Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/druga-kuca-cover.jpg

Druga kuća u svojoj simbolici sadrži pokretnu ličnu imovinu, novac, prihode, podršku, nadogradnju, talente i lične potencijale. Označava ono što osoba poseduje.

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/Druga-kuca-horoskopa.jpg

Druga kuća simbolizuje sadržaj koji ispunjava strukturu. Sve što postoji u nekakvom materijalnom obliku ima svoj sadržaj, svoju ulogu i svrhu. Druga kuća opisuje potencijale koje čovek poseduje i koje bi trebao da razvije. U ovoj kući se sadrži čovekov kreativni potencijal i njegova motivacija da nešto učini sa materijalom koji mu je dat na raspolaganje....