Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/merkur-heksagram-simbolika-00.jpg

Kao najmanja i najbliža Suncu planeta, Merkurova orbita oko Sunca obuhvata 88 dana. Retrogradni Merkurov hod je deo većeg Merkurovog ciklusa koji obuhvata period od 116 dana. Toliko dana protekne od jedne do druge superiorne konjunkcije Merkura sa Suncem. Gledano sa jedne tačke na Zemlji, to izgleda ovako:  Merkur se vidi iza Sunca, kao da...

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-simbolika-cover.jpg

Merkur, Venera i Mars su lične planete i deluju na tri nivoa: Merkur predstavlja svesni nivo, naš način razmišljanja, govor, zaključivanje, logiku. Venera predstavlja podsvesni nivo, naše emocije, način na koji doživljavamo odnose i okolnosti. Mars predstavlja nesvesni i telesni, instinktivni nivo. Retrogradni hod opisuje prividno kretanje planeta unazad, u smeru suprotnom od prirodne orbite....

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/venera-rx-cover.jpg

Kada je Venera retrogradna, čovek se okreće sebi, postaje mnogo više subjektivan nego objektivan, pa samim tim lako postaje privučen svim vrstama čulnog zadovoljstva. Ovo ga dovodi u situacije koje mu u početku deluju prijatno i ispunjavaju njegove trenutne potrebe, ali na duži rok te situacije ostavljaju negativne posledice po njega. Preterivanje u hrani i...