Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-astrologija-simbolika-horoskop.jpg

Merkur simbolizuje svesnost i znanje. Njegov astrološki simbol je krst iznad kojeg se nalazi krug, na čijem vrhu se nalazi polukrug. Ovo predstavlja celinu, tj. duh koji dominira nad materijom i upravlja njom kroz razlikovanje osnovnih polariteta te celine, što je osnova analitičnosti. Tako dobijamo sliku čoveka koji je svestan svoje individualnosti. Merkur simbolizuje složenost pokreta...

13/07/2020Merkurby web1
https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-rx-cover.jpg

Kada se Merkur nalazi u retrogradnom hodu, dešavaju se nesporazumi u komunikaciji, kašnjenja u saobraćaju i u isporuci poruka, pogrešno adresirana elektronska i pismena pošta i pošiljke, kvarovi na komunikacionim uređajima kao što su mobilni telefoni, kompjuteri, kvarovi transportnih sredstava, najčešće auta. Postajemo rasejani, zaboravni, nepažljivi i dekoncentrisani. Dolazi do odlaganja planiranih poslovnih zadataka i...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-cover.jpg

Merkur simbolizuje govor, reč, komunikaciju, proces razmišljanja i obradu informacija, učenje, analitičnost i logiku, racionalizaciju, svesnost, pokret, kretanje, saobraćaj, puteve, prevozna sredstva, saobraćajne i slovne znakove, simbole, sredstva za komunikaciju, sredstva informisanja, detalje, higijenu, dijagnostiku, lekara, trgovinu, zanatstvo, veštinu rada rukama, rođenog brata ili sestru.

09/07/2020Merkurby web1