Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/element-vazduh-simbol.jpg

Trougao sa vrhom nagore i graničnikom pri vrhu u obliku vodoravne linije simbolizuje vazduh u vidu neba. Graničnik označava da možemo samo do određene visine da se uspnemo u visinu, u nebo, u atmosferu. U astrološkoj simbolici vazduh predstavlja najrazređeniji element, tj. svet ideja. Čovekove ideje koje se pretvaraju u misli, planove i odluke, predstavljene...

06/07/2020Vazduhby web1