Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/pun-mesec-u-lavu-cover.jpg

Mesec u opoziciji sa Suncem je dostigao svoju tačku zrelosti i u potpunosti odražava svetlost sa Sunca. Lunarni ciklus je povezan sa našim osećajima i ukazuje nam na podršku prirode u izvođenju naših akcija u svakodnevnom životu i našoj ulozi u odnosima sa osobama sa kojima smo povezani pri tome. Simbolika Meseca je u primanju...

16/02/2022Mesecby web1