Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/okultacija-saturna-mesecom-cover.jpg

Na subjektivnom nivou, okultacija Saturna Mesecom predstavlja otvoren kanal za uvid u trenutno stanje naše duše i u ono što predstavlja pravi uzrok našeg sadašnjeg emotivnog stanja. Saturn koji je skriven iza Meseca pokazaće nam kakvi su to skriveni motivi, koji stvarni interesi stoje iza svega, koje iskustvo naša duša traži. Svako iskustvo naše duše...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/okultacija-marsa-mesecom-astrologija-simbolika.jpg

Okultacija predstavlja pojavu kada jedno nebesko telo zakloni drugo koje se sa njim nalazi u istoj ravni gledano sa tačke posmatrača na površini Zemlje. Planete se vide na noćnom nebu tako što se svetlost sa Sunca odbija, reflektuje o njihovu površinu i tako možemo da vidimo njihov položaj na nebu. Kada planeta koja je bliža...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/okultacija-cover.jpg

Kada kažemo da su nebeska tela (planete, fiksne zvezde) u konjunkciji, pod tim podrazumevamo da imaju jednake longitude. Ukoliko se dogodi da su im jednake i latitude, odnosno deklinacije, tada kažemo da je došlo do okultacije. U tom slučaju na nebu možemo videti da je planeta prekrila drugu planetu ili fiksnu zvezdu i potpuno je...