Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-retrogradni-rx-faze-00.jpg

Merkur dostiže najvišu tačku na zapadnom nebu uveče nakon zalaska Sunca i otprilike nedelju dana nakon toga započinje svoj retrogradni hod. Pri tome počinje da se sve više približava Suncu i da se spušta ka liniji horizonta. Zbog toga se Merkur najteže može videti na noćnom ili jutarnjem nebu, najduže oko 1,5 sat posle zalaska...