Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-konjunkcija-pluton-cover.jpg

Venera simbolizuje čulnost, utiske koje čovek prima svojim telesnim čulima i na osnovu kojih prepoznaje razlike u kvalitetu onoga što ga okružuje. Simbolizuje odnose koje čovek kreira sa drugima, posebno emotivnu stranu odnosa koji dovode do bliskosti sa nekim. Venera se odnosi na lepotu i ženski princip. Pluton se odnosi na čovekove instinkte, nagon za...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-sekstil-pluton-cover.jpg

Saturnova astrološka simbolika opisuje strukturu i granice te strukture, vreme koje se odnosi na postojanost bilo koje strukture u određenoj formi, zrelost, stabilnost, ravnotežu koja je potrebna da bi data forma mogla da održava svoju strukturu kroz vreme, a opisuje i princip prihvatnja odgovornosti i pravila koja su neophodna da bi bilo koja struktura mogla...