Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-simbolika-cover.jpg

Merkur, Venera i Mars su lične planete i deluju na tri nivoa: Merkur predstavlja svesni nivo, naš način razmišljanja, govor, zaključivanje, logiku. Venera predstavlja podsvesni nivo, naše emocije, način na koji doživljavamo odnose i okolnosti. Mars predstavlja nesvesni i telesni, instinktivni nivo. Retrogradni hod opisuje prividno kretanje planeta unazad, u smeru suprotnom od prirodne orbite....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-rx-simbolika.jpg

Retrogradno kretanje opisuje situaciju kada se neka od planeta kreće prividno unazad, suprotno svojoj prirodnoj orbiti. Ovaj efekat nastaje kada brža planeta na svojoj orbiti obilazi sporiju planetu. Ovaj efekat se vidi sa Zemlje, kada zaista vidimo kako planeta pravi retrogradnu petlju na nebu, ali se radi o optičnom efektu, tj. optičkoj varki. Ono što...