Sunce u Ovnu

20/03/2022by web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-u-ovnu-simbolika-astrologija-horoskop.jpg

Sunce u znaku Ovna dostiže svoju egzaltaciju na 19. stepenu. Egzaltacija predstavlja zrelost i sticanje potpune moći samostalnog delovanja. Sunce na kraju dana uranja ispod horizonta na zapadu i izgleda kao da se gasi jer nakon toga nastupa noć. Ono na zapadu predstavljenim znakom Vage završava svoj dnevni ciklus i započinje novi tako što začinje novu semenu formu. Čovek odlazi sa smirajem dana na spavanje i boravi u svetu snova koji predstavlja prelazak na drugu stranu, u realnost koja je izvan materijalnog sveta. Materijalni svet za čoveka postoji tokom trajanja obdanice, za vreme dok je u budnom stanju. Kada spava čovekovo telo je i dalje prisutno u materijalnom svetu jer je deo tog sveta, dok drugi deo njegovog bića boravi izvan materijalnog sveta gde vladaju drugačije zakonitosti u odnosu na materijalni svet. To ukazuje na čovekovu dualnu prirodu, koja se uklapa u sliku sveta u kojem čovek za života boravi. Sunce zalazi, pa izlazi. Tokom dnevnog Solarnog ciklusa imamo dan i noć. U tom periodu čovek tokom prelaska Sunca preko neba boravi u budnom stanju, a tokom prelaska Sunca ispod horizonta boravi u stanju sna. San je čoveku neophodan kako bi se napunio životnom energijom koju ne može da nadoknadi disanjem i uzimanjem vode i hrane. Ritam čovekovog života usklađen je sa smenom dana i noći, ciklusima Sunca i Meseca, tj. obrtanjem Zemlje oko svoje ode ali i obilaskom Zemlje oko Sunca. Tako možemo razumeti simboliku Solarnog ciklusa kao smenu dana i noći i kao smenu godišnjih doba.

Sunce započinje svoj ciklus od 19. stepena znaka Vage gde se nalazi u semenoj formi i predstavlja novo Sunce, novorođenče koje tek počinje svoj rast i razvoj. Kada zađe ispod horizonta Sunce više nema nikakvu moć. Možemo ga zamisliti kao baterijsku lampu koja će moći da svetli tek kada se njena baterija napuni energijom. Prema tome, Sunce se puni energijom dok boravi ispod horizonta. Isto tako, u tom periodu dok je Sunce ispod horizonta, čovek uranja u san i puni se životnom energijom, obnavlja svoje životne resurse, kako bi ponovo mogao da bude aktivan i funkcionalan. Kada se napuni energijom čovek se budi i to se dešava sa izlaskom Sunca iznad horizonta.

Sunce se rađa na istoku koji je predstavljen znakom Ovna. Sunce izlazi na istoku puno energije, svetlosti i topline i zasenjuje sve ostalo na nebu svojim sjajem. Na istočnom horizontu se prvo pojavljuju Sunčevi zraci, a onda počinje i lopta da izranja. Od pojave prvih Sunčevih zraka do izlaska celog Sunčevog diska na istoku horizonta protekne oko 30 minuta. Do tada je potpuno nestala pomrčina i nastupa dan. Dan traje do ponovnog zalaska Sunca na zapadu i za to vreme Sunce dominira na nebu i pokeće čoveka i prirodu na aktivnost.

