Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2021/06/mars-opozicija-saturn-cover-960x497.jpg

Opozicija oslikava simboliku dve suprotstavljene sile sa suprotnim težnjama. Mars predstavlja pokretačku energiju, usmerenost ka cilju, borbenost, takmičarski duh, snagu koja pomera granice, brzinu i hrabrost. Saturn je po svojoj simbolici spor, postavlja ograničenja, sklon je kukavičluku i povlačenju. Sami po sebi su Mars i Saturn suprotne prirode i kada se nađu međusobno suprotstavljeni u...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-opozicija-mars-cover.jpg

Mars dolazi u opoziciju sa Suncem uvek kada je u retrogradnom hodu. Opozicija u prostoru predstavlja situaciju kada je planeta nasuprot Suncu u odnosu na Zemlju. Kada posmatramo nebo, Mars ćemo u ovom slučaju, videti na istoku nakon zalaska Sunca. U grafikonu (krugu) horoskopa, videćemo u večernjim satima kada Sunce zalazi, Sunce na descendentu, tj....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-mars-cover.jpg

Merkur u svojoj simbolici oslikava nečiji način razmišljanja, zaključivanja, planiranja i organizacije, način komunikacije, primanja i prenošenja informacija, kao i način kretanja u simbolici saobraćaja. Mars simbolizuje pokretačku i probojnu energiju, usmerenost ka cilju, snagu, borbenost i takmičarski duh. Opozicija je aspekt gde su simbolike dve planete na suprotnim stranama, u konfrontaciji jedna sa drugom,...