Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/mars-u-lavu-cover1.jpg

Mars predstavlja pokretačku energiju, snagu, usmerenost ka cilju, istrajnost, vođstvo, borbenost i sklonost ka ispoljavanju sopstvenog autoriteta. Znak Lava je mesto koje ukazuje na centar, vladavinu, princip ravnoteže. Mars deli sa znakom Lava toplotu i suvoću. Kada se nađe u znaku Lava, Mars postaje previše topao i suv, do usijanja, pa se tako i ponaša....