Kada posmatramo godišnje kretanje Zemlje oko Sunca, uvodimo smenu godišnjih doba. Svoj godišnji ciklus Sunce započinje sa početkom godišnjeg doba zime, kada se nalazi najniže na horizontu i kada dan najkraće traje. Taj period opet možemo uporediti sa novorođenčetom koje dolazi na svet i u tom trenutku potpuno zavisi od podrške roditelja i prirode. Sa dolaskom proleća, nakon tri meseca, Sunce je do polovine izgradilo svoju samostalnost i više mu nije potrebno toliko podrške prirode. To je analogno podjednakom trajanju dana i noći, pa početak proleća zovemo još i prolećnom ravnodnevicom. Sunčevi zraci sa početkom proleća padaju na tlo pod uglom koji im omogućuje da stvaraju dovoljno topline da zagreju površinu tla i pokrenu seme biljaka na klijanje, listopadno bilje da počne da tera izdanke listova, voćke da procvetaju pa uporedo počnu da listaju. Životinje koje zimu provedu u hibernaciji u zimskom snu, Sunce aktivira da se probude s početkom proleća, a takođe deluje i na ostali živi svet, pa i na čoveka da postane aktivniji. Od ovog dana toplota preuzima dominaciju nad hladnoćom i trajanje obdanice preuzima prednost nad trajanjem noći. Sunce počinje da boravi na nebu duže vreme nego ispod horizonta i postaje toplije. Sunce u znaku Ovna pokreće prirodu na aktivnost i započinje prirodni ciklus aktivnosti živog sveta na zemljinoj površini.  To označava pobedu svetlosti i toplote nad tamom i hladnoćom.

Simbolika Sunca u Ovnu je u rađanju i početku uzdizanja ka vrhu neba, što ukazuje na čoveka koji je dostigao samosvest i postao sposoban da samostalno koristi svoje potencijale u cilju ostvarenja sopstvene svrhe. Sunce je zvezda oko koje orbitiraju sve ostale planete i svojim gravitacionim uticajem ono stvara sklad i ravnotežu i upravlja svojim sistemom. Zrelom čoveku koji je potpuno svestan sebe samog, ko je šta je i šta je smisao njegovog života, šta je potrebno da čini da bi priroda radila u njegovu korist, više nije potrebna ničija podrška. On od tog trenutka započinje da utiče na okolinu, kao što Sunce svojim zracima utiče na prirodu. Svojim uticanjem i delovanjem on započinje da sve oko sebe dovodi u sklad i ravnotežu. Ovan je aktivan, kardinalni, vatreni znak. Odavde započinje stvaranje ravnoteže, reda, rasporeda snaga, donošenje odluka koje će, kada se izvrše, doprineti sveopštem redu i harmoniji. Sunce je u znaku Ovna na stepenu svoje egzaltacije već dostiglo unutrašnji, lični sklad i ravnotežu, pa nadalje deluje u cilju ostvarenja sklada i ravnoteže na sve oko sebe. Ono to čini isijavanjem svoje svetlosti i topline ali i uticajem svoje gravitacije pre svega. U prirodi ulaskom Sunca u znak Ovna započinje rast vegetacije i sveopšta aktivnost. Ono što je bilo simbolički ispod horizonta, kao što je seme koje je boravilo unutar tla, potencijali unutar biljaka, životinja i čoveka, sada se aktiviraju, pa seme niče i uzdižu se izdanci iznad tla, dok se potencijal listanja ispoljava kroz pupoljke na biljkama, a na višem planu se to vidi kroz pojačanu aktivnost životinjskog sveta, pa i pojačanu čovekovu aktivnost. U proleće ljudi prirodno osećaju potrebu za velikim spremanjem kako bi sebi obezbedili dovoljno prostora za ostvarenje svojih ciljeva koji su već postavljeni. Usmeravaju se ka ostvarivanju važnih ciljeva u aktuelnom godišnjem ciklusu.

