Sunce sekstil Neptun

15/05/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-sekstil-neptun-00.jpg

Sunce je u astrologiji simbol izvora života jer daje svetlost i toplotu čime pokreće i upravlja prirodnim ciklusima na našoj planeti, koji utiču na svu živu prirodu, pa i na ljude. Ono je i simbol centra koji održava stvari u skladu i ravnoteži. Po svojoj prirodi je aktivnog polariteta i fiksnog vatrenog elementa. Neptun simbolizuje okean koji predstavlja izvor života na Zemlji, osobinu vode da pod uticajem toplote menja svoja agregatna stanja, a osobina mu je da s jedne strane razređuje, a s druge da objedinjuje materiju. Simbolizuje našu maštovitost, snove i kreativnost. Nema čvrste i opipljive granice i oblik jer u sebi sadrži simboliku vode koja uzima oblik suda u kojem se nalazi. Po svojoj prirodi je pasivnog polariteta i promenljivog vodenog elementa. Sekstil je aspekt koji povezuje simbolike istog polariteta i omogućuje im sa se međusobno pomažu i podržavaju u svom ispoljavanju.

U slučaju sekstila Sunca i Neptuna imamo spoj vatrene i vodene simbolike koje svojom međusobnom saradnjom dovode do tokova prirodne energije koja podržava rast i razvoj. Kada to posmatramo sa naučne tačke znamo da toplota koja dolazi sa Sunca utiče na zagrevanje vode u okeanima na našoj planeti, što dovodi do stvaranja toplih i hladnih vodenih struja koje utiču na naš atmosferski omotač, a samim tim i na promenu klime i vremenskih uslova na našoj planeti. To je sve jedna ogromna energija u pokretu koja pokreće i sav živi svet na našoj planeti. Simbolika ovog aspekta pokreće našu maštovitost i kreativnost. Omogućuje nam da se pokrenemo ka ostvarenju svojih snova i da nešto što je bilo potisnuto i skriveno u našoj podsvesti spoznamo i izvučemo na svetlost dana. To izgleda kao kada nešto što je bilo maglovito i nejasno odjednom postane sasvim jasno i vidljivo, kao kada se sunčevi zraci probiju kroz maglu i rasprše je pa ugledamo ono što je pre toga bilo skriveno. Ovaj aspekt nam omogućuje značajne životne uvide koji nam u isto vreme pružaju olakšanje od tereta koji nas je pritiskao, ulivaju nam nadu i motivaciju za bolju budućnost. Često su ovakvi uvidi praćeni osećajem i mislima kao što su: “Aha! To je to! Kako to ranije nisam mogao da razumem?” Bez obzira šta je pre toga bilo skriveno u našoj podsvesti, koja u sebi svakako sadrži mnogo toga skrivenog ispod praga budne svesti, nakon ovakvog jednog uvida, obično osećamo potrebu da to što smo spoznali na neki način pretvorimo u kreativni čin. Kao kada želimo da nakon buđenja jedan lep san koji smo imali sačuvamo tako što ćemo ga naslikati, napisati priču o njemu, pretvoriti ga u lepu melodiju ili mu dati oblik. Sekstil Sunca sa Neptunom nam omogućuje da budni sanjamo i da nas to čini ispunjenima i zadovoljnima, jer smo u mogućnosti da snove i javu spajamo u jedno. Zahvaljujući ovom aspektu mi možemo sasvim jasno da vidimo svu šarolikost i raznolikost onoga što nam je na raspolaganju da bismo nešto stvorili, da bismo bili kreativni i sve što treba da uradimo je da se igramo sa svim tim elementima i sklapamo ih u ono što će biti odraz naše mašte na delu, što će naše snove pretvoriti u stvarnost u kojoj ćemo ne samo mi nego i drugi moći da uživamo. Šta god budemo iskreirali, to neće moći da prođe nezapaženo, jer će biti Suncem obasjano, a u ovom slučaju mi u svoju kreativnost unosimo celog sebe, svu svoju energiju i svoje biće. To su ona dela koja u sebi imaju potpunu originalnost, ličnu notu autora, što im daje mogućnost da budu zapažena i uspešna. Zahvaljujući ovom aspektu postajemo sposobni da ispoljimo naše najdublje emocije i omogućimo im da budu protočne, da nas pokreću, a umemo i da ono što duboko u sebi osećamo prenosimo i na nama bliske osobe tako da one mogu jasno da vide šta osećamo prema njima.

Zbog svega toga su osobe koje imaju u svom natalnom horoskopu sekstil Sunca sa Neptunom osobe kreativnog duha, maštovite i sposobne da svoje snove pretvore u stvarnost. U sve što rade unose sopstveno značenje i zbog toga mogu da budu uspešni umetnici. Ove osobe unose ogromnu energiju i puno žara u svoja kreativna dela. To se posebno primeti kod onih koji se bave scenskim nastupom, kao što su glumci ili muzičari jer su njihova energija i duh toliko jaki da mogu da utiču na mase ljudi i da ih pokreću. Ali izvan scene ove osobe vole da budu povučene i ne prija im da stalno budu u centru pažnje. Mogu da deluju i pomalo tajanstveno i nedokučivo, mada su uvek u suštini pozitivne, vedre, nasmejane. Često su i produhovljene jer imaju potrebu da istražuju sopstvene dubine, što im omogućuje brojne uvide o sebi i svetu koji ih okružuje, pa mogu da budu posvećeni i duhovnom radu, da budu mistici, ali i da odlično razumeju ljudsku psihu, pa im je humanitarni rad blizak. Osim toga mogu i da se bave istraživanjima, pa da istražuju ne samo sopstvene dubine već i dubine mora i okeana, ali i samog univerzuma. Naročito dobro razumeju hemijske procese u prirodi. Veliki su vizionari i umeju da proniknu u buduće trendove, da vide u izvesnoj meri budućnost.  Potrebno im je da budu u pokretu, vole velika i široka prostranstva i iznad svega vole da se zabavljaju i da uživaju u onome što rade u svakom trenutku.

Kada se ovaj aspekt dešava u tranzitima, direkcijama ili progresijama, možete ga iskoristiti za podsticanje sopstvene kreativnosti, a naročito dobro ga možete iskoristiti da biste jasnije sagledali sebe i ono što je bilo skriveno u vašoj podsvesti i što vas je u prethodnom periodu na neki način pritiskalo, ometalo i činilo zbunjenim. Sekstil Sunca sa Neptunom vam može doneti vrlo duboke, korisne i plodne uvide koji će vam biti sjajna smernica za poboljšanje kvaliteta vašeg života ako se potrudite da tu energiju iskoristite sa svrhom. Pruža vam mogućnosti da dođete u dodir sa svojom najdubljom svrhom i da ispoljite onaj deo sebe koji ne poznajete dovoljno, a koji je mnogo vredniji od one slike o sebi koju svakodnevno pokazujete svetu i drugima.