Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/simboli-koji-predstavljaju-planete-cover.jpg

Planete se u astrološkoj simbolici predstavljaju kroz kombinaciju tri simbola: krst, krug i polukrug. Krst predstavlja horizontalnu i vertikalnu liniju koje se seku po sredini. Vertikalna linija simbolizuje nebo, a horizontalna zemlju. Vertikalna linija ima između ostalog simboliku uspinjanja ka gore ali i silaska od gore ka dole. To je svet ideja ali i spoj vrha i...