Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-heksagram-simbolika-00.jpg

Kao najmanja i najbliža Suncu planeta, Merkurova orbita oko Sunca obuhvata 88 dana. Retrogradni Merkurov hod je deo većeg Merkurovog ciklusa koji obuhvata period od 116 dana. Toliko dana protekne od jedne do druge superiorne konjunkcije Merkura sa Suncem. Gledano sa jedne tačke na Zemlji, to izgleda ovako:  Merkur se vidi iza Sunca, kao da...