Notice: Function register_block_script_handle was called incorrectly. The asset file for the "editorScript" defined in "contact-form-7/contact-form-selector" block definition is missing. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.5.0.) in /home/itcreator/public_html/astrosymbolica.net/wp-includes/functions.php on line 5835
opozicija – Astrosymbolica
 

Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-opozicija-neptun-cover.jpg

Na suprotnim stranama su se našli potreba za lepotom, skladom i ravnotežom koju simbolizuje Venera i potreba za sanjarenjem, gubljenjem granica i nagon za ostvarenjem neposrednih požuda što simbolizuje Neptun. Simbolika Venere ovde želi da uspostavi jasnu formu i granice, čime bi ono što je u spoju sa Neptunom doživeka kao kretivni impuls sada mogla...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2021/06/mars-opozicija-saturn-cover-960x497.jpg

Opozicija oslikava simboliku dve suprotstavljene sile sa suprotnim težnjama. Mars predstavlja pokretačku energiju, usmerenost ka cilju, borbenost, takmičarski duh, snagu koja pomera granice, brzinu i hrabrost. Saturn je po svojoj simbolici spor, postavlja ograničenja, sklon je kukavičluku i povlačenju. Sami po sebi su Mars i Saturn suprotne prirode i kada se nađu međusobno suprotstavljeni u...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-opozicija-uran-00.jpg

Venera predstavlja našu sposobnost čulnog opažanja, a u profinjenijoj formi i našu sposobnost izgrađivanja međuljudskih odnosa. Samim tim ona je i jedna od ključnih simbolika našeg načina ponašanja i delovanja u materijalnom svetu. Na osnovu onoga što našim telesnim čulima opažamo, mi automatski izgrađujemo naš odnos prema opaženom. Ako naša čula na nešto reaguju umirujuće...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-saturn-cover.jpg

Merkur ima potrebu da se kreće, analizira, radoznao je, voli da saznaje nešto novo, da razgovara i stiče nova iskustva. Saturn ne voli mnogo da razgovara, osim o onome što je neophodno i suštinski. Kreće se sporo, nikuda ne žuri, pun je iskustva i zbog toga nije naročito zainteresovan da stekne nešto novo, nego da...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/sunce-opozicija-mars-cover.jpg

Mars dolazi u opoziciju sa Suncem uvek kada je u retrogradnom hodu. Opozicija u prostoru predstavlja situaciju kada je planeta nasuprot Suncu u odnosu na Zemlju. Kada posmatramo nebo, Mars ćemo u ovom slučaju, videti na istoku nakon zalaska Sunca. U grafikonu (krugu) horoskopa, videćemo u večernjim satima kada Sunce zalazi, Sunce na descendentu, tj....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/jupiter-opozicija-pluton-cover.jpg

Jupiter simbolizuje princip umnožavanja, širenja, davanja, razumevanja, prostora, daljine, egzotičnog, sveobuhvatnog i celovitog. Pluton simbolizuje princip transformacije, nečega što je nastalo u davnoj prošlosti, mikrokosmos, kvantni svet, ono što nije vidljivo golim okom i granicu prelaska iz jednog oblika realnosti u drugi oblik gde vladaju drugačije zakonitosti. Odnos Jupitera i Plutona ukazuje na širenje onoga...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-opozicija-mars-cover.jpg

Merkur u svojoj simbolici oslikava nečiji način razmišljanja, zaključivanja, planiranja i organizacije, način komunikacije, primanja i prenošenja informacija, kao i način kretanja u simbolici saobraćaja. Mars simbolizuje pokretačku i probojnu energiju, usmerenost ka cilju, snagu, borbenost i takmičarski duh. Opozicija je aspekt gde su simbolike dve planete na suprotnim stranama, u konfrontaciji jedna sa drugom,...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/opozicija-aspekt-horoskop-astrologija-simbolika.jpg

Opozicija je suprotna početku, semenoj formi i predstavlja trenutak sazrevanja, zrelost, energiju koja je formirana i koja je konačno dobila svoje predodređeno značenje. Ono što je karakteristično za ovaj aspekt je da se planete nalaze jedna preko puta druge u krugu horoskopa, što asocira na to da su u najdaljim tačkama, na maksimalnoj udaljenosti jedna od...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/opozicija-cover.jpg

Opozicija predstavlja slučaj kada se planete nalaze jedna preko puta druge u krugu horoskopa, što asocira na to da su u najdaljim tačkama, na maksimalnoj udaljenosti jedna od druge. To ukazuje na osetljivost ovog aspekta, jer je ovde neophodno uspostaviti ravnotežu. Predstavlja odnos otvorenog neprijateljstva, gde je simbolika jedne planete suprotstavljena i suprotna simbolici druge...