Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-simbolika-astrologija-horoskop.jpg

Simbol Saturna je polukrug na čijem vrhu se nalazi krst, što ukazuje na dominaciju materije nad dušom. Saturn je poslednja vidljiva sfera koja okružuje materijalni svet u sredini i predstavlja granicu, ograničenje, ali i zaštitu od spoljnih uticaja. Ovaj simbol predstavlja potrebu duše da spozna materiju, da doživi i integriše iskustva koja postoje na najgušćem nivou manifestacije...

13/07/2020Saturnby web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-cover.jpg

Saturn simbolizuje skupljanje i umanjenje. Predstavlja osnove, temelje, strukturu i granicu. Predstavlja vreme i ukazuje na rok trajanja bilo čega u vremenu. Predstavlja umor, zapuštenost, starost, sistematizaciju, sistem, hijerarhiju i odgovornost. Po svojoj prirodi Saturn je dnevna planeta, muškog pola. Hladan je i suv, melanholične prirode i zemljanog elementa. Poznat je kao veliki malefik –...

09/07/2020Saturnby web1