Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-opozicija-neptun-cover.jpg

Na suprotnim stranama su se našli potreba za lepotom, skladom i ravnotežom koju simbolizuje Venera i potreba za sanjarenjem, gubljenjem granica i nagon za ostvarenjem neposrednih požuda što simbolizuje Neptun. Simbolika Venere ovde želi da uspostavi jasnu formu i granice, čime bi ono što je u spoju sa Neptunom doživeka kao kretivni impuls sada mogla...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2021/06/mars-opozicija-saturn-cover-960x497.jpg

Opozicija oslikava simboliku dve suprotstavljene sile sa suprotnim težnjama. Mars predstavlja pokretačku energiju, usmerenost ka cilju, borbenost, takmičarski duh, snagu koja pomera granice, brzinu i hrabrost. Saturn je po svojoj simbolici spor, postavlja ograničenja, sklon je kukavičluku i povlačenju. Sami po sebi su Mars i Saturn suprotne prirode i kada se nađu međusobno suprotstavljeni u...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-saturn-cover.jpg

Merkur ima potrebu da se kreće, analizira, radoznao je, voli da saznaje nešto novo, da razgovara i stiče nova iskustva. Saturn ne voli mnogo da razgovara, osim o onome što je neophodno i suštinski. Kreće se sporo, nikuda ne žuri, pun je iskustva i zbog toga nije naročito zainteresovan da stekne nešto novo, nego da...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/opozicija-aspekt-horoskop-astrologija-simbolika.jpg

Opozicija je suprotna početku, semenoj formi i predstavlja trenutak sazrevanja, zrelost, energiju koja je formirana i koja je konačno dobila svoje predodređeno značenje. Ono što je karakteristično za ovaj aspekt je da se planete nalaze jedna preko puta druge u krugu horoskopa, što asocira na to da su u najdaljim tačkama, na maksimalnoj udaljenosti jedna od...