Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/hajz-cover.jpg

Hajz je princip koji sledi pravilo planetarnih sekti i halba i nadovezuje se na njih. Takođe je kao i prethodna dva, zasnovan po principu dnevnog i noćnog rođenja. Planeta se nalazi u svom hajzu kada se nalazi u svom halbu i u znaku koji odgovara njenoj prirodi. Planeta muške prirode treba da se nađe u...