Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/retrogradno-kretanje-planete-rx-simbolika.jpg

Retrogradno kretanje opisuje situaciju kada se neka od planeta kreće prividno unazad, suprotno svojoj prirodnoj orbiti. Ovaj efekat nastaje kada brža planeta na svojoj orbiti obilazi sporiju planetu. Ovaj efekat se vidi sa Zemlje, kada zaista vidimo kako planeta pravi retrogradnu petlju na nebu, ali se radi o optičnom efektu, tj. optičkoj varki. Ono što...