Sunce simbolizuje osobine ličnosti koje čovek teži da dostigne. Znak u kojem se Sunce nalazi u ličnom, natalnom horoskopu, predstavlja ono u čemu osoba nalazi svoju svrhu. Svi smo mi došli na ovaj svet sa nekom svrhom koja je unapred bila predodređena. S jedne strane je predoređena genetikom, a s druge strane potrebama naše duše. Svaki čovek još u ranom detinjstvu postaje svestan sebe i svojih potreba. Dete već oko pete godine života postaje svesno svog identiteta i ume u potpunosti da se zauzima za svoje potrebe i da traži od odraslih da mu poklanjaju pažnju i ukažu mu na važnosti. Od tog trenutka ono daje sve od sebe da stekne potrebne veštine i sposobnosti koje ga vode ka potpunoj samostalnosti, kako bi kada sazre moglo da ostvaruje sebe. Kada dostigne zrelost, ono poput Sunca zrači svoju svrhu i isijava svoju ličnost, što svi mogu jasno da vide. Zbog toga osobe koje imaju Sunce u znaku Ovna deluju direktno i neposredno. Nikada nisu tajanstvene, nedorečene i nemaju potrebu da se skrivaju i bilo šta čine uvijeno, već naprotiv, sve čine potpuno iskreno, autentične su u svojim namerama i dosledne sebi. Dobro znaju šta hoće i šta treba da čine da bi to ostvarile. Neće dozvoliti drugima da se mešaju u njihove odluke, jer sve što osoba sa Suncem u znaku Ovna odluči, tiče se samo nje same i ostvarenja njene svrhe. Ipak, vrlo rado će iskoristiti druge ljude da im stave u zadatak da izvršavaju njihove odluke. Zbog toga ove osobe teže da budu predvodnici i rukovodioci. Njima je važno da ostvare dominaciju.

Možemo trenutak kada Sunce dođe na stepen svoje egzalzacije, na 19. stepen Ovna, predstaviti kao trenutak krunisanja novog kralja i početak njegove vladavine. Svaki kralj na početku vladavine mora da se suoči sa trenutnim stanjem u okviru svog domena, svog poseda ili čak carstva nad kojim vlada i njegov prvi zadatak je da započne da uvodi red i da donosi zakone, uredbe, odluke koju njegova svita izvršava. Svaki kralj mora da se dokaže dostojnim svoje vladavine. Zbog toga je na početku svoje vladavine borbenog duha i sklon ishitrenom donošenju odluka, što je svojstveno osobama rođenim u znaku Ovna. Ako je istinski sazreo i ako je dostojan svog položaja, novi vladar će umeti da izvede da se čak i njegove ishitrene odluke i potezi, koji se mogu protumačiti kao greške, pokažu kao korisne i ispravne tokom njegove vladavine. On je svestan toga da su njegove odluke dobre kako za njega samog, tako i za druge.

Mada drugima može delovati kao egoista, čovek sa Suncem u Ovnu nikada neće biti sebičan u smislu da nema nimalo saosećanja i pažnje prema drugima. Naprotiv, on dobro zna da će sve oko sebe moći da dovede u ravnotežu samo ako je on sam u sebi uravnotežen. On zna da ako je dobro njemu, onda će i drugima biti dobro, a isto tako zna i da ako ne čini stvari koje će doprineti opštem dobru da neće biti dobro ni drugima ni njemu. Drugima može da deluje ishitreno, ali on nikada ne odugovlači niti odlaže ono što može da učini odmah. Kada jutro svane, nakon punjenja životnom energijom, vreme je za akciju, za konstruktivno korišćenje energije. Sunce svoju svetlost i toplinu nikada ne isijava bez veze i u prazno. Ono to čini uvek sa jasno utvrđenom svrhom. Tako deluju osobe sa Suncem u znaku Ovna. Oni ne poznaju strah koji bi ih usporio ili zaustavio jer Suncu maksimalno punom životnom energijom niko i ništa ne može da stane na put. Od njega ne postoji niko jači. Kako u sebi nosi ogromnu životnu energiju, ona isijava iz njega, prenosi se na sve oko njega i u svemu budi život. To ove ljude čini dostojanstvenim i oni svojom energijom i iskrenošću, time što se pokazuju onakvima kakvi uistinu jesu, privlače pažnju i zadobijaju poštovanje drugih. Često služe i kao primer drugima kako se preuzima vođstvo i kako se izražava hrabrost i odlučnost. Brzopleti su samo dok ne steknu dovoljno iskustva i spremni su da uče na sopstvenim greškama, mada ih nerado priznaju. Oni ne znaju za poraz, ali kada im se ipak ponekad dogodi da naiđu na kakvu prepreku ili dožive poraz, uvek će sačuvati dostojanstveno držanje. Suština simbolike Sunca u znaku Ovna je u dnevnom izlasku Sunca i njegovom putu preko neba i u godišnjem preuzimanju dominacije toplote i duže obdanice na severnoj hemisferi Zemlje.