Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-konjunkcija-mars-cover.jpg

Merkur simbolizuje komunikaciju, kretanje, učenje, sakupljanje i prenos informacija, analitičnost i praktičnost. Mars simbolizuje energičnost, odlučnost, snagu, motivaciju ka postizanju cilja, borbenost i vođstvo. Konjunkcija predstavlja susret planetarnih simbolika i njihovo sjedinjavanje u novu formu. U slučaju konjunkcije, uvek će simbolika jedne planete da bude dominantna i biće ili u skladu ili u neskladu sa...