Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-mars-cover.jpg

Merkur u svojoj simbolici oslikava nečiji način razmišljanja, zaključivanja, planiranja i organizacije, način komunikacije, primanja i prenošenja informacija, kao i način kretanja u simbolici saobraćaja. Mars simbolizuje pokretačku i probojnu energiju, usmerenost ka cilju, snagu, borbenost i takmičarski duh. Opozicija je aspekt gde su simbolike dve planete na suprotnim stranama, u konfrontaciji jedna sa drugom,...