Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sideralni-cover.jpg

Sideralni sistem je zasnovan na položajima stvarnih sazvežđa na nebu i koristi se većinom u istočnim zemljama, najviše u Indiji. Referentna tačka za početak sideralnog sistema je položaj fiksne zvezde Spika. U ovom sistemu se sazvežđa dele na po trideset jednakih delova u krugu i planete se projektuju na pozadinu tako podeljenih sazvežđa na nebu....