Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/praznik-svetlosti-ostara-tocak-zivota-cover.jpg

Oštara je prvi od velikih praznika svetlosti koji je predstavljen na simbolu točka života. Simbol točka života predstavlja godišnje prividno kretanje Sunca oko Zemlje, što je zapravo vreme za koje se Sunce vrati na referentnu tačku kruga u ciklusu godišnjih doba. Referentna tačka je najčešće prolećna ravnodnevnica. Ovo je poznato kao tropska godina ili solarna...