posledice. Pravi izazov za vas u ovom periodu predstavljaće da se suočite sa onim što u vama izaziva bol, sa nerazrešenim situacijama i odnosima, i da učinite ono što je moguće kako biste u odnosima sa nekim ljudima uklonili ono što je u prošlosti bilo negativno i nekorektno. U mogućnosti ste da sagledate uzroke onoga što vas na bilo koji način napada i ugrožava i da nađete način da sve to razrešite. Ako se bavite sportom, borilačkim veštinama i meditacijom, to će vam umnogome pomoći u nalaženju pravih načina za suočavanje sa izazovima koji su pred vama. Na taj način ćete potvrditi svoju vrednost u najboljem svetlu i imaćete dovoljno energije da odnose sa važnim osobama u svom životu učinite podsticajnim, što će umnogome ubrzati vaš uspon do pozicije koju zaslužujete.