Tekstovi

https://astrosymbolica.net/wp-content/uploads/2020/07/saturn-simbolika-astrologija-horoskop.jpg

Simbol Saturna je polukrug na čijem vrhu se nalazi krst, što ukazuje na dominaciju materije nad dušom. Saturn je poslednja vidljiva sfera koja okružuje materijalni svet u sredini i predstavlja granicu, ograničenje, ali i zaštitu od spoljnih uticaja. Ovaj simbol predstavlja potrebu duše da spozna materiju, da doživi i integriše iskustva koja postoje na najgušćem nivou manifestacije...

13/07/2020Saturnby web1