Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/vatreni-element-simbol.jpg

Trougao sa vrhom nagore koji simbolizuje vatru. Obično je crvene boje. Simbolika ukazuje na toplotu koja se diže uvis. Vatra je element koji opisuje sagorevanje, tj. u astrološkoj simbolici opisuje ulaganje snage, energije u neki vid ostvarenja. Da bi nešto mogao da stvori u materiji, čovek u to stvaranje mora da uloži svoju snagu i...

06/07/2020Vatraby web1