Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-u-devici-cover-1.jpg

Mars predstavlja pokretačku energiju, pravac kretanja i delovanja, snagu, borbenost, disciplinovanost, takmičarski duh, potrebu za vođstvom i dominacijom. Devica je znak koji predstavlja potrebu za redom, bavljenjem sitnim detaljima, kalkulacijama, analizama i raznim vrstama usluga. Kada se Mars nađe u znaku Device, naći će se na mestu gde treba da prihvati i sprovodi u delo...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-u-lavu-cover1.jpg

Mars predstavlja pokretačku energiju, snagu, usmerenost ka cilju, istrajnost, vođstvo, borbenost i sklonost ka ispoljavanju sopstvenog autoriteta. Znak Lava je mesto koje ukazuje na centar, vladavinu, princip ravnoteže. Mars deli sa znakom Lava toplotu i suvoću. Kada se nađe u znaku Lava, Mars postaje previše topao i suv, do usijanja, pa se tako i ponaša....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-simbolika-astrologija-horoskop.jpg

Mars simbolizuje dominaciju materije nad duhom i nasojenje duha da ovlada materijom tako što će je kroz aktivnost i ulaganje energije potčiniti svojom voljom. Prvobitni simbol Marsa je bio krug na čijem vrhu se nalazi krst, a vremenom je taj simbol doživao modifikaciju i sada je prikazan kao krug iz koga izranja strelica. Ovaj noviji simbol...

13/07/2020Marsby web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-cover.jpg

Mars simbolizuje sve oštre forme kao što je razno oruđe ili oružje. Predstavlja energičnost, borbenost, impulsivnost, takmičarski duh, upornost, istrajnost. Simbolizuje snagu, prodornost, probojnu moć, brzinu, nestrpljivost. Simbolizuje svaku vrstu borbe, borilačke veštine, sport. Mars je po prirodi muška, noćna planeta. Topao je i suv, koleričnog temeramenta. Vatrenog je elementa i predstavlja malog malefika. Stoga...

09/07/2020Marsby web1